13. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2003

Rozhovor s riaditežkou kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

Jarmila Grujbárová: Za STV zodpovedá riaditel

Ak si zoberieme minulý rok, ako často rada pokutovala Slovenskú televíziu a v akom objeme?
Za rok 2002 bolo voči STV vedených dvadsaťjeden správnych konaní, ktoré boli ukončené sankciou (niektoré správne konania prešli do roku 2003, pretože rada o nich do konca roku 2002 nerozhodla). Z týchto dvadsaťjeden sankcií bolo štrnásť pokút v celkovej výške 2 550 000 Sk. Voči dvom rozhodnutiam sa STV odvolala na Najvyšší súd a ten o nich do konca roku 2002 nerozhodol. Ostatné pokuty boli čiastočne uhradené v roku 2002, ale najväčšia časť z nich až po nástupe nového riaditeľa STV (1 400 000 Sk).
Za čo a v ktorých reláciách bol zákon o vysielaní v STV najviac porušovaný?
Najčastejšie porušenia zákona sa týkajú odvysielania skrytej reklamy, nesprávneho označenia sponzorov a propagácie plnenia sponzorov v programe (napr. Fun o piatej, Menu, Krížom-krážom, Lesu zdar -- Halali, Úsmev, prosím!, Môj dom, môj hrad).
Kto podľa vás nesie v STV zodpovednosť za porušovanie zákona vo vysielaní?
Zodpovednosť za porušenie ustanovení zákona č.308/2000 Z. z. má vysielateľ ako taký -- t. j. právnická alebo fyzická osoba, ktorá je vysielateľom. V prípade STV zodpovedá za porušenie zákona právnická osoba Slovenská televízia, zastúpená svojím štatutárnym orgánom -- ústredným riaditeľom. Rozhodnutia rady o porušení zákona (všetky) však okrem ústredného riaditeľa STV dostáva aj Rada STV. Je vecou manažmentu STV, akým spôsobom aplikuje ustanovenia Zákonníka práce o náhrade škody spôsobenej organizácii činnosťou pracovníkov, či má na to svoje interné predpisy, resp. či je táto zodpovednosť zakotvená v pracovných zmluvách s príslušnými zodpovednými pracovníkmi, ktorí uvedené programy zaraďujú do vysielania.
Myslíte si, že STV má na platenie pokút iné zdroje ako tie, ktoré platia koncesionári a daňoví poplatníci?
Slovenská televízia je financovaná z viacerých zdrojov -- dotácie zo štátneho rozpočtu, koncesionárske poplatky, príjmy z predaja reklamného času a sponzorovaných programov, príjmy z vydavateľskej činnosti a podobne. Zákon však neupravuje, z akých druhov príjmov môže STV platiť pokuty (resp. z ktorých nesmie).

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 3. 2003
13. 3. 2003 Argument, proč užívat mučení
13. 3. 2003 Kolik bude stát válka v Iráku? Josef  Brož
13. 3. 2003 USA a jejich spojenci asi nebudou usilovat o novou rezoluci OSN o Iráku
13. 3. 2003 ČR - bezprávní stát? John  Bok, Stanislava  Adoltová
13. 3. 2003 Moc nejen korumpuje, ale nekontrolovatelná degeneruje do arogantní svévole John  Bok, Stanislava  Adoltová
13. 3. 2003 Válka se blíží... - pohled z Iráku Miloš  Kaláb
13. 3. 2003 Irácké dilema: Co uděláme s AIDS a s mnoha jinými tíživými problémy? Miloš  Kaláb
13. 3. 2003 Srbský prezident Djindjič zavražděn, v Srbsku vyhlášen mimořádný stav
13. 3. 2003 Rasistická mládež Robert  Vašíček
13. 3. 2003 Srba a konec vojenské rozvědky v Čechách Štěpán  Kotrba
13. 3. 2003 Ostuda britské tajné služby:
dala MAAE zfalšované dokumenty o nákupu uranu Irákem
Štěpán  Kotrba
22. 8. 2002 Jak britská tajná služba špehuje herce
13. 3. 2003 Válka aj proti vôli OSN? Martin  Kunštek
13. 3. 2003 Prach si a na prach sa obrátiš: o rozpadaní malých i veľkých príbehov našej civilizácie Branislav  Malík
13. 3. 2003 O Evropské unii, Kurasovi a sebevraždě marxismu Hugo  Schreiber
13. 3. 2003 Cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly Josef  Trnka
13. 3. 2003 Počet denních přístupů na Britské listy stoupl od dubna 2002 o cca 25 procent
13. 3. 2003 Je Václav Klaus představitelem Nezdravého Velkokapitalizmu? Viliam  Baláž
13. 3. 2003 Překvapí prezident Václav Klaus? Jiří  Witzany
13. 3. 2003 Konvent tváří v tvář reformě institucí Evropské unie Lukáš  Macek
13. 3. 2003 DOKUMENT: Draft Ústavy Evropské unie
13. 3. 2003 Disneyho svet po Iraku Karol  Dučák jr.
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
13. 3. 2003 Jarmila Grujbárová: Za STV zodpovedá riaditel Jana  Matúšová
13. 3. 2003 Zvyšovanie televíznych poplatkov: Viac ako dva milióny nás stálo porušovanie zákona zo strany STV Jana  Matúšová
13. 3. 2003 Socialistický realizmus na dva spôsoby Damas  Gruska
13. 3. 2003 Riadený kolaps poľskej ľavice Tomáš  Forró
13. 3. 2003 List z Kuby I.: rum so šumivým celaskonom Juraj  Uvíra
13. 3. 2003 Slovenská cesta k Februáru 1948 Peter  Greguš
13. 3. 2003 Slovensko po roku 1989: Úpadok všetkých veľkých mýtov Karol  Moravčík
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech