4. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 9. 2003

Až se do těchto věcí pustíme, staneme se dospělými Evropany

Článek 'Rodiny továrníků žádají miliardy' v HN ze dne 3.9.2003 mě velmi zaujal. Ne jako novinařina, na to není (mírně řečeno) příliš kvalitní. Nezabývá se totiž tím, jaké je - nebo stále ještě není - právo, ale tím, kdo co řekl. Bohužel stále typické.

Stejně - a zase bohužel typicky - nepojednána zůstává velká otázka, jak dlouho ještě bude bezpráví platit. I HN zde, jak je stále ještě běžné, cituji dekrety jako právo... Přitom by se tady dotkly velmi napínavé otázky, kdy bude postkomunistické právo nahrazeno soudobým, tedy tím, co je nejen v evropské tradici, ale i v mnohých dnešních zemích Evropy běžné.

Článek mě zaujal tím, co se - konečně - v Česku děje, začíná dít. Co je dnes už v Česku možné, a co se donedávna zdálo nemožné - začít zpochybňovat tabu dědictví bezpráví, prohlášeného za podstatu polistopadeho práva. (Nevím už, kde jsem četl, že pan Rychetský brání 'kontinuitu práva', míněno komunistického a polistopadového. Pochybuji, že by člověk tak inteligentní něco tak nesmyslného mohl kdy říct, ale prý se jedna o výrok opakovaný - je to tak?)

Přesto, nebo právě proto, že jde u potomků 'rodin továrníků' o nároky z hlediska některých - mnohých (?) - lidí v ČR nepochopitelné, je v druhém desetiletí ubíhajícím od toho, kdy si i Češi a Slováci - konečně (!) - všimli rozpadu SSSR, na čase začít se zabývat tím, že i tyto nároky jsou částí právního řádu, který stále ještě není v ČR příliš znám. Přesto že kdysi byl právě i v ČSR běžný.

Pan Felix Nevřela má velkou výhodu - zná právo ještě takové, jaké kdysi bylo v ČSR samozřejmě. U něj, troufám si tvrdit, nejde o plané řeči, ale o profesionalitu. Předpokládám, že u pana Luboše Chalupy také. Držím jim palce - jako český občan totiž chci, aby i tato část práva našla v ČR uplatnění. Vítám každý koutek, z kterého je možné zaútočit na kontinuitu (post-)komunistického bezpráví jako 'základu českého práva'.

Hlavní, otevřena, otázka ale zůstává otázka zásadní - a v právem smyslu politická. Přičemž politikou vůbec neoznačuji to, co se v (post-)totalitních společnostech praktikuje, ale to na co jsem ve Švýcarsku zvyklý, ale o čemž se mnohým Evropanům, dokonce i některým na 'Západ' od ČR, ještě ani pořádně nesní. Něco, co nazývám 'politickou politikou drobného občana', To, že věci své občané řeší co nejblíže u toho, kde se dějí (např. správa škol, investice do infrastruktury), ale spolurozhodují i o věcech 'vzdálenějších', zejména těch podstatných (např. ústava, mezinárodní smlouvy).

Teď k té otázce: Co učiníme s majetky, dávno (a jak dávno ?) a zejména nedávno rozkradenými a kradenými? Co učiníme se zloději - zejména nedávnými, ale i jak se vyrovnáme s těmi dávnými? A zejména také: Jak umožníme vznik a ochranu majetku, které by byly základem zdravého hospodaření? (Kdy opustíme blud, že zloději a zlodějina by měli být touto podstatou?!)

Až se do těchto - základních - věci pustíme, staneme se dospělými Evropany, právem na sebe hrdými.

Hospodářské noviny 3. 9. 2003

Rodiny továrníků žádají miliardy

Český stát čelí několika žalobám, v nichž jde o náhrady za majetek znárodněný krátce před únorem 1948

Po šlechtických rodech, které se domáhají vydání majetku zabaveného podle dekretu prezidenta Edvarda Beneše, se o své nároky hlásí další velká skupina lidí. Potomci prvorepublikových továrníku se snaží na státu vysoudit vysoké náhrady za znárodnění. Tvrdí, že na peníze mají právní nárok.

Podle právníků, kteří je ve sporech zastupují, může jít řádově až o stovky miliard korun.

"Jsou to rozsáhlé majetky, mnohem větší než u restituci," tvrdí jeden z advokátů Luboš Chalupa. Potomci si totiž nenárokují jen nemovitostí, ale například značku či pověst firmy.

Nejvyšší soud má v blízké době rozhodovat ve sporu státu s dědici podnikatele Jana Páchla, který před únorem 1948 vlastnil čokoládovnu Rupá v pražských Modřanech. Tu stát po roce 1989 prodal firmám Nestle a Danone.

"Chceme náhradu za znárodněný majetek ve výši sto miliónů korun," říká advokát Felix Nevřela, který v Kanadě žijící rodinu Pachlovych zastupuje.

