31. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 10. 2003

Proamerický kašpárek ODS poslance Jana Vidíma

S poslancem Janem Vidímem se lze shodnout pouze v jedné větě. To tehdy, když píše, že je ochoten evropskou armádu "akceptovat, a dokonce podporovat, ale pouze pokud bude respektovat zásadní hodnotu suverenity členských států, bude podporovat pro nás nesmírně důležité transatlantické spojenectví, a především místo armád bruselských úředníků posílí bojeschopnost armád skutečných". To ostatní, co rozvinul ve svém textu "Unii neuchrání armáda úředníků" (Právo, 23.10.), je jenom účelová propaganda, která má vyvolat u čtenářů nové zděšení nad tím, co na něho Evropská unie zase chystá.

Snaha o založení evropské armády -- nebo jak zajímavě napsal ve zkratce poslanec Vidím: Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) -- jsou mnohem starší, než si možná myslí nebo chce vědět. Diskuse o evropské armádě provázela první úvahy Jeana Monneta a Roberta Schumanna hned po válce. Právě geopolitické ohledy studené války a americký tlak vedly následně k rozhodnutí podpořit vznik Severoatlantické smlouvy, zakládající především most pro přítomnost Spojených států amerických v Evropě a rekonstrukci Německa. Spojenectví mezi západní Evropou a USA nebylo nikdy bez problémů, a jistě by se pan poslanec divil, když by se dozvěděl, že v amerických plánech byla Evropa vždy spíše ambivalentním "protektorátem" (slovy Zbigniewa Brzezinského) a NATO základním nástroje zájmů -- především amerických. Z toho to důvodu se také Francouzi rozhodli opustit koncem 60. let vojenské složky NATO.

Bushova arogance

O míře problematičnosti evropského spojenectví pan poslanec ví pouze to, co sám chce. Současná arogantní Bushova administrativa (na rozdíl od Bushe otce, natož Clintona) nepovažuje své evropské spojence ani za hodné vyzvat ke spoluúčasti na svých "unilaterárních" operacích. Článek 5, který se nějakou chvíli v bruselských kuloárech zvažoval pro společné nasazení NATO po 11. září, se brzy změnil v řešení, v němž USA daly přednost vlastním silám a vojenské propagandě. Nyní, když celý svět konečně uslyšel, že v Iráku nebyly žádné zbraně hromadného ničení (ani Nigérie nikomu nedodávala uranium), je poslanec Vidím připraven zpochybňovat význam evropských spojeneckých závazků v rámci NATO. Kdyby vláda USA zvolila přístup citlivější, měla by na své straně nejen Francouze, ale i Němce. Takto do iráckého dobrodružství jdou pouze nicotné vojenské síly "nové Evropy" (a zvláště nemyšleného Polska - na americký účet, ovšem), které si myslí, že mají být vděčné Američanům za osvobození z komunismu.

Česká republika, která po desetiletí tvorby demokratického režimu, stojí ještě po pás v bahnu postkomunismu, se chová stejně nesvéprávně jako na jejím začátku, když v Praze ještě François Mitterrand nahlas uvažoval o "evropské konfederaci". Česká diplomacie lavíruje, hledá svůj směr. Mít v zádech strýčka Sama (G. W. Bushe a jeho lidi) není jistě snadné, pokusit se ale podílet na myšlence posílení evropské obrany by mělo patřit ke ctnostem této diplomacie. Není totiž pravda, že bychom tím ztráceli.

Jak známo, nevstupujeme do USA, ale do Evropské unie, a bude záležet pouze na nás, zda budeme schopni pochopit obrovskou šanci, kterou nám unie nabízí. Vyvolávat bubáky bruselských byrokratů, centralizace a ztráty suverenity je naprosto směšné. Stačí si jenom vzpomenout, jak v rámci summitu NATO v Praze jsme suverenitu ztratili jedním mimořádným zasedáním v parlamentu, kterého se jistě poslanec Vidím zúčastnil. Nad Prahou a Českou republikou kroužila americká letadla bez právního postihu (v případě nějaké nehody). Tomu se říká ztráta suverenity v přímém přenosu!

Loutkohra ODS

Nahota argumentů ideologie ODS, která mluví o "oslabování transatlantické vazby" ze strany Evropy nemůže být větší. Až se USA rozhodnout spočítat, jaký deficit rozpočtu díky svým vojenským operacím proti "zlu" na straně "dobra", způsobili obyčejným Američanům, možná se rozhodnout obrátit s lepší rezolucí na radu bezpečnosti, v níž konečně dojde k respektování mezinárodního práva a legitimity Iráčanů ve své zemi. Možná se třeba podívají, zda Pákistán či Saudská Arábie (neřku-li Izrael), věrní to spojenci Američanů, nejsou pro svět náhodou mnohem nebezpečnější...

