Onkologičtí pacienti jsou odmítáni

8. 11. 2010 / Jiří Hrebenar

Tak nevím, kam jsme se to všichni dostali. Kde je Julínkova vize o kvalitní zdravotní péči pro vážně nemocné, kde je ona solidarita? Asi zřejmě tam, kde končí všechny vize tohoto hrobaře českého zdravotnictví. Soukromě se ptám, kam jsme se to dostali, tady už nejde o peníze, tady jde o lidské životy.

Onkologické onemocnění je tím typem nemoci, při které je nutná co nejrychlejší a nejlepší lékařská péče. Tady nejde o chřipku nebo angínu, tady jde o nemoci, které, když se neléčí, mohou zabíjet.

Otrokářství na vlastní oči

8. 11. 2010 / Věra Říhová

Na veřejnost pronikla zpráva o Rumunech pracujících v Plzni zaměstnaných u Agentury práce. "Petra Kutálková, zástupkyně ředitelky organizace La Strada, jež se věnuje prevenci obchodu s lidmi, prý podobný případ nepamatuje," cituji z článku na stránkách InNovinky.cz. "'Případ v takovém rozsahu, aby to řešila policie, a těch lidí bylo tolik na jednom místě, s tím jsem se ještě nesetkala, alespoň ne v oblasti pracovního vykořisťování. Nicméně víme, že jsou tady stovky, možná tisíce cizinců, kteří mohou být v hodně podobné situaci,' řekla."

Tamtamy duní, aneb Osudy dobrého vojáka Švejka za měnové války

8. 11. 2010 / Karel Dolejší

Ač si to řada lidí zaujatá každodenními starostmi vůbec neuvědomuje, kolem nás se právě odvíjí zánik světového systému vzniklého koncem II. světové války, v jehož centru stály nejprve dvě, posléze jen jediná supervelmoc. Tento svět byl po finanční stránce definován Brettonwoodským systémem a posléze jeho pozůstatky; v centru dění stála světová rezervní měna v podobě amerického dolaru. To co jsme zdědili z minulosti už ale dlouho beze změn fungovat nevydrží, neboť kromě samotných USA se hrou podle stávajících pravidel není vůbec nikdo spokojen.

Bělochům nenaléváme!

8. 11. 2010 / Karel Dolejší

Máme prý v Praze-Libuši cukrárníka, co odmítá obsluhovat Vietnamce. Tvrdí, že mu ukradli mobil, a navíc vysedávají dlouhé hodiny u jediné rakvičky, místo aby si koupili řádnou zinkovou rakev. Předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití (!) Pavla Jedličková na libušském webu vyjádřila postojům živnostníka pochopení, přičemž zmínila hluk a smrad v panelácích, kde Vietnamci bydlí. Jmenovaní po dotazech médií paušalizující vyjádření postupně revidují. Všichni Vietnamci prý nejsou úplně špatní -- ti, co nenosí kapuci, možná nekradou a někteří snad dokonce ani nesmrdí. Kdepak, jaký rasismus!

Je to pořád dokola, a je to čím dál horší. Než se zabývat konkrétními problematickými osobami, nakydáme svinstvo na všechny příslušníky jejich skupiny - a hned se jim také sumárně pomstíme, že hltavě nebagrují jeden řez mascarpone za druhým. Co s tím? Chtěl jsem původně psát o tom, že jeden opravdu lahůdkový rasista z Čechů xenofoby nedělá, ale nějak se dnes nemůžu soustředit, vedle páchají strašný virvál nějací odporní běloši...

Tedy telegraficky. Nejsme moc vzdáleni době, kdy každý desátý obyvatel ČR bude patřit k některé z národnostních menšin. V širší perspektivě je celá Evropa na dnešní poměry víceméně poloprázdný kontinent, zejména pokud jde o venkovské oblasti. Představy těch, kdo by změny ve struktuře obyvatelstva chtěli zvrátit, směřují v lepším případě k nuceným deportacím, v horším k vyhlazovacím táborům.

