29. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 10. 2003

Jak chce česká armáda postavit ve Slavkově radar

Česká armáda se rozhodla, že nedaleko Mohyly míru oprostred Slavkovského bojiště postaví tzv. "páteřní radar NATO". Absolutně pomíjí skutečnost, že Slavkovské bojiště, je místem odpočinku desítek tisíc padlých v Bitvě u Slavkova (1805). Armáda, resp. Ministerstvo obrany také nebere na vědomí názor obcí, spojených v obecně prospěšnou společnost Mohyla míru - Austerlitz o.p.s. a stále vede svou.

Zapomíná na skutečnost, že chce stavět také na místě (Pratecký kopec u obce Sokolnice u Brna), kde pozemky, jimiž nyní disponuje, byly vyvlastněny komunistickým režimem a předány "sovětské armádě" , která tam měla své radary a bránila nás tak proti imperialistům.

Česká armáda zapomíná, že tento objekt byl vybudován proti vůli občanů, kteří se tehdy nemohli bránit. Její postup v mnohem připomíná časy dávno minulé. Posílám Vám jednak odkaz na nás server http://www.austerlitz2005.com kde v kolonce "Radar NATO na Mohyle míru?" najdete všechny informace a také zprávu z tiskové konference a schůzky s ministrem obrany se starosty Slavkovského bojiště, se kterými se rozhodl bavit až 2 roky poté, co padlo rozhodnutí o této investici.

Umíte si představit, že by se někde ve světě mohla zrodit v hlavách armády obdobná myšlenka, umístit takovou stavbu vedle památníku bitvy u Trafalgaru, či jiném vojenském hromadném hrobu, kterým de facto Slavkovské bojiště je?

S pozdravem

Miroslav Jandora

Více-prezident Mohyla míru - Austerlitz o.p.s.

prezident

Projekt Austerlitz 2005

www.austerlitz2005.com

Jak vzniklo rozhodnutí postavit radar na prateckém kopci

Začátkem roku v únoru, 2003 zahájeno územní řízení ve věci "žádost o závazné stanovisko k záměru výstavby páteřního radaru protivzdušné obrany "Sokolnice- 2WI22002" na pozemku p.č. 611/42 v kú. Hostěrádky" kterou zpracoval VPÚ DECO Praha, a.s., Podbabská 20, Praha, označená č.z. 2000/12-700 z 01.2003.

K tomuto záměru vydal vyjádření Národní památkový ústavv Brně ze dne 10.3.2003 zn. 1582/2003/ga/OPP, podle § 14, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se závěrem, že záměr vážně ohrožuje hodnoty plošně chráněného území bojiště Bitvy u Slavkova a je ve vážném rozporu se zněním vyhlášky č. 475/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992, památkovou zónou.

Na základě toho vydal Městský úřad ve Slavkově u Brna, odbor životního prostředí, úsek státní památkové péče dne 17.3.2003 závazné stanovisko, ve kterém konstatoval, že tento záměr nelze realizovat.

Proti tomuto se odvolal VPÚ DECO Praha, a.s. dne 2.4. 2003 prostřednictvím Městského úřadu ve Slavkově u Brna, odbor životního prostředí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který výrok Městského úřadu ve Slavkově u Brna dne 2.6.2003, změnil na "stavba je přípustná bez dalších podmínek".

Dne 19.7.2003 bylo územní řízení přerušeno na 60 dní stavebním odborem Městského úřadu ve Slavkově u Brna, z důvodu nesouhlasu dotčených obcí, které mají obavu zejména z teroristického útoku na radar a tím se cítí ohroženy.

Dne 18.12.2002 Požádal investor Česká republika zastoupená náčelníkem Vojenské ubytovací a stavební správy Vojenský stavební úřad MO o stavební povolení na akci "Sokolnice -- infrastruktura SDD -- 2.etapa na parcele 611/42 k.ú. Hostěrádky Rešov /bez další specifikace/, které nabylo právní moci 28.2.2003

Tentýž subjekt podal 18.12. 2002 na Okresní úřad Brno -- venkov Žádost o "Povolení k vodním dílům" na liniovou stavbu "Sokolnice -- infrastruktura SDD -- 2.etapa. Uděleno počátkem roku 2003.

Z uvedeného tedy vyplývá, že byla vedena různá územní řízení a o radaru jako takovém se zmiňuje až řízení poslední.

Krajinný ráz:

Dne 28.11.2002 předložil VUP DECO na MŽP v Praze, odbor státní správy pod značkou, "záměr výstavby páteřního radaru protivzdušné obrany "Sokolnice- 2WI22002", s tím že stavba bude realizována ve stávajícím vojenském areálu Sokolnice v k.ú. Hostěrádky -- Rešov a Újezd u Brna. MŽP se vyjádřilo dne 20.2.2003 "dle §90 odst.2 zákona 114/1992 sb. Se na území sloužícím obraně státu nevztahuje §12 o ochraně krajinného rázu, případné poškození přírody však nesmí překročit nezbytně nutnou míru" takto: Na základě předložené dokumentace konstatujeme, že výstavbou páteřního radaru protivzdušné obrany "Sokolnice- 2WI22002, nedojde k poškození přírody překračující nezbytně nutnou míru.

