18. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 6. 2004

Churchill... opravdu pro pitomce?

Reakce na článek Churchill pro pitomce

Nikdy jsem nebyl přítelem poukazování na dobovou mentalitu při pokusech omluvit to či ono nepřijatelné učení či konání historických osobností, jež jinak máme za příkladné a hodné úcty. "Doba" totiž málokdy vnucuje všem lidem stejný způsob myšleni a alternativu k tomu, co jí deterministicky přičítáme, nebývá až zas tak obtížné najít.

W. S. Churchill prostě nebyl dokonalou andělskou bytostí bez všech chyb a kdokoli, kdo něco takového od jakéhokoli člověka čeká, je opravdu pitomec. U politiků musíme navíc očekávat víc problémů než u těch, jejichž chyby nebyly vystaveny tak těžkým a zákeřným vyvolávacím mechanismům, jako je moc, odpovědnost a z toho vyplývající pletichy, v nichž jde o velké částky a posty. Politik také není člověkem, jenž by měl s kynickou nezávislostí říkat jen to, co si myslí, a myslet si jen to, co mu říká srdce. Ne že bychom neměli politikům vyčítat to, že jsou často jen zrcadlem většinového proudu myšlení své země a své doby, nýbrž měli bychom se také ptát, jak my bychom asi obstáli na jejich místě. Tedy kritika ano, ale také schopnost empatie a porozumění pro situaci, v níž politikové jsou -- zvláště když hodnotíme politika, jejž a zneužití jehož moci se už nemusíme bát, neboť je mrtvý.

Nevím, jestli kniha Oxfordský slovník světové politiky (Ottovo nakladatelství Praha 2000), jež vyšla v originálu pod názvem THE OXFORD COMPANION TO POLITICS OF THE WORLD (Oxford University Press, Inc., New York 1993), je pouhou snůškou mýtů o Churchillovi, ale osobně k ní mám mnohem větší důvěru než k článku, na který reaguji. Pokusím se z hesla CHURCHILL vybrat vše podstatné, co se tu o Churchillovi dá zjistit (str. 258-260).

"Churchillova dlouhá kariéra se vyznačovala častými rozpory a politickým antagonismem, protože mluvil vždy otevřeně a svobodně, své názory nevyjadřoval dvojsmyslně. Šíře jeho znalostí a jeho živý, trefný a ostrý jazyk vyžadovaly od kritizovaných značné sebeovládání. Ve veřejném životě, zahrnujícím více než padesát let, během nichž Churchill zastával osm míst v kabinetu dříve, než se stal ministerským předsedou, bylo pochopitelně mnoho rozporů."

"Rozsah Churchillovy činnosti a zkušeností byl zcela mimořádný. Za vlády královny Viktorie měl významné vojenské poslání. Byl ve velení jízdního útvaru v Omdurmanu, bojoval na severozápadní hranici indické provincie v r. 1897, v Súdánu v r. 1898. Upadl do válečného zajetí během búrské války v jižní Africe v r. 1899. Strategie a taktika ho fascinovaly a lákaly ho od mládí. Byl také úzce spojen s počátečním rozvojem letectví, učil se létat před 1. svět. válkou a založil leteckou službu královského námořnictva. Aktivně se podílel na zrodu tanku. Byl průkopnickým zastáncem budování protiletecké obrany a rozvoje válečného letectva. Ve 20. letech předvídal použití zbraně masového ničení a ve své poslední parlamentní řeči v r. 1955 navrhl využít existence vodíkové pumy a její ničivé síly jako základny pro světové odzbrojení."

"Za svých liberálních i konzervativních let byl Churchill radikál přesvědčený o tom, že stát se má tvorbou zákonů i finančními prostředky aktivně podílet na zabezpečení minimálního životního standardu, na zajištění práce a sociálního prostředí pro všechny občany. Sociální reformy, na nichž měl před 1. světovou válkou i po ní hlavní podíl, a návrhy podstatných legislativních úprav se týkaly oblastí vězeňství, pojištění v nezaměstnanosti, státního příspěvku k penzím vdov a sirotků, stálého jednacího mechanismu pro pracovní spory, státní pomoci lidem hledajícím zaměstnání, zkrácení pracovní doby, zlepšení podmínek v dílnách a v továrnách. Prosazoval rovněž státní zdravotní péči, širší přístup ke vzdělání, zdanění nadměrných zisků a podíl zaměstnanců na zisku. Ve své první řeči v r. 1897, tři roky předtím, než vstoupil do parlamentu, vyjádřil naději, že přijde den, kdy se pracující stanou akcionáři podniků, v nichž pracují."

"V napjatých dobách byl Churchill vytrvalým zastáncem usmíření, dokonce koalice. Vyhýbal se rozporům a zbytečným střetům. V mezinárodních záležitostech soustavně hledal řešení stížností poražených a usiloval o vybudování účinného sdružení, které by pomohlo k usmíření s bývalými protivníky. Po dvou světových válkách se vyslovoval pro zachování síly vítězů v zájmu udržení míru. Ve 20. a 30. letech patřil k předním zastáncům kolektivní bezpečnosti v zájmu odvrácení války. Byl to právě on, kdo v r. 1950 jako první použil termínu "summit" ve vztahu k setkání čelných představitelů západního a komunistického světa a také se maximálně snažil takové schůzky dát dohromady, aby skončila nebezpečná konfrontace studené války (BC: lze vidět, že Churchill studenou válkou sledoval cíl stejný jako Reagan, tedy donutit komunisty k opravdovému jednání a k zastavení jejich imperiální politiky)."