Měli bychom se naučit žít s menšinami v míru. Až u vás v ulici navštívíte africkou hospodu a nad pultem najdete nápis "Bělochům nenaléváme!", bude opravdu pozdě...

An English version of this article is in CLICK HERE

Britští univerzitní studenti svůj dluh za školné nikdy nesplatí

8. 11. 2010 / Jan Čulík

Britská vláda rozhodla, že univerzitní studenti v Anglii a ve Walesu budou od podzimu r.2012 platit univerzitní školné ve výši až 9000 liber (270 000 Kč) ročně. Poradenský pořad rozhlasu BBC, zabývající se finančními otázkami, propočítal, co to pro absolventy univerzit bude znamenat.

Školné se nebude platit předem, ani během studia, ale každému studentu vznikne dluh, který student začne splácet až poté, co začne vydělávat nejméně 21 000 liber ročně. Dluh bude splácet částkou rovnající se 7 procentům z částky, kterou vydělá nad 21 000 liber ročně, a to maximálně po dobu 30 let.

Na rozdíl od dosavadních studentských půjček, z těchto nových studentských půjček budou dlužníci platit komerční úroky! Určila to britská vláda.

Pořad Moneybox vypočítal, že většina absolventů britských univerzit nikdy dluh za školné nesplatí, přestože ho budou platit celých 30 let. Dluh se totiž za tu dobu v důsledku úroků více než zdvojnásobí.

Otázkou tedy je, jakou má celá tato šaráda smysl.

Na cestu "odcházejícím" českým lékařům

8. 11. 2010 / Daniel Strož

Nedávno jsem seděl v čekárně jedné plzeňské nemocnice, kam mi odborná lékařka vyjednala termín k CT vyšetření plic. Nemíním tu žehrat nad tím, že jsem se dostal na řadu až po více jak půlhodině po dojednaném termínu; vysedávání pacientů v čekárnách českých lékařů bývá zpravidla ještě mnohonásobně delší. Důvodem, který mne vylekal a přiměl sepsat následující, byla příhoda předchozí pacientky. Tu po vyšetření nechali sedět v převlékací kabince a bylo jí řečeno, že jakmile se bude (po předchozí aplikaci kontrastního přípravku) cítit lépe, může odejít. Ta paní se skutečně po chvíli zotavila, ale uvědomila si, že má v žíle stále ještě zavedenou kanylu. Chtěli jsme tedy sehnat někoho, kdo jí tu věc vyjme - a dozvěděli se, že personál oddělení odešel na oběd.

ŠPIDLA, NEČAS, HEGER:

Nebezpečně slušní, nebo slabí?

8. 11. 2010 / Michal Vimmer

Čeští politici nemají u tvůrců domácího veřejného mínění dobrou pověst, ale nějaká výjimka se vždycky najde. Za každé vlády se na vlnách českých vysílačů kolébal nějaký "slušnýčlověk", médii hýčkaný dobrák, který jaksi nezapadá do rámu české politické krajinky. Po zkušenostech s těmi "nejslušnějšími", co jsme dosud měli, ať už to byl prezident Havel, petent Battěk, předseda Lux, ministr Dostál, strážce pokladu "Eda" Janota, trojice premiérů Špidla, Fišer a nyní Nečas, kdykoli zase slyším, "to je slušnýčlověk", dodávám: pozor na něj!

Soukromá škola v Anglii - náš vzor?

8. 11. 2010 / Jiří Beránek

V českých intelektuálních diskusích o globálním kapitalismu se často upozorňuje na to, že kapitalismus má různé modely, a ti, co si nepřejí systémovou změnu, poukazují na možnost "kapitalismu s lidskou tváří". Vzhledem ke skutečnosti, že jsem prožil školní rok 2009/10 v pozici teaching assistant na jedné ze soukromých středních škol v Anglii, mohl bych učinit pár poznámek o tom, jak taková anglická střední škola funguje ve světle domácích debat točících se aktuálně kolem otázky státních maturit.

