12. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2004

Euthanasie je skutek milosrdenství

Světová média na podzim minulého roku přinesla strašnou zprávu. Opět musíme najít odvahu přiznat si, že kromě běžných problémů našich životů, kromě relativně zdravých a vitálních lidí, jako jsme my, jsou právě teď v nemocnicích či v různých ústavech také lidé bezmocní, nesmírně trpící, jejichž hlas je neslyšný a jejichž potřeby se vymykají našemu způsobu chápání. Dobrovolný hasič Vincent Humbert ztratil před třemi lety, když jel domů z požární stanice, kontrolu nad svým vozidlem; bylo mu tehdy devatenáct let.

Devět měsíců po tragické nehodě ležel v kómatu, a když se probral, zjistil, že je ochrnutý, němý a téměř slepý. Vincentova matka Marie trávila se svým synem v severofrancouzské klinice každé odpoledne. Po několika měsících od nabytí vědomí se naučil hýbat prstem, dokonce i komunikovat pomocí abecedy, již mu předříkávala matka. Když ale lékaři označili Vincentův stav za zcela beznadějný, napsal s matčinou pomocí lékařům tato slova: "Během několika vteřin se všechno zhroutilo. Chci zemřít. Žádám vás o právo zemřít." Kniha s Vincentovým poselstvím světu již ve Francii vyšla. Je v ní také jeho obhajoba matky, která se na jeho prosbu veřejně rozhodla zbavit Vincenta nesnesitelného a nesmyslného utrpení. Do jedné z infúzí přidala barbiturát. Ačkoli byl pokus neúspěšný, neboť byl odhalen, lékaři se nakonec přece jen rozhodli "ukončit aktivní léčbu" a nechali mladíka umřít.

Domnívám se, že tváří v tvář Vincentovu osudu jsme povinováni znovu uvažovat nad tím, jakými důvody je podloženo postavení eutanázie mimo zákon. Nejprve je velmi důležité porozumět tomu, co tento pojem znamená. Zatímco eugenika, jak lze najít snad v každém slovníku cizích slov, usiluje o tzv. zlepšení genetického stavu lidstva, za čímž se nezřídka skrývá vraždění starých, nemocných a bezbranných rádoby ve jménu společnosti, eutanázie je a vždy bylo usmrcení z útrpnosti a na žádost nemocného. V nemocnicích, mimo naše běžné životy existují lidé, jejichž utrpení je nesnesitelné, nezmírnitelné a kteří nemohou dosáhnout vyléčení. Dny, týdny, měsíce, roky musejí trpět, ačkoli si opakovaně a prokazatelně přejí umřít. Musejí čekat na nevyhnutelnou smrt a trpět. Jejich křik k nám nedolehne, nemohou pořádat demonstrace, ba ani sepisovat petice. Kdyby Vincent neměl maminku, která za ním chodila, asi by se nenaučil ani komunikovat, natož aby se dočkal vytoužené smrti.

