12. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2002

Konto Občanského sdružení Britské listy

Bývalý jednatel Britských listů, Tomáš Pecina, který rozvázal s naším časopisem spolupráci v polovině května 2002, nepodal finanční přiznání Občanského sdružení Britské listy za rok 2001 a odmítá OSBL vydat jeho majetek a finanční dokumentaci, čímž znemožňuje Občanskému sdružení Britské listy, aby splnilo svou zákonnou povinnost a podalo finanční přiznání za rok 2001. Po bezvýsledném mnohaměsíčním jednání jsme proto byli nuceni podat na Tomáše Pecinu v této věci trestní oznámení.

Když se podařilo předsednictvu Občanského sdružení Britské listy dne 2. září 2002 konečně získat přístup ke kontu OSBL, zjistilo závažné skutečnosti, které Tomáš Pecina nevysvětlil. V nejbližších dnech zpřístupníme sponzorům i čtenářům Britských listů veškeré výpisy z bankovního konta OSBL a budeme je zveřejňovat i nadále. Veřejnost tak bude mít přímou, otevřenou kontrolu nad naším kontem.

V co nejkratší době, jak jen to bude technicky možné, zpřístupníme veřejnosti historii konta Občanského sdružení Britské listy od jeho založení v lednu 2001 až do současnosti, formou podrobných měsíčních výpisů, poté, co v nich nejprve zanonymizujeme jména drobných sponzorů, kteří přispěli na Britské listy. (Sponzorům, kteří poskytli Britským listům příspěvek do částky 10 000 Kč, anebo 1000 dolarů - ze zahraničí - zaručily Britské listy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů anonymitu. Výjimkou jsou politikové či veřejně činné osobnosti, u nichž zveřejňujeme jejich jméno bez ohledu na výši příspěvku. Většina příspěvků se pohybovala kolem částky 1000 - 2000 Kč ročně.)

Touto formou (po anonymizaci jmen drobných sponzorů) budeme od nynějška zpřístupňovat konto Občanského sdružení Britské listy veřejné kontrole i nadále.

Sponzorům jsme přislíbili, že dostanou CD ROM s kompletními Britskými listy. (Je to jedna z mnoha věcí, které Tomáš Pecina přislíbil, ale nikdy nedodělal.) Jak už jsme několikrát informovali, přibližně do měsíce by měla být dokončena identifikace starých článků Britských listů podle klíčových slov (děláme to manuálně) a pak - po opravách technických nedostatků redakčního systému - CD ROM vydáme a sponzoři ho obdrží, jak jsme slíbili.

Velmi se nám příčí, že bylo nutné zveřejnit skutečnosti ohledně "krize" s bývalým jednatelem Tomášem Pecinou. Jakmile však předsednictvo Britských listů objevilo po mnoha měsících obstrukcí od Tomáše Peciny závažné skutečnosti, v jejichž důsledku bylo nuceno na Tomáše Pecinu podat trestní oznámení, bylo povinností Britských listů o těchto skutečnostech čtenáře informovat.

Šéfredaktor přijímá vůči sponzorům za tento neblahý vývoj odpovědnost, že se mu nepodařilo odhalit situaci včas a že pak nenašel, navzdory velkému vynaloženému úsilí v této věci, možnost, jak situaci vyřešit konstruktivní a smírnou formou: předsednictvo OSBL naráží na absolutní bojkot ze strany Tomáše Peciny.

Děkujeme čtenářům, kteří nám vyjádřili v "krizi" s Tomášem Pecinou podporu a sympatie, a zejména těm, kteří nabídli odbornou auditorskou pomoc.

                 
Obsah vydání       12. 9. 2002
12. 9. 2002 Budou povodně zneužity k omezení pravomocí veřejnosti?
12. 9. 2002 Pomoc povodněmi postiženým kulturním organizacím
12. 9. 2002 Petice: Uvolněte Prahu lidem
12. 9. 2002 Chudoba a nevědomost plodí extremismus Petr  Vařeka
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie
12. 9. 2002 Proč musím platit předvolební kampaň ODS? Michal  Kubíček
12. 9. 2002 Špona & spol. Užitečný produkt nebo odpad? Josef  Trnka
11. 9. 2002 Strach: úvaha z osobního hlediska Hannah  Čulík
12. 9. 2002 Konto Občanského sdružení Britské listy Jan  Čulík
12. 9. 2002 Chtěl jsem odhalit Pecinovo podivné chování už dávno Fabiano  Golgo
10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy
10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
11. 9. 2002 Případ mrtvého Roma byl vrácen inspekci MV k náležitému šetření
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Výzva Tisíciletí v Evropě unavené z válek Jaroslav  Pour
11. 9. 2002 Škromachovo tažení proti mládeži Petr  Jindra
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi