31. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 3. 2005

Vzkaz duchovním: mluvte hlasitěji, prosím!

Předpokládám, že jejich slova museli v posledních dnech zaslechnout i ti největší ignoranti. Velikonoce (stejně jako Vánoce) jsou totiž obdobím, kdy většina médií dává možnost k vyjádření různým církevním představitelům. Nejen vysokým hodnostářům, ale farářům a kazatelům ze zapadlých vísek. Nechci se nikoho dotknout, ale mám neodbytný pocit, že k pomyslnému otevírání dveří nedochází z opravdového zájmu, ale spíš z povinnosti . Nadsazeně to lze přirovnat k začátku houbařské sezony, to se na obrazovkách, v éterech a na potištěných papírech objevují mykologové.

Ať tak či onak, slova o Kristově vzkříšení zřejmě osvěžila mnohé vnímavé lidi, možná jim dala naději a sílu do dalších dnů.

Jak ale zasáhla ty ostatní?

A teď myslím na ateistickou dvoutřetinovou většinu obyvatel České republiky, kterou vypočítali statistici při posledním národním sčítání. Zhruba sedm milionů lidí. Početná masa bezvěrců, z nich někteří třeba pěstují cosi na způsob víry, byť bez identifikace s nějakým náboženským proudem.

Kolik ze statisticky uváděných ateistů si ale umí přeložit alespoň velikonoční nebo vánoční biblické zvěsti? Jak na ně působí standardní projevy kazatelů?

Čistě subjektivně - z dlouhodobého pozorování usuzuji, že sdělení vycházející z církevních kruhů připadá mnoha lidem archaické. Mnoho lidí také považuje církve za staromilské organizace, které nejsou pro tento čas. Nedivme se, že mnozí vnímaví jedinci nad nimi mávají rukou a ironicky se usmívají. Tomuto postoji jistě porozumí leckterý praktikující křesťan. Další zkušenost mi říká, že překladatelé biblických příběhů jsou silně zastoupeni dvěma skupinami - jedni jsou příliš zahleděni do práce se svými ovečkami, zatímco ti druzí při působení navenek mají svými projevy blízko k fanatikům a zčásti se podobají televizním bavičům čtvrté kategorie.

Problém: civilněji pojaté náboženské sdělení je vzácností stejně jako faráři, kteří směrem k oné statisticky bezvěrecké většině promlouvají natolik srozumitelně, že je někteří oslovovaní mohou považovat za lidi ze stejného světa.

Proč takových není víc?

Jak to, že obrovský intelektuální a snad i přirozeně mravní potenciál duchovenstva není více využíván ve prospěch morálně vyprahlé krajiny válcované korupčními a některými úchylně obchodními zájmy?

Myslím si, že předpokladem k příštímu napojení je vhodný výběr témat a volba slov. Faráři a kazatelé by se měli snažit vkročit do sterilních mediálních prostorů, častěji zaujímat občanská stanoviska k problémům za zdmi farností, narušovat hojně rozšířené myšlenkové stereotypy a jasně pojmenovávat dobro a zlo. Ostatně - mají pro tohle rozlišování předpoklady.

A měli by tak činit i ve chvílích, kdy se třeba zastupitelstvo u nich v obci chystá k projednávání nemalého finančního příspěvku na opravu kostela či domu s kazatelnou.

Ateistická země potřebuje slyšet taková slova. Jejich účinek by se totiž mohl podobat živé vodě.

Věříte?

                 
Obsah vydání       31. 3. 2005
31. 3. 2005 Lidská činnost ohrožuje přežití planety
30. 3. 2005 Generál schválil extremní vyšetřovací metody
31. 3. 2005 Pro Austrálii jsou Spojené státy zdrojem obav
31. 3. 2005 Ani doleva, ani doprava - nové a neotřelé návrhy sociální demokracie Štěpán  Kotrba
30. 3. 2005 Loď bláznů Bohumil  Kartous
31. 3. 2005 Kde není dozorce, není žalobce aneb Praha -- město psů Jan  Lipšanský
31. 3. 2005 Šifra mistra Leonarda -- a skutečnost Jan  Lipšanský
31. 3. 2005 Vzkaz duchovním: mluvte hlasitěji, prosím! Jiří  Karban
31. 3. 2005 Michael  Marčák
31. 3. 2005 Zajímavá ekonomická publikace Marián  Belko
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě
31. 3. 2005 Jsou Britské listy intelektuální pevností, obehnanou vysokou zdí? Jana  Malá
30. 3. 2005 Lékaři se nesnaží své pacienty zabít Petr  Wagner
31. 3. 2005 Michael  Marčák
30. 3. 2005 Kdo si hraje, nezlobí Jan  Sýkora
30. 3. 2005 Důchodci v Taipei Times Petr  Fiala
30. 3. 2005 Ano, Češi jsou stále hloupější Václav  Špíka
30. 3. 2005 Rozhodný krok do neznáma Oskar  Krejčí
30. 3. 2005 Prostor k obývání Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 3. 2005 "Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice" není východisko, ale cesta do slepé uličky Radim  Valenčík
29. 3. 2005 Sjezd ČSSD -- definitivně do ... prava? Irena  Ryšánková
29. 3. 2005 Britské listy - intelektuální pevnost, obehnaná vysokou zdí
29. 3. 2005 Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství Karel  Sýkora
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
29. 3. 2005 K čemu jsou politikům občané Milan  Valach
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
29. 3. 2005 Softwarové patenty -- mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Jiří  Kofránek
22. 11. 2003 Adresy redakce