10. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2005

Neujasněnost pojmů

Vážený pane Slámo,

četl jsem váš článek "Týká se náboženství opravdu každého?", píše čtenář Pavel Samohýl. Poukazujete na nejednoznačnost chápání pojmu náboženství. Je zajisté správné a potřebné pojmy správně vymezit. Z hlediska formálně logického je jedno, jak pojmy zavedeme. Je třeba však být obezřetný, pokud se tyto pojmy neshodují s pojmy běžného jazyka.

Váš pojem "náboženství" znamená "neustálé a nikdy nekončící hledání správných odpovědí na" otázky "kdo jsem, proč tu jsem, kam směřuji, jaký je smysl mého života." (Tyto otázky se v obvyklém jazyce nazývají "filosofické otázky".)

Pravděpodobně každý bude souhlasit, že tato vlastnost "náboženství", čili hledání odpovědi na "filosofické otázky" je dána každému člověku. Asi by se dalo souhlasit i s filosofickou definicí člověka touto jeho vlastností.

V dalším odstavci tvrdíte, že "tyto náboženské projevy mají společné to, že člověk má vrozenou snahu podřizovat se nějaké autoritě". Uvědomíme-li si, v jakém významu používáte slova "náboženské projevy" (totiž jako varianty hledání odpovědi na filosofické otázky) zaráží, jak jste k tomuto šokujícímu závěru došel. Osobně se domnívám, že nejúspěšnější je takové hledání, při kterém zvažujete všechny možnosti a autority kriticky zvažujete jako jednu možnost. Domnívám se, že jste měl aspoň naznačit, z čeho plynou tento Váš pozoruhodný a překvapivý závěr. Protože tento důležitý bod je nevyjasněn a zdůvodnění není ani nastíněno, je asi zbytečné se zabývat Vašimi dalšími vývody.

Zaslouží ale zmínku, že i když si v úvodu stěžujete na nevyjasněnost termínu náboženství, nesnažíte se vymezit svou definici atheismu a ani se nesnažíte zaujmout stanovisko k vymezení od pana Strachoty, na jehož článek se odvoláváte. Nevím, jestli si mohu dovolit formulovat definici pana Strachoty, který ji zcela explicitně nevyjádřil. Pan Strachota pravděpodobně rozumí atheistou člověka, který při hledání odpovědi na filosofické otázky si nikdy není zcela jistý, že našel správnou odpověď a vždy připouští možnost, že se mýlí. Připomínám, že vymezení pojmu atheista není snadné. Jazykový rozbor nám příliš nepomůže, řecké atheos znamená "bezbožný", ale i "bohem opuštěný". Voltaire ve filosofickém slovníku rozumí pod pojmem atheista buď "bezbožník", připomíná, že tohoto označení se zhusta dostávalo nepřátelům církve byť hluboce věřícím a označuje tak i toho, kdo v boha nevěří. Za příklad atheistů uvádí římské senátory. Jsou známy výroky římských filosofů jako "nejapné historky o bozích", nebo "ať již svět řídí bohové, osud, nebo náhoda". Filosofický slovník nás pak dovede do pravé houštiny výkladů o relativnosti pojmu atheista, od prastarého indického materialismu, o němž se zmínky objevují již ve Védách a který se víře v bohy přímo vysmívá, přes atheistické náboženství taoismus a buddhismus, který s bohy smířlivě žije, i když by mohl docela dobře existovat bez nich, až po atheismum novověký. Je třeba se smířit s celým spektrem významů slova atheista dle filosofických slovníků. Definice pana Strachoty je asi dobrá jako každá jiná a nepochybně by byl označen za správného atheistu ve starověké Indii, Řecku, Římu, ve středověké Evropě i osvícenecké Francii, pokud by se k této definici přihlásil. Nevím, jak mám rozumět tvrzení "Z uvedeného také vyplývá, že ateismus jako víra v neexistenci takovéhoto Boha je relativně nová záležitost, vzniknuvší jako reakce na židovský monoteismus, jako jeho negace." Je to Vaše definice atheismu? Asi ne, potom by tvrzení bylo tautologie. (Víra v neexistenci židovského Boha těžko mohla vzniknout před vznikem víry v tohoto Boha.) Je to tvrzení? Potom je výrok nepravdivý nebera v úvahu např. výše zmíněný indický materialismus. A co "ateismus jako takový" o několik vět dále? Je to obecnější atheismus, než atheismus jako víra v neexistenci židovského boha? Jak ho vymezíte?