"Měl velký smysl pro humor, byl srdečný a velkorysý, přesvědčený liberál v názorech po celý život... Odpor k nečestnosti, podvodu a hrubosti -- ať doma nebo v zahraničí -- byl základním kamenem jeho intelektu. Jeho nejhezčím obdobím bylo vedení Velké Británie v době, kdy byla nejizolovanější, nejohroženější a nejslabší. Když jeho vlastní odvaha, přesvědčení a víra v demokracii se ztotožnily s vírou obléhaných národů."

Jsou tohle slova určená pro pitomce? Je to politická propaganda v samém středu Oxfordu? Kdokoli si může ověřit, že žádnou negativní pasáž o Churchillovi uvedenou v Oxfordském slovníku jsem nevynechal... a kdokoli si může zjistit, že mluvit v souvislosti s Churchillem o eugenice, kolonialismu atd. je fér pouze v kontextu 19. a počátku 20. století, kdy tato slova měla jiný a v jiném kontextu uchopený smysl, než jim dáváme dnes. Tedy celkem vzato velmi rád bych uvítal nějakou kritickou a třeba i opravdu zaujatě kritickou analýzu Churchillova života a politického působení, nikoli však postavenou na několika citacích zjevně vytržených z kontextu konkrétní promluvy, Churchillova života i dobové mentality.

                 
Obsah vydání       18. 6. 2004
19. 6. 2004 Al Kajda získá zbraně hromadného ničení a použije jich
20. 6. 2004 Červený kříž vydal Spojeným státům ultimátum ohledně Saddáma Husajna
20. 6. 2004 Saúdská Arábie zlikvidovala buňku al Kajdy
18. 6. 2004 Vedoucí představitelé EU se dohodli o ústavě evropské organizace
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
18. 6. 2004 11. září 2001 zavládl v Americe chaos
18. 6. 2004 Extremisté popravili amerického rukojmího
18. 6. 2004 Putin tvrdí, že Irák plánoval útok na USA
18. 6. 2004 O registrovaném partnerství
18. 6. 2004 Rumsfeld přiznal, že schovával jednoho iráckého vězně před Červeným křížem
18. 6. 2004 Super tisíciletí Václav  Dušek
18. 6. 2004 Moc korumpuje: koňský handl v sociální demokracii? Oldřich  Průša
18. 6. 2004 EU: Nebyl vybrán nový šéf Evropské komise
18. 6. 2004 Clinton: "Dělal jsem to s Monikou, protože jsem mohl"
18. 6. 2004 Smyčka biometrické kontroly se stahuje
18. 6. 2004 Vědci objevili gen pro monogamní chování
18. 6. 2004 Makedonie -- doporučení pro cestování občanům ČR
18. 6. 2004 Dovolují občanské předpisy šacování? Jan  Rovenský
18. 6. 2004 Evropské volby: neokecatelná účtenka Martin  Kunštek
18. 6. 2004 Dyslektik prohrál soud se školským úřadem
18. 6. 2004 Churchill... opravdu pro pitomce? Boris  Cvek
18. 6. 2004 Slačálkova kritika katolíků mi nevadí
18. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 9. - 13. června 2004
18. 6. 2004 Eurovolby, demokracie a prázdná křesla Petr  Švec
17. 6. 2004 PR agentura Česká média se začala významně podílet na činnosti Syndikátu novinářů Štěpán  Kotrba
17. 6. 2004 Zdání klame. Používejte prezervativy!
17. 6. 2004 Špatné chování
17. 6. 2004 Zaniklo nakladatelství Catbird Press Jan  Čulík
17. 6. 2004 Dutroux byl shledán vinným z vraždy
17. 6. 2004 Vatikán tvrdí, že středověká inkvizice nebyla tak strašná Miloš  Kaláb
17. 6. 2004 Moc to bolet nebude
18. 6. 2004 Národy třetího světa se začaly bouřit Fidel Castro Ruz
16. 6. 2004 Irák neměl nic společného s útoky z 11. září
17. 6. 2004 Týdeník Sunday Times se nebude omlouvat Jan  Čulík
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
17. 6. 2004 Gratulace Milanu Horáčkovi: Zelený z Česka do europarlamentu přece jen pronikl Pavel  Pečínka
17. 6. 2004 Jak kosovský pokrývač zatáhl NATO do své špinavé války
16. 6. 2004 Při formulování pozic České republiky musí nastoupit odpovědnost vlády
16. 6. 2004 Generál Karpinská: Udělali ze mne obětního beránka
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Ronald Reagan RSS 2.0      Historie >
18. 6. 2004 Churchill... opravdu pro pitomce? Boris  Cvek
16. 6. 2004 Byl Ronald Reagan skutečně hvězda? Michal  Brož
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
11. 6. 2004 Z pátečního pohřbu Ronalda Reagana   
9. 6. 2004 Děsivé dědictví Reaganových let   
8. 6. 2004 Reagan: "Při krizi mě vzbuďte, i když budu na zasedání vlády"   
7. 6. 2004 Richard Perle: Reagan, muž kterého jsem znal   
5. 6. 2004 Ronald Reagan zemřel ve věku 93 let