11. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 3. 2003

Demokracia versus terorizmus

Začiatok 21.storočia sa nesie v nepokojnom ovzduší. Ohrozuje nás vraj nová hrozba -- globálny terorizmus. Terorizmus pritom nie je ničím novým. Za jeden z prvých prejavov terorizmu na našom území možno považovať postup nitrianskeho biskupa Wichinga voči slovienskym diakonom. Husitské hnutie i rekatolizácia v 17.storočí sa vyznačovali fanatizmom i terorizmom. Atentáty na uhorských kráľov Karola Róberta a Karola Malého, na Františka Ferdinanda d'Este či na ministra financií Aloisa Rašína sú dôkazy terorizmu takpovediac z domácej kuchyne.

Teroristické činy sa objavujú v histórii ktorejkoľvek krajiny, vrátane USA (atentáty na A. Lincolna, J. F. a R. F. Kennedyovcov, G. Forda, R. Reagana, M. L. Kinga). Terorizmus tu vždy bol a asi žiaľ aj bude. Nové sú len jeho formy. A tu nastáva dilema. Je možné terorizmu vôbec zabrániť? Ak to možné je, tak akým spôsobom? Ďalším násilím, alebo odstraňovaním jeho príčin?

A ak násilím, je to možné v podmienkach demokracie a neoliberalizmu? Alebo má boj proti terorizmu väčšie šance v podmienkach represívneho riadenia štátu podobného rakúskej monarchii z čias Františka I. či policajnému komunistickému režimu?

Pamätníci komunistického režimu, (bez akejkoľvek nostalgie za ním) dobre vedia, že drobná a organizovaná kriminalita, kriminalita bielych golierikov, problémy s drogovou scénou a podobné neduhy boli vtedy v porovnaní s dneškom naozaj minimálne.

Ide teda dohromady likvidácia terorizmu a demokracia? Veď už Platón i Aristoteles naznačovali, že demokracia má tendenciu ustupovať tyranii. Aj vývoj udalostí naznačuje, že boj proti terorizmu a demokracia sa spolu veľmi neráčia. Najmä ak nie je celkom isté, či to, kvôli čomu ideme bojovať, je naozaj terorizmus. Napriek tomu sa nazdávam, že obmedziť terorizmus možno jednoducho a nenásilne - odstránením príčin jeho vzniku. A to bez ohrozenia demokracie!

Spojené štáty a ich spojenci sa však rozhodli pre násilnú metódu. A tak v mene vojny proti terorizmu nerešpektujú medzinárodné právo a prijatím účelových zákonov obchádzajú občianske, politické a ľudské práva vlastných občanov a cudzincov (prezumpcia neviny, právo na nestranný súd, zákaz mučenia, právo na súkromie, či sloboda vyjadrovania). USA ignorujú aj existenciu Medzinárodného trestného súdu. Aj premiér Dzurinda v posledných dňoch urobil niektoré vyhlásenia a rozhodnutia, ktoré odporujú zásadám demokracie, ba i ustanoveniam medzinárodného práva, ale najmä zjavne idú proti vôli ľudu. Vyslanie chemikov do Iraku i brojenie proti referendu o vstupe SR do NATO boli takými krokmi. Navyše ich urobil v čase, keď vojenská, ekonomická, organizačná a medicínska schopnosť Slovenska účinne sa brániť rizikám z tohto kroku vyplývajúcim, je otázna. Súčasný celosvetový občiansky nesúhlas s vojnou ako so spôsobom boja proti nedokázaným teroristickým prepojeniam a váhanie volených zástupcov ľudu i predstaviteľov výkonnej moci mnohých krajín podieľať sa na vojne, súvisí aj s tým, že si dobre uvedomujú, že dnes nejde len o vojnu v Iraku a tzv. globálny terorizmus, dokonca nejde ani o zachovanie medzinárodného práva, ale o udržanie demokracie. Nesúhlas s vojnou je teda zároveň vyslovením jasného áno demokracii. M. Dzurinda svoj nedemokratický postup obhajuje tým, že politik nemôže vždy konať tak, ako si ľud praje. Na túto tému možno viesť večné debaty. Málokto pochybuje, že po Grécku je kolískou novodobej demokracie práve USA. A práve 10. americký prezident John Tyler si položil otázku:" Smie služobník neuposlúchnuť prianie svojho pána? Smie sa vôbec nejaký tvor postaviť na odpor svojmu stvoriteľovi?" Ako by sme ho mohli považovať za zástupcu ľudu, ak nehovorí jeho jazykom, ale svojim vlastným?