Pokud se odhodláme vyslechnout přání těchto lidí a pochopit jejich situaci, budeme jen velmi obtížně hledat ospravedlnění našich zákonů, které eutanázii zakazují. Je-li člověk abstraktní entitou v systému morálních dogmat, je velmi snadné ignorovat jeho konkrétní život, jeho konkrétní utrpení i konkrétní potřeby. O tom nás velmi jasně poučují náboženští fanatici, dnes obzvláště teroristé. Pro Palestince, který odpálil nálož v izraelském autobuse plném dětí, byl jeho náboženský, nacionální úkol důležitější než soucit s dětmi. Nepochybně věřil, že jeho Bůh ho vnímá jako hrdinu a má pro něj připravený ráj. Podobně i křesťané ve jménu nauk a schémat vraždili lidi a nazývali to službou Bohu. Ať už to byly křížové výpravy, násilné křtění pohanů nebo inkvizice. Nejvlivnější církevní učitel římskokatolické tradice, sv. Tomáš Akvinský, v Sumě teologické (jeho stěžejním díle) definoval kacíře jako toho, kdo zatvrzele neposlouchá autoritu církve (II-II 11,2 ad 3), a hned poté nás učí, že kacíř si plným právem zaslouží, aby byl popraven (II-II 11,3). Jedním z mnoha příkladů aplikace této zásady je tzv. Bartolomějská noc (r. 1572), během níž vyvraždili katolíci ve Francii desetitisíce hugenotů. O tom, jaké hrůzy musely prožít miliony žen nebo homosexuálů, jejichž postavení v křesťanské společnosti minulých staletí bylo ve jménu abstraktních morálních dogmat přímo nelidské, nebudu hovořit. Věřím však, že hlasy všech těchto lidí, jejichž konkrétní naděje v důstojný život byla brutálně zadupaná do země, spolu s hlasy obrovských zástupů těch, kdo v minulých staletích zcela zbytečně umřeli hlady, morem, tuberkulózou, cholerou, válkami a justičními vraždami, usvědčí tehdejší dobu jako dobu kultury smrti, jako civilizaci, v níž panovala hrůza, útlak, lež a umírání. Trestnost homosexuality, jedno z mnoha dědictví tohoto období temna, byla zrušena teprve nedávno a navíc pouze v civilizovaném světě. Bohužel hladomory, bída, genocidy, války atd. jsou dodnes typické pro tzv. třetí svět, v němž demokracie, právní stát a otevřená společnost hrají stále menší roli než tradiční hodnoty kmenové, nacionální a státní.

Humanistická civilizace, civilizace života usiluje o to, aby se lidé měli dobře, a proto chce naslouchat jejich životním osudům. I křesťanství mělo kdysi takovýto program, program služby. Ježíš nás neučil, jak máme dělat zákony států, neučil nás, že máme vnucovat svou morálku jiným... neučil nás zavírat homosexuály, vraždit hugenoty, vést války, neučil nás ani trestat eutanázii. Nepochybuji o tom, že kdyby nemohl Vincenta vyléčit, kdyby byl ve stejné situaci jako jeho matka, učinil by zcela totéž, co udělala ona. Měl by spolu s ní totiž stejný motiv, stejný stav srdce, stejnou lásku. Ježíš nás neučil, abychom druhé k něčemu nutili, učil nás, abychom druhým sloužili. A my křesťané jsme si až příliš často řekli, že víme, co je pro druhé dobré, a že jim to musíme vnutit. Nazývali jsme službou diktát, sloužili jsme svým bližním mučením, pohanou, odsuzováním, nenávistí a řetězy. Bůh ví, že jsme měli tu drzost nazvat toto službou a následováním Krista! Ježíš však nic takového nedělal, dokonce svým nepřátelům odpustil, odpustil těm, kteří ho ukřižovali.

Co tedy řekneme Vincentovi? Snad to, že nelze vytvořit taková pravidla, jež by ochránila lidi před zneužitím eutanázie? Budeme mluvit za společnost, která staví jaderné elektrárny, která má systém pravidel, jak zajistit jejich bezpečnost včetně jejich ochrany před teroristickými útoky! Nebo mu řekneme, že naše morální přesvědčení nám eutanázii zakazuje a že proto ji my zakážeme i jeho matce a jemu? Proč si nehledíme sami sebe a neukážeme pevnost našich morálních zásad, až třeba jednou budeme na Vincentově místě, proč musíme pořád někomu něco vnucovat? Samozřejmě se najdou lidé, kteří tváří v tvář Vincentovu utrpení řeknou, že oni prostě vědí, že jeho povinností bylo žít, snášet muka -- a že Bůh by mu k tomu dal i sílu. Odsoudí jeho matku, nazvou ji vražedkyní. Ale je dobře, že jich už ubývá.

Snad Tvá kniha, Vincente, a Tvé mnohaměsíční utrpení dají opět trochu hlasu těm dalším tisícům, kteří volají po vysvobození stejně jako Ty, ale nemohou se dovolat a nemají nikoho, kdo by je miloval a bojoval za splnění jejich vůle, za jejich osvobození od beznadějné trýzně. Jedině tak mohou být zlomeny lži nových farizeů, již si myslí, že vědí a že jejich morálka je opravňuje k tomu, aby ji zaslepeně vnucovali jiným lidem.

Věřím, že žiješ a že jsi v náruči Boží.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2004
12. 5. 2004 Popraveného amerického rukojmího "varovala armáda, aby z Iráku odejel"
12. 5. 2004 Britská vojska "střílela nevinné Iráčany"
12. 5. 2004 Město lidem, ale ne těm zeleným... Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Generál Taguba: Za týrání Iráčanů mohli američtí velitelé
12. 5. 2004 Petru Štěpánkovi ujelo pero Štěpán  Kotrba
12. 5. 2004 Chovají se (britští) novináři destruktivně?
12. 5. 2004 Zabývejte se dopravními problémy v Praze kompetentně!
12. 5. 2004 Autem až do koupelny Jan  Stejskal
12. 5. 2004 Jak jsem pracoval v Haló novinách Tomáš  Koloc
12. 5. 2004 Euthanasie je skutek milosrdenství Boris  Cvek
12. 5. 2004 Jak se z cihel stavěl národ Ivo  Bystřičan
12. 5. 2004 Zdravotnictví je na ontarijském venkově v zoufale špatném stavu Miloš  Kaláb
12. 5. 2004 Spotřebitelé vysílají "varovný signál" americkým obchodním značkám
12. 5. 2004 Němci jsou hrdi na tvůrce počítačového viru Sasser
12. 5. 2004 Firma Monsanto zrušila plány na prodej geneticky modifikované pšenice
12. 5. 2004 Nechte mýho Rummyho na pokoji, vy terrystický ydijoti
12. 5. 2004 Bush: Já rešpektuju všecki Arabi
12. 5. 2004 Další cena za slovník udělena Josefu Fronkovi
12. 5. 2004 Hajtmani z banánových republík Lubomír  Sedláčik
12. 5. 2004 ČTK a pivní mistrovství světa Štěpán  Kotrba
12. 5. 2004 Váš názor na selhání poslance Vidíma? Jiří  Mašek
12. 5. 2004 Epidemie AIDS ve východní Evropě a ve střední Asii
12. 5. 2004 Bush uvalil sankce na Sýrii
12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!
12. 5. 2004 Palestina neexistuje, nemůže být okupovaným územím Pavel  Mareš
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?
11. 5. 2004 Do Evropy bez řetězu Jaroslav  Hutka
11. 5. 2004 Jaroslav Hutka -- písničkář vandalem? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Červený kříž: Až 90 procent osob bylo v Iráku zatčeno omylem
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2004 Euthanasie je skutek milosrdenství Boris  Cvek
12. 5. 2004 Jak jsem pracoval v Haló novinách Tomáš  Koloc
12. 5. 2004 Epidemie AIDS ve východní Evropě a ve střední Asii   
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí   
11. 5. 2004 Jaroslav Hutka -- písničkář vandalem? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Do Evropy bez řetězu Jaroslav  Hutka
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
10. 5. 2004 O svobodě, humoru a taktu Pavel  Kelly-Tychtl
10. 5. 2004 Špidla se snaží zlo alespoň oslabit Boris  Cvek
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
10. 5. 2004 Jiří Kratochvil: Lady Carneval - Nesmyslnost a nutnost zapomnění Jakub  Kára
10. 5. 2004 Je mučení vůbec někdy ospravedlnitelné?   
10. 5. 2004 V ČR začíná zajímavý justiční spor o lidských právech Karel  Mašita
10. 5. 2004 Fotografie nahých vězňů jsou pro Araby strašlivou urážkou   
10. 5. 2004 Týrání iráckých vězňů: Oficiální americká politika?