Nakonec se dopracováváte k docela rozumným závěrům. Snad neexistovala civilisace, která by nestála na nějakém typu "náboženství", čili civilisace, která by nehledala odpovědi na filosofické otázky. Naše civilisace určitě není výjimkou. Není to moc objevný závěr. A že se náboženství každého dotýká? Tedy jak vaše "náboženství" jako hledání odpovědi na filosofické otázky, tak i náboženství v obvyklém smyslu slova? První je lidskou přirozeností, druhé se projevuje minimálně ve státním rozpočtu. První plyne hned z úvodu, druhé je jasné i bez celého textu mezi úvodem a závěrem.

Velmi se omlouvám, pane Slámo, jestli jsem Vás příliš kritisoval, ale není toho hodně, co by šlo na Vašem článku pochválit. Nejde o názory, ty je žádoucí vyjadřovat, ale o formu. Je třeba vymezit pojmy, těchto pojmů se držet, vývody dokládat, nedopouštět se nepřesností ve faktech. Vřele bych Vám doporučoval, abyste pro obecnou srozumitelnost používal běžných termínů dle filosofických slovníků. Erich Fromm je zajisté duchaplný spisovatel, ale všeobecně zavedené pojmy jsou srozumitelnější. Je vhodné nově zavedené termíny zřetelně odlišovat, říkat např. "zobecněné náboženství", jak někdy činíte, ale ne důsledně.

Velmi bych se přimlouval, pane Slámo, abyste svůj článek podstatně přepracoval a promyslel.

Věřte, prosím, že můj dopis je veden snahou o co nejlepší úroveň Britských listů.

S pozdravem

Pavel Samohýl

                 
Obsah vydání       10. 3. 2005
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
10. 3. 2005 Berlusconi odmítl americké vysvětlení o smrti italské novinářky
10. 3. 2005 Mrtví novináři jako nepodstatný doprovodný jev Martin  Mrzena
10. 3. 2005 Střílení poslů
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Broadband povede k televizní revoluci
10. 3. 2005 Britská vláda schválilu protiteroristický zákon navzdory Horní sněmovně
10. 3. 2005 Demonstrace v Kyrgyzstánu pokračují Roman  Staněk
10. 3. 2005 Neujasněnost pojmů
10. 3. 2005 Stát nebývá dobrým vlastníkem Milan  Černý
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
10. 3. 2005 Zvednou Evropští demokraté konečně tu šanci? Boris  Cvek
10. 3. 2005 Co je sinologie? Karel  Sýkora
10. 3. 2005 Mýlící se Křeček a ekonomická realita Stanislav  Křeček
10. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí aneb česká ekonomická komedie
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
9. 3. 2005 Jak se dělá polemika Ondřej  Slačálek
9. 3. 2005 Check point Martin  Škabraha
9. 3. 2005 Měl Bush nakonec přece jen pravdu?
9. 3. 2005 Co si dnes myslí Gorbačov
9. 3. 2005 Hauserovo žvanění, nikoliv kritika Jan  Paul
9. 3. 2005 Musíme provést "únik dopředu" Miroslav Václav Steiner
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Erich Fromm RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2005 Neujasněnost pojmů   
1. 3. 2005 Jak se bouří Fromm Bohumil  Kartous
13. 12. 2004 Český pohled na obraz Marxe u současného člověka Michael  Hauser