Pan poslanec by neměl čtenářům skrývat, že to byla vláda labouristy Tonyho Blaira (v jeho očích jistě správně pudlovsky proamerická), která se obrátila v roce 1998 na Francii a Německo s vážnou proevropskou vojenskou iniciativou. Ta poté vstoupila do dějin jako summit v Saint-Malo. Buďme proto korektní a seriózní, když je řeč o závazcích a trendech. Společný prostor na mapě euro-americké civilizace bude bezpečnější, když se budou Američané chovat méně spasitelsky a Evropané více svéprávněji. Včetně té "nové Evropy", která hraje v této hře pouze trapné proamerické loutkové divadlo. Za kašpárka v Čechách je tu bezpochyby nejvíce Občanská demokratická strana (ODS) poslance Jana Vidíma.

> Tento polemický článek byl zaslán 23. října deníku Právo.

Unii neuchrání armáda z úředníků Právo 23.10.2003 Str.: 07

Unii neuchrání armáda z úředníků

Jan Vidím

V poslední době je z mnoha stran, včetně generálního tajemníka NATO George Robertsona, slyšet kritiku tristního stavu evropských ozbrojených sil. Jejich zaostávání za Spojenými státy je stále markantnější, což činí z evropských států značně problémové spojence. Na druhé straně se v Evropské unii stále hovoří o posilování tzv. Evropské bezpečnostní a obranné politiky (v Česku je známa pod zkratkou EBOP) a o posilování role Evropy ve světě. Jistě nejsem sám, komu tento vývoj připadá paradoxní: evropské státy nejsou schopny dostát svým aliančním závazkům, a přitom některé země naznačují, že Evropa je vlastně na nejlepší cestě k tomu stát se další světovou supervelmocí! ODS se nikdy netajila a netají svými zásadními výhradami k určitým aspektům evropské integrace, mezi ně.

Faktem ovšem je, že tato politika se již stala součástí zakládajících smluv a dalších politických aktů, s nimiž Česká republika při svém vstupu vyslovila souhlas, a které jsou tedy pro nás závazné. Ať se mi (a vám) to tedy líbí nebo ne, nejde již nadále o otázku, zda EBOP chceme, či ne, ale jakou ji chceme mít. A to je otázka stále aktuální. Tato politika se dosud nachází ve fázi zrodu a je možné ovlivnit její formování žádoucím směrem, například na právě probíhající mezivládní konferenci. A i když očekávat, že by vládní vyjednavači akceptovali v této otázce názor ODS, je jako doufat, že Francie začne praktikovat proamerickou politiku, dovolím si nastínit základní teze, které by podle mého názoru měla Česká republika ve vztahu k EBOP respektovat.

Domnívám se, že rozvoj EBOP v sobě nese tři hlavní rizika. Za prvé jde o riziko centralizace a omezování suverenity členských států. Oficiálně sice zůstává bezpečnostní a obranná politika na mezivládní úrovni, ale jak dlouho ještě? Proslovy o Evropě jako světové mocnosti mě v tomto ohledu nijak neuklidňují. Trvám na tom, že obranná a bezpečnostní politika je základním pilířem suverenity státu a nelze ji v žádném případě delegovat na bruselské ústředí. Proto zásadně odmítám i zavádění většinového hlasování v této oblasti. Je jasné, že dosáhnout konsenzu v rámci Unie, která bude mít 25 členů, včetně tradičně neutrálních států, nebude v otázkách spojených s bezpečností a obranou jednoduché. Za přijatelnější řešení, než je většinové hlasování, však považuji určitou formu užší spolupráce, pokud ovšem na jejím počátku bude stát jednomyslné politické rozhodnutí. Druhou hrozbou, kterou EBOP představuje, je nebezpečí oslabení transatlantické vazby. Politika některých evropských zemí přitom tomuto svazku příliš neprospívá - a to je značně eufemistické vyjádření. Zatímco ale vojenské struktury EU existují spíše na papíře a v rovině řídicích institucí, Severoatlantická aliance je reálnou zárukou naší bezpečnosti. A není tajemstvím, že tato záruka je založena především na vojenské a politické angažovanosti USA v Evropě. Stejně tak je známo, že vojenské jednotky vyčleněné pro Unii jsou tytéž, které jsou předurčeny pro plnění úkolů v rámci Aliance.

Proto je zcela nezbytná harmonizace strategického plánování mezi EU a NATO, jinak hrozí zmatek v přípravě a výcviku jednotek, což ve výsledku neprospěje nikomu - ani Unii, ani NATO, ani České republice. Konečně za třetí riziko považuji skutečnost, že EBOP byla dosud vnímána optikou vytváření dalších a dalších institucí, které v konečném důsledku pouze maskují politickou nejednotnost a nedostatečné vojenské prostředky. A tak zatímco vymýšlení nových orgánů jde Unii přímo skvěle, snaha posílit obranné rozpočty (viz itragický stav rozpočtu našeho ministerstva obrany), výzkum nových technologií nebo mobilitu armád vychází zatím, až na výjimky, naprázdno.

Naprosto se nebráním spolupráci v této oblasti, ale místo různých grandiózních plánů bych rád viděl jediné: zřetelné posílení akceschopnosti ozbrojených sil evropských zemí. Jsem tedy ochoten EBOP akceptovat, a dokonce podporovat, ale pouze pokud bude respektovat zásadní hodnotu suverenity členských států, bude podporovat pro nás nesmírně důležité transatlantické spojenectví, a především místo armád bruselských úředníků posílí bojeschopnost armád skutečných. To nejsou nesplnitelné cíle, vyžadují ale místo laciného hurá-evropanství pevnou politickou vůli k jejich důslednému prosazování.

(Autor je předsedou výboru pro obranu a bezpečnost Sněmovny za ODS)

                 
Obsah vydání       31. 10. 2003
31. 10. 2003 Televizi Nova: Žádost o opravu
31. 10. 2003 Jemelíkova stížnost mě zaskočila
30. 10. 2003 Rozsudek nad Karlem Srbou potvrzen
31. 10. 2003 Je Srba vinen? - Mne dnes pan soudce nepřesvědčil... Ladislav  Kahoun
30. 10. 2003 Naši přátelé váleční magnáti
31. 10. 2003 "Síla zla" novým šéfem britské Konzervativní strany? Jan  Čulík
31. 10. 2003 Čeká Brno defenestrace kvůli lesům? Mojmír  Vlašín
31. 10. 2003 Uzenáři pro zisk klamou lidi a vykrádají hovorovou češtinu Radek  Mokrý
31. 10. 2003 Pravda je omamná kvetina Martin  Muránsky
31. 10. 2003 Mají média něco sama podporovat aneb K dobročinnosti se nečuchá ?
31. 10. 2003 Proamerický kašpárek ODS poslance Jana Vidíma Josef  Brož
31. 10. 2003 V dobré společnosti: diplomati z ČR, z Ruska a z Mexika šokováni zákazem kouření v OSN
30. 10. 2003 Milý Cyrile, nevěř všemu, co píší české sdělovací prostředky Helena  Opolecká
31. 10. 2003 Soudní procesy by se měly v ČR vysílat alespoň na internetu
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země
30. 10. 2003 Při útoku na Irák bylo usmrceno "až 15 000 osob", tvrdí americká studie
30. 10. 2003 Ve Washingtonu se ve velkých počtech protestovalo proti okupaci Iráku Robin  Ujfaluši
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2003 Pravolevá orientace aneb svět podle CVVM Štěpán  Kotrba
31. 10. 2003 Proamerický kašpárek ODS poslance Jana Vidíma Josef  Brož
31. 10. 2003 Uzenáři pro zisk klamou lidi a vykrádají hovorovou češtinu Radek  Mokrý
31. 10. 2003 Je Srba vinen? - Mne dnes pan soudce nepřesvědčil... Ladislav  Kahoun
31. 10. 2003 Nové revolty proti systému Immanuel  Wallerstein
30. 10. 2003 Ve Washingtonu se ve velkých počtech protestovalo proti okupaci Iráku Robin  Ujfaluši
30. 10. 2003 Televize Fox News chtěla žalovat autory animovaného seriálu The Simpsons   
30. 10. 2003 Při útoku na Irák bylo usmrceno "až 15 000 osob", tvrdí americká studie   
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země   
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
30. 10. 2003 Soud zakázal přímý přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
30. 10. 2003 Milý Cyrile, nevěř všemu, co píší české sdělovací prostředky Helena  Opolecká
30. 10. 2003 Co to je "Do-It-Yourself Culture"?   
30. 10. 2003 Navzdory vzniklé kontroverzi trvá Šámal na soudním mediálním představení Jan  Čulík
29. 10. 2003 Křídla smrti nad Německem Petr  Záras

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2003 Proamerický kašpárek ODS poslance Jana Vidíma Josef  Brož
29. 10. 2003 Vražda za bílého dne Morten A. Strøksnes
29. 10. 2003 Zeď, která se staví v Izraeli, je tím nejlepším řešením Milan  Krčmář
20. 10. 2003 Zavřete huby a buďte šťastni! Pavel  Houdek
16. 10. 2003 Rafah Today   
15. 10. 2003 Ak prehrávaš, eskaluj konflikt   
2. 10. 2003 Umí někdo hebrejsky?   
2. 10. 2003 De mortuis nil nisi bene Pavel  Mareš
1. 10. 2003 Budúci prezident Palestínskej republiky ...in memoriam Michal  Polák
1. 10. 2003 Na dne bezmoci Edward  Said
1. 10. 2003   
29. 9. 2003 Jerusalem Post: "Musíme zabít teroristy i Arafata"   
26. 9. 2003 Zemřel Edward Said   
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše   
6. 9. 2003 Palestinský premiér odstoupil