13. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2003

Je Václav Klaus představitelem Nezdravého Velkokapitalizmu?

V čase, kdy jsme svědky rychlého a progresivního vývoje času a civilizace, dostáváme se někdy do bodu, kdy si lidstvo potřebuje osvěžit přirozenou samozřejmost svého snažení a svojí existence.

Mezi ně patří skutečnost, že hlavní a základní snahou lidské činnosti není snaha o dosažení "moci a peněz", ale snaha o dosažení progresu (to jest pokroku lidstva), a vytváření morálních, vědeckých a duchovních hodnot.

Na tomto místě je potřeba polemizovat s vlastností, která začíná být v naší společnosti - i když někdy jenom zdánlivě, jindy zase podstatně - dominantní, rozhodující a určující. Je to snažení, kdy člověk všechno svoje úsilí a energii zaměří na dosažení úzce vyhraněného cíle, to jest "moci a peněz".

Toto snažení se je zvrácené. Přes to všechno jsme svědky tohoto snažení se v naší společnosti u některých lidí a to každý den.

Být přísně antikomunistický v dnešní době vyznívá naivně, zastarale a někdy až směšně a zbytečně. Přes to jsme svědky skutečnosti, kdy dochází k transformaci lidí, bývalých komunistů ve velkokapitalisty. Asi se moc nespletu když napíšu, že ten jejich Velkokapitalizmus(Lze použít též termín "Arcikapitalizmus", který však není dobře srozumitelný pro obyčejného člověka) je "nezdravý".

Jsme svědky vytváření "Nezdravého Velkokapitalizmu", který nabývá na síle. Ve světle nového vývoje událostí, proto i občanské hnutí nebo politické strana, musí nově zadefinovat sféry svého působení a svých aktivit, protože jinak bude bojovat proti komunistům, kteří sice z minuty na minutu zmizeli z našeho zorného úhlu, avšak jako něco fantaskního se náhle objevili ve formě "velkokapitalistů"(tzv. "arcikapitalistů"). Program občanského hnutí, které chce reagovat na tento vývoj proto vypadá následovně:

 • Občanské hnutí je přísně antikomunistické, bere však do zřetele nové formy komunizmu zejména tzv. "Velkokapitalizmus"(tz. Arcikapitalizmus) na které se v dalším vývoji v čase zaměřuje.
 • Budování občanské společnosti je snahou o poukazování na "Nezdravý Velkokapitalizmus" (Tzv. "Arcikapitalizmus") a antikomunizmus. Velkokapitalizmus se jeví jako nová forma transformovaného komunizmu.
 • Je to občanské hnutí, které není antiglobalizační i když poukazováním na "Nezdravý velkokapitalizmus" (Tzv."Arcikapitalizmus") nechází některé společné plochy s antiglobalizačními tendencemi. Antikomunistické občanské hnutí však považuje průnik kapitálu a nadnárodních koncernů do dalších regionů za pozitivum. Je potřeba však zdokonalit kontrolu a pravidla činnosti těchto koncernů.
 • Je to zadefinování nových cilů tohoto občanského hnutí ve snaze dosáhnout větší civilizovanost(mysli) lidstva a bojovat proti nejnižším lidským vlastnostem a pudům, které člověka ovládají, to jest proti jeho touze o dosažení "peněz a moci" a ničím neohraničené a nekontrolované snaze dosáhnout moc a vliv a posty v politice i lidské společnosti.

  Moc a peníze versu morálka a rozumový progres.

  Historie působení a zvolení Václava Klause za prezidenta přináší znepokojující odpověď, že jeho kroky a snažení jsou cílené jenom na sílu moci a peněz. Je to zejména jeho úkol nás přesvědčit o tom, že tomu tak není.

  Naším úkolem je kontrolovat každý jeho krok a každou jeho amnestii, kterou tak ve svých předvolebních slibech zatracoval....

 •                  
  Obsah vydání       13. 3. 2003
  13. 3. 2003 Argument, proč užívat mučení
  13. 3. 2003 Kolik bude stát válka v Iráku? Josef  Brož
  13. 3. 2003 USA a jejich spojenci asi nebudou usilovat o novou rezoluci OSN o Iráku
  13. 3. 2003 ČR - bezprávní stát? John  Bok, Stanislava  Adoltová
  13. 3. 2003 Moc nejen korumpuje, ale nekontrolovatelná degeneruje do arogantní svévole John  Bok, Stanislava  Adoltová
  13. 3. 2003 Válka se blíží... - pohled z Iráku Miloš  Kaláb
  13. 3. 2003 Irácké dilema: Co uděláme s AIDS a s mnoha jinými tíživými problémy? Miloš  Kaláb
  13. 3. 2003 Srbský prezident Djindjič zavražděn, v Srbsku vyhlášen mimořádný stav
  13. 3. 2003 Rasistická mládež Robert  Vašíček
  13. 3. 2003 Srba a konec vojenské rozvědky v Čechách Štěpán  Kotrba
  13. 3. 2003 Ostuda britské tajné služby:
  dala MAAE zfalšované dokumenty o nákupu uranu Irákem
  Štěpán  Kotrba
  22. 8. 2002 Jak britská tajná služba špehuje herce
  13. 3. 2003 Válka aj proti vôli OSN? Martin  Kunštek
  13. 3. 2003 Prach si a na prach sa obrátiš: o rozpadaní malých i veľkých príbehov našej civilizácie Branislav  Malík
  13. 3. 2003 O Evropské unii, Kurasovi a sebevraždě marxismu Hugo  Schreiber
  13. 3. 2003 Cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly Josef  Trnka
  13. 3. 2003 Počet denních přístupů na Britské listy stoupl od dubna 2002 o cca 25 procent
  13. 3. 2003 Je Václav Klaus představitelem Nezdravého Velkokapitalizmu? Viliam  Baláž
  13. 3. 2003 Překvapí prezident Václav Klaus? Jiří  Witzany
  13. 3. 2003 Konvent tváří v tvář reformě institucí Evropské unie Lukáš  Macek
  13. 3. 2003 DOKUMENT: Draft Ústavy Evropské unie
  13. 3. 2003 Disneyho svet po Iraku Karol  Dučák jr.
  12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády
  12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
  13. 3. 2003 Jarmila Grujbárová: Za STV zodpovedá riaditel Jana  Matúšová
  13. 3. 2003 Zvyšovanie televíznych poplatkov: Viac ako dva milióny nás stálo porušovanie zákona zo strany STV Jana  Matúšová
  13. 3. 2003 Socialistický realizmus na dva spôsoby Damas  Gruska
  13. 3. 2003 Riadený kolaps poľskej ľavice Tomáš  Forró
  13. 3. 2003 List z Kuby I.: rum so šumivým celaskonom Juraj  Uvíra
  13. 3. 2003 Slovenská cesta k Februáru 1948 Peter  Greguš
  13. 3. 2003 Slovensko po roku 1989: Úpadok všetkých veľkých mýtov Karol  Moravčík
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech