28. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Přívod chlóru do zásobníku je ve stejném stavu, jako celý sklad...,  foto: Jan Papež
28. 8. 2002

Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru

Když Spolana Neratovice zveřejnila zprávu o 14 kilogramech uniklého chlóru, škarohlídi se ušklíbali - v prvé chvíli skepticky odhadovali tunu.

Uniklo nakonec prý 80 tun ze 109,5 tuny. Přesně to nikdo neví. 80 tun je 80 000 kg... Mezi 14 kilogramy a 80 tisíci kilogramy jakékoliv látky je propastná vzdálenost. Natož u bojového otravného plynu - chlóru, uniklého ze zatopené továrny uprostřed osídlené a zemědělsky využívané krajiny.

Vzdálenosti k sídlištím jsou v řádech minut, vzdálenosti k přilehlým vsím též, vzdálenost k okraji Prahy je při průměrné rychlosti větru 55 minut... Mluvčí Spolany Neratovice Jan Martínek překonal tunová očekávání všech zakuklených nepřátel neratovické chemičky. Příště jeho údaje budeme muset násobit většími čísly, nebo ho bude muset jeho nadřízený lépe poučit či nejlépe vyměnit.

Sklad chlóru připomíná slavnou minulost polyvinylchloridu v šedesátých letech dvacátého století... Jakákoliv továrna musí mít záznamy o tom, kolik má ve svém vlastnictví každé chemikálie, kdo je za tuto chemikálii odpovědný i jaká je její spotřeba. Spolana tedy musí vědět, kolik měla před povodní chlóru ve skladech a v cisternách na kolejích. Podle generálního ředitele Spolaně nadřazeného Unipetrolu Pavla Švarce měla chemička před povodní 109,5 tuny chlóru ve skladech, postavených a zabezpečených zcela podle předpisů. Kolik jich má teď, neví ani pánbu, natož generální ředitel koncernu Unipetrol...

Osmina skladové kapacity

Spolana Neratovice je podnik chlórové chemie a monopolní výrobce PVC v České republice. K tomu potřebný chlór sama vyrábí a skladuje, jeho část v kapalné formě prodává přímo. Mohl tedy být i v cisternách na kolejích, které čekaly na zařazení do vlakové soupravy. Kolik jich bylo?

5 zásobníků chlóru, každý o kapacitě přes 83,788 m3 Pokud běží produkce polyvinylchloridu normálně, používají k tomu raději právě vyrobený plynný chlór. Přebytky ukládají v kapalné formě do zásoby, pro případ odstávek. Po určitý čas musí být schopni udržet výrobní program, i kdyby produkce chlóru vypadla, to znamená, že je technologicky předepsáno minimální skladované množství. Tento údaj chemička nezveřejnila. Technický ředitel Vladimír Pitín na tiskových konferencích pravidelně chybí. Místo něj na tiskových konferencích přebývá "odborník na média" pan Martínek, i když jeho role je pouze mlčet.

Chlór je skladován ve dvou skladech, v tzv. starém a novém. V každém z nich je pět zásobníků, každý s kapacitou 83,788 m3 kapaliny. Tedy celkem deset válců s celkovým (teoretickým) objemem 837,88 m3 chlóru. Leží ve skladech v betonových "přihrádkách". Na jedné straně leží na betonovém podstavci, na druhé tlačí na váhu. Blíže k této straně vedou do každého zásobníku tři trubky, vstup, výstup a odvod plynného chlóru. Kapalinu lze samozřejmě přepouštět z jedné nádrže do druhé. Mezi stěnou nádrže a oddělovací zdí "přihrádky" je stěží půl metru volného prostoru. V současné době jsou přihrádky naplněny povodňovou vodou a zásobníky na ní volně plavou.

ventily pro vstup, výstup kapalného chlóru a odsávání plynného chlóru jsou na každém z pěti zásobníků ve dvou skladech Tělesa prázdných nádrží váží 23 tun. Je s podivem, že nebyly vzhledem k svému objemu, a tím pádem i výtlaku, umístěny pod zem stejně, jako je tomu u daleko běžnějších a daleko větších zásobníků na pohonné hmoty.

Konstruktéři skladů z jejich porušením asi nepočítali, jinak by byly plynotěsné a nad nimi v budově by instalovali bezpečnostní sprchy, centrální odsávání nebo by bylo možné kolem budovy spustit vodní clonu. Optimismus konstruktérů Spolany je obdivuhodný, i když neodporuje zákonu. Vzhledem k nebezpečnosti chemikálie by ale snad byla na místě větší míra inženýrského skepticismu. Doufejme, že po "povodňovém školení" budou už inženýři skeptičtější, nejen co se vody týče. Protože nyní musí hasiči improvizovat, sekat do budovy otvory či hledat jiné způsoby, jak zvládnout nebezpečnou chemikálii v plovoucích tancích.

Z prázdné nádrže plovák

zborcené manipulační lávky Jakmile povodňová voda zatopila sklady, prázdné nádrže zvedla z lůžka. Nestejně plné zásobníky ze zvedly do různých výšek a potrubí mezi nimi se zprohýbalo a porušilo.

Zásobníky zvedly nad nimi položené lávky, na nichž bylo upvněno lešení, které následně propíchlo střechu. Prý mělo zamezit pohybu prázdného zásobníku, ale spíše ho tam někdo "zapomněl". Tak to alespoň vypadá podle fotografií budovy E 4990 - nového skladu. Fotografie staré budovy, kde byly podle Jana Švarce všechny válce poloprázdné, nemáme k dispozici.

"Já teď nevím, jak se při přečerpávání budou válce chovat," řekl Britským listům při kreslení schématu situace velitel středočeských hasičů Jan Žižka, který akcím ve Spolaně velí. Pokud nezamezí jejich pohybu při přečerpávání, mohou urvat armaturu před uzavíracími ventily a další tuny by mohly vypochodovat do ovzduší. Žižkovou starostí je nyní vyčnívající armatury a ventily zajistit tak, aby se "urvat" nemohly.

Musí být připraveni odčerpávat chlór i z prostoru budovy proraženým otvorem.

Záleží na teplotě

Mobilní zařízení k přeměně chlóru na chlornan sodný, zpracuje 250 - 500 kilogramů chlóru za hodinu. Reakce je to exotermická, takže čím větší je venku horko, tím hůře se odpadní teplo odvádí. Při současných vedrech půjde zpracování nejrychleji pozdě večer, v noci a brzo ráno. Doba pro případnou evakuaci obyvatel Neratovic dost málo vhodná. Nejbližší městská část Libiš leží kousek od vrátnice číslo čtyři, kde mají Žižkovi lidé jedno z odběrných míst kontroly ovzduší.

Od soboty 24. srpna, kdy bylo odstaveno dosavadní vedení chemičky, je koncentrace lidí a techniky kolem skladů tak vysoká, že riziko pro obyvatelstvo se skutečně snížilo.

10 000 měsíčně

exterier skladu připomíná slavnou minulost polyvinylchloridu v šedesátých letech minulého století... Privatizační mistři celých 12 let po revoluci už dříve bolševikem zanedbanou továrnu dojili dál, až se znovu prostřednictvím Konsolidační agentury vrátila státu. Neustálá hrozba konce provozu oddalovala investice, údržbu i sanaci starých ekologických zátěží a podepsala se i na kvalitě a odměňování zaměstnanců.

Výroba PVC před povodní měla, možná naštěstí, problém. Dva provozáci uváděli do provozu (najížděli) krakovací jednotku. Ale topný plyn do pece nepouštěli a hořáky nezapalovali postupně. Celý prostor naplnili plynem a škrtli pod tím dodatečně.

Plamen improvizovaného tryskového motoru je nezabil jen náhodou, jednoho z nich odfoukl. PV se přestalo vyrábět, spotřeba chlóru poklesla.

Podle zákoníku práce jim zaměstnavatel může napařit úhradu do výše čtyř měsíčních platů. To je v jejich případě 40 tisíc korun.

Továrna, kde v současné době pracují lidé v nepřetržitých, zdravotně závadných a rizikových provozech a berou 10 tisíc měsíčně, bezpečná být nemůže.

Problém chlóru je dostatečně medializovaný. O ostatních škodlivinách vedení i média informují podstatně méně.

Až to blbý krávy sežerou

chlórem spálené listí stromů a keřů v závodě Minimálně dioxiny i rtuť voda z továrny někam vypláchla. Když masa vody spláchne ze silnice asfalt, hravě si poradí z kuličkami rtuti. Kam se ta rtuť dostala, se dozvíme příští sezónu. Až zemědělci vypěstují novou zeleninu a píci pro dobytek a nadojí se dost mléka, až rybáři nachytají a snědí dostatek ryb, až sebou někdo sekne a skončí v nemocnici, teprve potom se dozvíme, kam zmizel všechen sajrajt, utajovaný před ministry, krizovými štáby, novináři i veřejností.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity, Jaromír Kohlíček
26. 8. 2002 V pondělí byl odvolán ředitel Spolany, v závodě se dál přečerpává chlór, Štěpán Kotrba
25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu?, Štěpán Kotrba
23. 8. 2002 Pátek večer: další únik chlóru ze Spolany Neratovice
23. 8. 2002 Spolana: Mluvčí nemluví, ale mlčí, do závodu se nesmí z hygienických důvodů, Štěpán Kotrba
23. 8. 2002 Chlór spálil zemědělcům úrodu
22. 8. 2002 Článek o Spolaně obsahuje dohady a nepřesnosti, Václav Šťastný
22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih, Lenka Kučerová
21. 8. 2002 Spolaně uplavaly kontejnery s hořlavinami, Štěpán Kotrba
21. 8. 2002 Hodnotit dosah havárie a záplav ve Spolaně je předčasné
20. 8. 2002 Policie se zajímá o Spolanu Neratovice
20. 8. 2002 Evakuovala Spolana před povodní svůj "toxický koktejl"?

FOTOGALERIE chlorových zásobníků nezávislého povodňového auditora Jana Papeže
FOTOGALERIE kontejnerů, označených hexen-1 u Štěpánského mostu, Štěpán Kotrba

                 
Obsah vydání       28. 8. 2002
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002
26. 8. 2002 V pondělí byl odvolán ředitel Spolany, v závodě se dál přečerpává chlór Štěpán  Kotrba
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spišskí Rómovia organizujú pomoc pre deti z Terezína Tomáš  Repčiak
27. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Kdo je šiřitelem poplašných zpráv? Jan  Paul
28. 8. 2002 Britský nejvyšší rabín "urazil Izrael": hlásá snášenlivost
28. 8. 2002 "Autentické je jen to, co vidíme my zde, v Izraeli. Pohled zvnějšku je irelevantní"
28. 8. 2002 Britský ministr zahraničí Jack Straw a invaze do Iráku
25. 8. 2002 Hexen u Štěpánského mostu: Reklamně poutací akce ekologických aktivistů Štěpán  Kotrba
28. 8. 2002 Postavení žen Vojtěch  Polák
28. 8. 2002 Veľké oči a utretá huba Lubomír  Sedláčik
23. 8. 2002 Osudný příkaz povodňového štábu ochraně metra Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
23. 8. 2002 Jděte pryč, tady čerpáme my! Radek  Mokrý
27. 8. 2002 Štvanice na Milana Houfka je zjednodušením Tomáš  Pecina
27. 8. 2002 Poslanec ODS zneužívá stav legislativní nouze
27. 8. 2002 Projev poslance Duba stojí za doslovnou citaci Tomáš  Pecina
23. 8. 2002 Česká diakritika v Britských listech
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"   
27. 8. 2002 I v Británii narušuje - bulvární - tisk soudní vyšetřování Jan  Čulík
27. 8. 2002 Jak svět tloustne   
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček
26. 8. 2002 Tabák bude zachraňovat oběti povodní? Martin  Škapík
26. 8. 2002 Invaze v srpnu 1968 byla začátkem trvající katastrofy Karel  Mašita
26. 8. 2002 Ať hned zveřejňují čeští meteorologové, kolik kde napršelo Miloš  Zahradník
25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu? Štěpán  Kotrba

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002   
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spišskí Rómovia organizujú pomoc pre deti z Terezína Tomáš  Repčiak
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
27. 8. 2002 Povodní byli postiženi i někteří čeští nakladatelé a knihkupci Daniela  Pilařová, Jan Čulík
27. 8. 2002 Hledají se dobrovolníci pro odstraňování následků povodní   
26. 8. 2002 Ať hned zveřejňují čeští meteorologové, kolik kde napršelo Miloš  Zahradník
26. 8. 2002 Monitor Jana Paula: "Karlín neopustím"   
26. 8. 2002 Tabák bude zachraňovat oběti povodní? Martin  Škapík
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002   
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"   
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík
27. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Kdo je šiřitelem poplašných zpráv? Jan  Paul
26. 8. 2002 V pondělí byl odvolán ředitel Spolany, v závodě se dál přečerpává chlór Štěpán  Kotrba
26. 8. 2002 Stoletá voda a inženýrské limity Jaromír  Kohlíček
25. 8. 2002 Hexen u Štěpánského mostu: Reklamně poutací akce ekologických aktivistů Štěpán  Kotrba
25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu? Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Chlór spálil zemědělcům úrodu