Pokud uspějí, o své nároky by se mohli přihlásit i dědicové vlastníků jiných velkých podniku, jakými jsou plzeňský Prazdroj, strojírny Škoda nebo doly a železárny na severní Moravě.

Dekrety z roku 1945 předpokládaly, že pokud nešlo o majetek Němců, Maďarů a kolaborantů, lidé, jejichž majetek byl znárodněn, mají právo na náhradu. Buď v hotovosti, nebo například v cenných papírech. Výplatu odškodného měl na starosti Fond znárodněného hospodářství a náhrada měla být uhrazena do půl roku poté, co se rozhodně o její výši.

Potomci Jana Páchla, který odškodněn nikdy nebyl, se obrátili na soud, ten ovšem řekl, že nároky rodiny jsou již promlčeny. Totéž zopakoval i odvolací soud. "Když neuspějeme u Nejvyššího soudu, podáme ústavní stížnost, a pak se obrátíme na Mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku," tvrdí právník Nevřela.

Ten stejně jako advokát Chalupa tvrdí, že promlčecí lhůta vypršet nemohla, neboť nikdy nezačala běžet.

Vyplácení odškodného za zabaveny majetek se totiž dle Benešových dekretu mělo řídit příslušným vládním nařízením, to však v této chvíli neexistuje. Přestalo platit v roce 1952.

Jiní právníci naopak soudí, že šance žalob je spíše malá. "Obávám se, že už to bylo promlčeno," říká advokát Tomáš Sokol. Podobně to vidí i právník Oldřich Chodera.

Co říká znárodňovací dekret c. 100 z roku 1945

[*] Nárok na náhradu

"Pro určení náhrady je rozhodný stav znárodněného majetku podniku v den převzetí národním podnikem. Náhrada se rovná obecně ceně majetku, vypočtené podle úředních cen ke dní vyhlášení dekretu."

[*] Jak se platí

"Náhrada za znárodněný majetek se poskytuje v cenných papírech, v hotovosti nebo v jiných hodnotách."

[*] Kdy má odškodnění přijít

"Náhrada jest splatná do 6 měsíců od doručení výměru o náhradě."

Zdroj: Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945, Dokumenty II

Vladimír Rott se po pádu komunismu neúspěšně pokusil o restituci železářství svých předků "V.J.Rott" na Malém náměstí v Praze.

Pozn. JČ: V ČR se vyskytly protirestituční názory, argumentující, že vyplácení odškodného poškozeným dědicům zabavených majektů by jen oslabilo státní pokladu a nevedlo by k zvýšení investic a k stimulaci hospodářského rozvoje, proto prý stát v zájmu své ekonomiky "nemusí k restitucím přistoupit". Jinou otázkou je dědická daň: např. ve Velké Británii se usuzuje, že každý by si měl vytvořit vlastní bohatství a je obscénní žít z bohatství, které nahromadili vaši předci - proto jsou odkazy majetku dalším generacím zatěžovány těžkými dědickými daněmi. Jistě, že se dají různým způsobem obejít, zejména pokud darujete svůj majetek svým potomkům ještě za života.

                 
Obsah vydání       4. 9. 2003
4. 9. 2003 Literární noviny: Medienterroristen oder Literatur? Jan  Čulík
4. 9. 2003 Případ Kelly: Dokument, který zpochybnil Blairovo svědectví
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
4. 9. 2003 Dušení poslanců
3. 9. 2003 Rána britské vládě: podle vysokého výzvědného pracovníka byla vládní zpráva o iráckých ZHN nepřípustně zdramatizována
4. 9. 2003 Plivanec na Pejchala - novinář na scestí Štěpán  Kotrba
4. 9. 2003 Jak Tchajwan ukradl Číně císařský poklad Radim  Dvořák
4. 9. 2003 Bude vzdělání zbožím? Josef  Vít
4. 9. 2003 Vědí vláda a odbory co vlastně chtějí? Josef  Trnka
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná
4. 9. 2003 Za Ruzyň na Ruzyň I. Štěpán  Kotrba
4. 9. 2003
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
4. 9. 2003 Až se do těchto věcí pustíme, staneme se dospělými Evropany Vladimír  Rott
4. 9. 2003 Nové maturity - ide naozaj o objektivitu? Jozef  Brezovský
4. 9. 2003 Havanské bienále moderního umění Štěpán  Kotrba
3. 9. 2003 Náboženství je duševní choroba
3. 9. 2003 Kniha Jamese Manna About Face a jedno neslavné výročí Petr  Fiala
3. 9. 2003 Sdružení za kvitance Petr  Říha
3. 9. 2003 Dva roky nesmyslů
2. 9. 2003 Čelný britský konzervativec útočí: "Kellyho smrt byla pro Blaira záchranou"
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech