10. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2002

Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení

Začátkem roku 2001, těsně po televizní krizi, jsme se obrátili na čtenáře s prosbou o finanční pomoc pro práci Britských listů, pod heslem "Financujte si vlastního investigativního novináře, Tomáše Pecinu". Na základě předchozí Pecinovy kvalitní novinářské práce jsme argumentovali, že by bylo potřebné, aby v českém prostředí existoval alespoň jeden nezávisle financovaný novinář, který by se dlouhodobě, nezávisle a analyticky, zabýval důležitými kauzami. Sbírku jsem se rozhodl jako šéfredaktor Britských listů uspořádat zejména na naléhání Tomáše Peciny, který - z mého hlediska věrohodně - argumentoval, že má-li pokračovat ve své dosavadní kvalitní novinářské práci, musí se jí věnovat na plný úvazek, a je tedy zapotřebí, aby pro ni měl rozpočet.

Velmi rychle se vybralo cca 430 000 Kč, což jsem osobně já považoval za nesmírně zavazující mandát. Příspěvky přicházely i nadále. Aby celá záležitost byla na řádné právní bázi, založil Tomáš Pecina - známý svou právní erudicí - Občanské sdružení Britské listy, sám vypracoval stanovy Sdružení a stal se jeho jednatelem. Pobýval jsem po většinu času ve Velké Británii, proto spravoval konto Občanského sdružení i veškerou jeho administrativu Tomáš Pecina.

Peníze, které nám zaslali sponzoři během roku 2001, využil Tomáš Pecina podle svých slov jednak k financování vlastní novinářské práce: zpracoval a publikoval během roku 2001 celou řadu důležitých novinářských kauz, dále pak penězi, vybranými od sponzorů, financoval vytvoření zcela nového redakčního systému Britských listů, který jsme začali využívat od října 2001.

Přibližně od počátku roku 2002 se však v Pecinově spolupráci s Britskými listy začínaly objevovat problémy. Už během roku 2001 jsem ho jménem předsednictva Občanského sdružení opakovaně vyzýval, aby Tomáš Pecina zpřístupnil Občanskému sdružení údaje o kontu Britských listů. Tyto informace jsme nikdy nedostali.

V květnu 2002 se Tomáš Pecina rozhodl z Britských listů odejít. Informoval tehdy Občanské sdružení, že hodlá na nejbližší Valné hromadě odstoupit jako jednatel.

Když jsme v roce 2001 zahájili sbírku na práci Britských listů, opakovaně jsme konstatovali, že způsob, jakým bude naloženo s vybranými prostředky, bude zcela veřejný a že budeme po ukončení každého finančního roku zveřejňovat podrobné finanční zprávy. Za to jsem se zaručil vlastním jménem a pověstí.

Od počátku roku 2002 jsme urgovali Tomáše Pecinu, aby jako jednatel finanční zprávu o hospodaření Britských listů vypracoval. Reakce, které jsme od něho dostávali, byly mnohoznačné. Byli jsme mlhavě ubezpečováni, že Tomáš Pecina na finančním přiznání za rok 2001 pracuje.

Teprve když se předsednictvo Občanského sdružení Britských listů rozhodlo dotázat se na příslušném Finančním úřadě, zda jednatel Sdružení podal v řádném termínu za OSBL finanční zprávu, informoval nás Tomáš Pecina, že finanční přiznání nepodal. Argumentoval, že je prý "bezpředmětné", protože Sdružení nevykázalo žádný zisk, a tedy nevznikla daňová povinnost.

Tímto vysvětlením jsme byli šokováni. Tomáš Pecina totiž toto tvrzení nepodložil žádnými dokumenty. Od počátku roku 2002 jsme opakovaně požadovali na Tomáši Pecinovi, aby finanční zprávu vypracoval a po odchodu z Britských listů v květnu 2002 jim předal veškerou, tedy i finanční dokumentaci. Výsledkem bylo, že Tomáš Pecina předložil Občanskému sdružení v červenci 2002 svou Zprávu o činnosti OSBL za rok 2001, obsahující i určité finanční údaje, avšak tento svůj finanční rozbor nezdokladoval žádnou dokumentací. Čekali jsme tak dlouho, protože Tomáš Pecina vždy vystupoval korektně a do poslední chvíle jsme doufali, že příslušná podání, jak nás ubezpečoval, vypracuje.

Zpětně se ukázalo, že původní Stanovy Občanského sdružení Britské listy jsou napsány tak, že bylo dosti obtížné - z různých procedurálních důvodů - (zejména v důsledku toho, že žiji ve Velké Británii a v České republice pobývám sice často, ale jen krátkodobě) svolávat schůze předsednictva OSBL i Valnou hromadu OSBL. To vedlo k zdržení, Valná hromada OSBL se nakonec mohla konat až začátkem srpna 2002 (zvukový záznam z ní je k dispozici v příslušném vydání Britských listů) a Tomáš Pecina byl odvolán z funkce jednatele a byla přijata i jeho rezignace na člena OSBL.

Teprve v pondělí 2. září 2002 však schválilo ministerstvo vnitra nové stanovy Občanského sdružení Britské listy, v nichž jsme zrušili funkci jednatele a v němž jsme rozhodovací pravomoci jsme rozdělili mezi členy předsednictva OSBL a vypracovali jsme nové inspekční struktury.

Nadále jsme opakovaně vyzývali pana Tomáše Pecinu, aby bezodkladně podal finanční přiznání za rok 2001, za něž byl jako jednatel OSBL odpovědný, a aby předsednictvu Občanského sdružení poskytl veškeré finanční podklady i dokumentaci.

Ani na poslední výzvu, datovanou 2. září 2002, aby Tomáš Pecina předal finanční podklady a dokumentaci OSBL nejpozději do 9. září 2002, Tomáš Pecina nereagoval.

Podáváme tedy dnes na Tomáše Pecinu v této věci trestní oznámení.

Jan Čulík

šéfredaktor Britských listů

                 
Obsah vydání       10. 9. 2002
10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy
10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík
10. 9. 2002 Potíže s připojením
9. 9. 2002 Jak česká literatura zapomněla, kterak jí kdysi pomoženo bylo - a pomoženo opětovně býti může Jaroslava  Čajová
9. 9. 2002 Asociace ve prospěch spisovatelstva českého - není-li to myšlenka neméně vábná nežli šlechetná? František  Palacký
9. 9. 2002 Uznáno jest, že literatura stala se nám pravou studnicí života národního František  Palacký
9. 9. 2002 Pomáhejme si sami, a i bůh pak popřeje zdaru dílu šlechetnému František  Palacký
9. 9. 2002 Pyrrhovo vítězství Vladimíra Špidly Zdeněk  Jemelík
9. 9. 2002 Mají či nemají učitelé právo požadovat vyšší platy? Martina  Špundová
9. 9. 2002 Saddámova milenka - po letech - uprchla z Iráku
9. 9. 2002 Při americké simulaci války proti Iráku Spojené státy prohrály
9. 9. 2002 Ludvík Kundera: "Útlak v sedmdesátých letech byl horší než v letech padesátých" Jan  Čulík
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 NATO - zoufalé nepochopení Miroslav  Polreich

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík
10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy   
9. 9. 2002 Jenny Suk by se musela vzdát české národnosti Jan  Kameníček
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Bojí se ostravští zastupitelé svých voličů? Michal  Kubíček
6. 9. 2002 Fiasko MFD: Obvinění Karla Srby začíná vypadat nejistě, tak MFD organizuje novou skandalizační kampaň Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
6. 9. 2002 Syndikát novinářů má 3500 členů, pomoci nepřišel nikdo Štěpán  Kotrba
5. 9. 2002 Před sto lety, po sto letech Milan  Suchomel
5. 9. 2002 Spolaně během unikly během povodní i další chemické látky z odpadních vod a jímek... Štěpán  Kotrba
5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
5. 9. 2002 Nestrašte Vieweghem, Kathryn! Pavel  Dostál
4. 9. 2002 Proč má česká literatura v současnosti tak okrajovou roli? Jan  Čulík
4. 9. 2002 Chce ministr kultury Pavel Dostál zlikvidovat současnou českou literaturu? Kathryn  Murphy
3. 9. 2002 Kalkulaček netřeba Josef  Trnka