Dne 2.9.2003 požádal VUP DECO na MÚ Slavkov u Brna, odbor životního prostředí o závazné stanovisko k "záměru výstavby páteřního radaru protivzdušné obrany "Sokolnice- 2WI22002" dle §12 zákona 114/1992 sb. MÚ Slavkov u Brna, odbor životního prostředí tuto žádost vrítil s odkazem na nekompetentnost úřadu s odkazem na vyjádření MŽP ze dne 20.2.2003.

                 
Obsah vydání       29. 10. 2003
29. 10. 2003 Britští konzervativci odvolali šéfa své strany Jan  Čulík
30. 10. 2003 Navzdory vzniklé kontroverzi trvá Šámal na soudním mediálním představení Jan  Čulík
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání
29. 10. 2003 Poslanci chtějí omezit právo veřejnosti účastnit se rozhodování Lucie  Peláková
28. 10. 2003 Prohlášení k pokusům poslanců omezit účast veřejnosti na rozhodování
29. 10. 2003 Protest proti návrhu zrušit účast občanských sdružení při správních řízeních
29. 10. 2003 Srba a ČRo: Mediální bublina roste Štěpán  Kotrba
29. 10. 2003 Zajímavá dramaturgie: Božská Ema pro sváteční večer na ČT 1 Jan  Čulík
29. 10. 2003 Cenzura v českých médiích Milan  Valach
27. 10. 2003 ČT "zapomněla" odvysílat zprávu, že premiér Špidla odsoudil TV přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
29. 10. 2003 Nacionalismus navždy? Milan  Valach
29. 10. 2003 Jak chce česká armáda postavit ve Slavkově radar Miroslav  Jandora
29. 10. 2003 Špatná služba, kterou musíte dál platit čtvrt roku
29. 10. 2003 Jiří Ruml: Návrat po padesáti letech? Štěpán  Kotrba
27. 10. 2003 České soudnictví nelze napravit televizním vysíláním Jan  Čulík
29. 10. 2003 Je přímé TV vysílání soudu etické? Michal  Rusek
29. 10. 2003 Vražda za bílého dne Morten A. Strøksnes
29. 10. 2003 Zeď, která se staví v Izraeli, je tím nejlepším řešením Milan  Krčmář
29. 10. 2003 Jsem pro eutanázii
29. 10. 2003 O Červenkovi a těch druhých Darius  Nosreti
29. 10. 2003 V ČR nelze koupit vojenskou zbraň jinak než na výjimku
29. 10. 2003 Sociální pojištění za Rakousko-Uherska Josef  Trnka
29. 10. 2003 Osudy československého štátu: Tragédia na pokračovanie Peter  Greguš
29. 10. 2003 Křídla smrti nad Německem Petr  Záras
29. 10. 2003 Installfest na rádiu Akropolis: o Linuxu jen to nejlepší... Štěpán  Kotrba
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán
28. 10. 2003 1918: Národní shromáždění československé
27. 10. 2003 Jaké zbraně a proti komu?
24. 10. 2003 Památka zesnulých jako konflikt kultury smrti Ivo V. Fencl
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 10. 2003 Křídla smrti nad Německem Petr  Záras
29. 10. 2003 Osudy československého štátu: Tragédia na pokračovanie Peter  Greguš
29. 10. 2003 Poslanci chtějí omezit právo veřejnosti účastnit se rozhodování Lucie  Peláková
29. 10. 2003 Vražda za bílého dne Morten A. Strøksnes
29. 10. 2003 Jak chce česká armáda postavit ve Slavkově radar Miroslav  Jandora
29. 10. 2003 Zeď, která se staví v Izraeli, je tím nejlepším řešením Milan  Krčmář
29. 10. 2003 Zajímavá dramaturgie: Božská Ema pro sváteční večer na ČT 1 Jan  Čulík
24. 10. 2003 Nelze spojit celistvé bytí a zároveň žití v nesvobodě Jakub  Žytek
24. 10. 2003 Památka zesnulých jako konflikt kultury smrti Ivo V. Fencl
24. 10. 2003 Objevit Ameriku Petr  Fiala
24. 10. 2003 České republice se dostane soudního televizního tyjátru: ČT bude vysílat přelíčení s Karlem Srbou! Jan  Čulík
23. 10. 2003 Pět britských policistů dalo výpověď poté, co jim BBC dokázala rasismus   
23. 10. 2003 Francie: Římský víkend paní Bernadette za všechny peníze Josef  Brož
23. 10. 2003 Chomsky: Jak funguje propaganda v médiích   
23. 10. 2003 UNICEF: Globální obchod udržuje miliardu dětí v chudobě