Ak koná takto, prestáva byť jeho zástupcom, zastupuje len sám seba." V mene koho vlastne konajú a majú konať politici? Ak teda vyčítame režimu Saddama Husajna absenciu demokracie a zároveň v mene akéhosi bezdôkazového boja proti terorizmu prijímame nedemokratické postupy a zákony, kto z tohto sporu vychádza ako ten lepší? Zdá sa, že vývoj dnešnej situácie len urýchli celosvetový rozmach občianskej aktivizácie túžiacej po novom spravodlivejšom fungovaní sveta v duchu záverov z Porta Allegre i iných fór a privedie svet k rozhodujúcej konfrontácii mocných a (zatiaľ) bezmocných.

Azda to predvídal už aj prezident Eisenhower, keď v roku 1959 povedal:"Chcel by som veriť, že ľudia budú dlhodobo robiť pre šírenie mieru viac než naše vlády. Naozaj si myslím, že ľudia chcú mier natoľko, že jedného dňa by mali vlády odísť ľuďom z cesty a nechať ich, aby mier dosiahli."

Pavol Fabian je člen petičného výboru žiadajúceho vypísanie referenda o vstupe SR do NATO.

                 
Obsah vydání       11. 3. 2003
11. 3. 2003 Chirakův poslední trumf: veto proti válce Josef  Brož
11. 3. 2003 Protifrancouzské a proválečné vtipy, jaké si Američané posílají po netu
11. 3. 2003 Velká Británie: První konzervativní poslanec složil funkci na protest válce v Iráku
11. 3. 2003 Pistole, lži a video Miloš  Kaláb
11. 3. 2003 Ještě k Bowling for Columbine Jindra  Vavruška
8. 3. 2003 Bowling for Columbine -- dobrá ukázka investigativní práce Jan  Čulík
10. 3. 2003 Václav Klaus: známy politik neznámym prezidentom Oskar  Krejčí
11. 3. 2003 Pohlednice z Timoru V. Jaroslav  Kováříček
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
11. 3. 2003 Jaký je rozdíl mezi akcí televize BBC "Children in Need" a "humanitárně-novinářskou nadací" Člověk v tísni při ČT? Jan  Čulík
11. 3. 2003 Tragedia Britských listov
11. 3. 2003 Sýrie v RB k Iráku: Jde o spravedlivou věc nebo o ozbrojené přepadení?
11. 3. 2003 Demokracia versus terorizmus Pavol  Fabian
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru
10. 3. 2003 DOKUMENT: Pacem in terris
10. 3. 2003 Rakovina se "bude brzo léčit zásahy do genetiky"
11. 3. 2003 Starý a starší svet: Útok na Irak -- začiatok konca? Martin  Kunštek
11. 3. 2003 Otcova roľa Tomáš  Forró
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Jánošíkovi a finanční situaci vlivných slovenských osobností
Hugo  Schreiber
11. 3. 2003 Sterilizácia rómskych žien: A čo tak ponúknuť dvadsaťtisíc Slotovi? Juraj  Král
11. 3. 2003 Modrá je dobrá, najmä keď prekryje korupčnú hnilobu? Marián  Repa
10. 3. 2003 Monitor Jana Paula: Současné výtvarné umění a média Jan  Paul
11. 3. 2003 Stalin: Záhada diktátorovej smrti Peter  Greguš
11. 3. 2003 Desať rokov po: Slovensko potrebuje druhé osvietenstvo Boris  Zala
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist
10. 3. 2003 Zabudnite na demokraciu
11. 3. 2003 Vzbura v Bolívii
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
11. 3. 2003 Chirakův poslední trumf: veto proti válce Josef  Brož
11. 3. 2003 Demokracia versus terorizmus Pavol  Fabian
11. 3. 2003 Protifrancouzské a proválečné vtipy, jaké si Američané posílají po netu   
11. 3. 2003 Tragedia Britských listov   
11. 3. 2003 Velká Británie: První konzervativní poslanec složil funkci na protest válce v Iráku   
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru   
10. 3. 2003 Americký kardinál Stafford odsoudil přípravu války proti Iráku   
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 I anglosaské právo zůstává právem Petr  Schnur
10. 3. 2003 Turecko lekci dostalo a současně uštědřilo Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Má odstoupit americký prezident... Miloš  Kaláb
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
7. 3. 2003 Komise LAS lobbuje v New Yorku proti válce na Blízkém východě Ivana  Bošinová
7. 3. 2003 Válka George W. Bushe ve jménu Pána Boha Miloš  Kaláb
6. 3. 2003 Norové jsou proti válce v Iráku