4. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2004

Politika nanic

Ad Petr Robejšek: Co se stranickými ideologiemi? (LN 21. února 2004)

Petr Robejšek odpovídá na otázku uvedenou v názvu svého článku jednoznačně: politické ideologie jsou dnes nanic, neboť politiku už nelze dělat jinak než striktně pragmaticky. Rozpor mezi potřebou řešit konkrétní politické problémy a snahou být věrný svým zásadám jej vede k tomuto závěru: "Řešení je jednoduché: říká se mu vlastenectví. Úlohou politiky je nalézat řešení a měřítkem její úspěšnosti není služba obecným principům, nýbrž měřitelný příspěvek ke zvýšení blahobytu a bezpečnosti národa."

Robejšek v podstatě hájí "nepolitickou" politiku, v níž nejde o vzletné myšlenky, ale jen o "realitu samu", cosi na způsob "tvrdých faktů". Ty mají v praktické politice formu "je třeba, aby..." (byl snížen schodek rozpočtu, byly nakoupeny stíhačky atd.) Ale podobně jako ve vědě (včetně politologie, je-li vědou), ani v politice neexistují fakta, která by byla platná sama o sobě. Fakta o něčem vypovídají pouze v určitém kontextu, který v případě politického "je třeba" znamená přijetí nějakých hodnot či světonázorových hledisek - nějaké ideologie. Fakta, která se tváří, že nepatří do žádného kontextu a že tedy zobrazují "realitu samu", nikoliv naše světonázorové preference, jsou velmi podezřelá a nebezpečná. Svou proklamovanou neideologičností totiž vytvářejí dojem, že ta fakta, která jim odporují, jsou jen nějakým přeludem, projevem "falešného vědomí". A především: odvádějí pozornost od své vlastní ideologičnosti, zakrývají ji.

Nicméně určitá krize, na kterou Robejšek upozorňuje, by skutečně měla vést k zamyšlení. Ne v tom smyslu, že vypovídá o konci ideologií jako takových, ale v tom smyslu, že je projevem krize určitého typu ideologií a vyžaduje si nové přístupy, schopné čelit novým nárokům.

Epocha, v níž žijeme a které říkáme globalizace, vytváří situace, jimž nemůžeme porozumět jinak než ideologicky. Příkladem takové situace je střet mezi globálním kapitálem a principem zodpovědného občanství. Kapitál sleduje jediný cíl: zisk. Proto chce vyrábět co nejlevněji (např. někde ve Třetím světě), platit co nejmenší daně (tj. sídlit v daňových rájích) a vydělávat co nejvíc (čili prodávat třeba v západní Evropě). Tento kapitál je velmi mobilní, není vázán na žádné konkrétní místo, komunitu, tradici, krajinu; když vyčerpá jednu lokalitu (nebo když mu v ní skončí daňové prázdniny), přesune se jinam a je mu úplně jedno, co po sobě zanechá. Na globální rovině se tak odehrává střet mezi lidmi, kteří mají vazbu k nějakému kousku Země a její historie, a těmi, kdo žádné takové vazby nemají, odmítají "být regulováni".

Tento spor rozhodně nelze řešit "pragmaticky", neboť je definován především jako střet hodnot, který v každodenní realitě zažíváme třeba jako střet mezi touhou po kariérním růstu a touhou věnovat se rodině apod. Rozhodně to není černobílý spor mezi dobrem a zlem, ale to mu neubírá na zásadnosti.

Stejně tak nelze podobný spor řešit v rámci vlastenectví, o němž hovoří Robejšek. Právě naopak: vlastenectví je prostředkem, jak od onoho sporu odvést pozornost, zbanalizovat ho. Pojmy jako "blahobyt" či "národní bezpečnost" jsou zdánlivě samozřejmé, protože zakrývají širší souvislosti naší epochy. Globální kapitál je globální proto, že je úzce propojen svými zájmy po celé planetě, a jeho protihráči musejí uvažovat stejně. Snad by se dokonce dalo hovořit o potřebě nějaké "nové Internacionály", která by ovšem neměla podobu pevně organizované instituce, ale spíše nadnárodního přátelství lidí, majících vztah k Zemi a odmítajících akceptovat zdánlivou samozřejmost různých "je třeba". Nic není třeba jenom tak. "Je třeba" má smysl jen v odkazu k určitým hodnotám. Je třeba novou dálnici, ABY nepoklesla míra našeho blahobytu. Ale potřebujeme tolik blahobytu? Odpověď na takovou otázku je věcí hodnot, ne faktů.

Pokud se tyto a podobné otázky a střety z politiky vytratí, budou nanic ne ideologie, ale politika sama. Otázky pochopitelně nezmizí. Ale z pocitu bezmoci nad jejich (ne)řešením se může zrodit něco daleko horšího než jsou ideologické motivy v programech politických stran.

                 
Obsah vydání       4. 3. 2004
5. 3. 2004 Bush terčem kritiky, že v předvolební reklamě zneužil 11. září
4. 3. 2004 Historické smíření musí být založeno na pravdě
4. 3. 2004 Přiznejte, že jste se spletl, vzkazuje Bushovi zbrojní inspektor
4. 3. 2004 Nové členské země EU ohrozí odliv mozků
4. 3. 2004 Stop násilí na ženách
4. 3. 2004 Jak přimět poslance k reakci?
4. 3. 2004 Slovensko: Já su havíř, kdo je - míň? Lubomír  Sedláčik
4. 3. 2004 Politika nanic Martin  Škabraha
3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová
4. 3. 2004 Beneš se zasloužil o komunistický stát Jaroslav  Hutka
4. 3. 2004 Zprovoznili jsme fotografie
4. 3. 2004 Už nemám soucit s Romy
4. 3. 2004 Vědci musejí dělat, ne kecat v médiích
4. 3. 2004 Česká média udržují veřejnost v předem určeném myšlenkovém ghettu
4. 3. 2004 Systém licencování lékařů by se mohl zrušit
3. 3. 2004 Publikují česká média skutečně jen to, co lidé v ČR chtějí? Jan  Čulík
3. 3. 2004 Pochopit Hitlera a Beneše Martin  Groman
2. 3. 2004 Irsko odepře sociální dávky všem občanům EU kromě Britů
3. 3. 2004 Naše bedna a modrý pták Miroslav  Cingl
3. 3. 2004 Hry, které hrají celé národy Immanuel  Wallerstein
3. 3. 2004 Do důchodu odešel po 58 letech vysílání britsko-americký "Ferdinand Peroutka"
3. 3. 2004 Slovensko: Školné na vysokých školách Jaroslav  Hrenák
3. 3. 2004 Východní bouře Romů a co dál? Ivan  David
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 3. 2004 Jak přimět poslance k reakci?   
4. 3. 2004 Politika nanic Martin  Škabraha
4. 3. 2004 Slovensko: Já su havíř, kdo je - míň? Lubomír  Sedláčik
3. 3. 2004 Východní bouře Romů a co dál? Ivan  David
3. 3. 2004 Rekviem za odvinuté zavináče Štěpán  Kotrba
3. 3. 2004 Zeměpisná označení: jsou čeští výrobci připraveni na zánik současné právní ochrany po vstupu do EU? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2004 Publikují česká média skutečně jen to, co lidé v ČR chtějí? Jan  Čulík
3. 3. 2004 Naše bedna a modrý pták Miroslav  Cingl
3. 3. 2004 Hry, které hrají celé národy Immanuel  Wallerstein
3. 3. 2004 Je vysílání "majora Zemana" trestný čin?:) Jan  Čulík
2. 3. 2004 Vyvažování spravedlnosti Štěpán  Kotrba
2. 3. 2004 Je infotainment nevinný? Martin  Škabraha
2. 3. 2004 Hyundai na Slovensku - vieme, čomu tlieskame ? Lubomír  Sedláčik
2. 3. 2004 Británie: Vláda vyhrožuje Shortové trestním stíháním, ta odmítá mlčet   
1. 3. 2004 Znovu hlavně nad českým tiskem Jan  Čulík