Nedělní cestování -- od Řecka a Afghánistánu do Francie a zpět do ČR

8. 11. 2010 / Miloslav Štěrba

O věcech veřejných se v neděli před obědem přeli ministr Vít Bárta a ex-ministr Milan Urban. Televizní konzument se mohl dohadovat, co může očekávat od politiků "středu", když je nutno zdejší rozhazovače "umravnit", aby se ještě více "neprojedlo", a zmenšil se "obludný" dluh. Náš konzument, většinově, už opustil plán trávit dovolenou v Řecku, a možná i v Toskánsku. Vždyť i tak průměrně placení poslanci zredukovali zahraniční cesty, s výjimkou jen těch nejpotřebnějších, mám na mysli cesty do Afghánistánu. Kam o víkendu zamířil nejen ministr obrany Alexandr Vondra Do Kábulu odletěl i ministr zahraničí, ba i senátor Jiří Dienstbier. Proč? Aby poslouchal nápad A. Vondry, že v budoucnu musí být z koláče národního důchodu vyčleněn pro armádu předem stanovený díl, nejlépe 4 - 5 %.

Zemědělský podpůrný program přivádí mladé farmáře k bankrotu

8. 11. 2010

Program EU na podporu začínajícím farmářům v ČR selhává kvůli příliš horlivým úředníkům ministerstva zemědělství. Jedním z cílů venkovského rozvoje bylo při vstupu do EU podporovat opatření k zajištění mladých generací farmářů, především na poli multifunkčního a bio zemědělství. Skutečnost na českém venkově je však jiná, jak se o tom přesvědčilo několik žadatelů za posledních pár let. Vysoké úroky z úvěrů, nadměrná byrokratická zátěž, rodinná krize a finanční úpadek nutí mladé farmáře, aby se vzdali zemědělství.

Nejen oranžové hokynářství...

8. 11. 2010 / Ladislav Žák

Tolik krásných slov jsme slyšeli od oranžových vůdců a přímé volbě předsedy, o silném mandátu, o změnách kvality oranžové politiky a tak smutně to dopadlo. Zvítězily tzv. praktické důvody. Stálo by to peníze, bylo by to těžké zorganizovat a vyžadovalo by si to mediální kampaň, při které by se pralo veřejně stranické prádlo. Opravdu, nelze si než povzdechnout, že tohle by opravdu dřív nikoho nenapadlo a je jen dobře, že ČSSD má ve svém čele tak prozíravý ÚVV. Až se chce parafrázovat minulý týden zesnulý Viktor Černomyrdin, který byl známý úslovím v tom smyslu, že oranžoví do toho šli s nejlepšími úmysly, ale dopadlo to jako vždycky.

Rozdělená levice

8. 11. 2010 / Vít Klíma

Rád bych reagoval na dva články, a to Ladislava Žáka "Nová třída...?!?" a Jana Šťastného "Pesimismus, akademismus a strach".

Láďo, nemáš pravdu, když říkáš "kardinální (otázka), nezní ani tak co dělat, nebo dokonce jak to udělat. Kardinální otázka zní, kdo to bude dělat nebo spíše, chce to vůbec někdo dělat?!?". Obávám se, že vzniká nová třída pro kapitalismus zcela "přebytečných a nepotřebných" lidí, kterým nic jiného nezbude, než začít za své zájmy skutečně bojovat.

O původních představách a realitě

8. 11. 2010

Přečetl jsem si v Britských Listech článek pana Jana Moliče, který se jmenuje "Okna" a má datum 5. 11. 2010. Předesílám, že jsem se nad tím článkem sice usmíval, ale že ani v nejmenším nešlo o posměch. Jsem velmi rád, že existují lidé jako pan Molič, kteří jsou ochotni a schopni formulovat vize, přestože v dané době vypadají poněkud naivně. Bez vizí by nebyl žádný vývoj a bez lidí, kteří je prezentují, už teprve ne, píše Václav Potoček.

Zločin v Karlových Varech

8. 11. 2010 / Petr Vařeka

Ač nerad, přece jen zase musím usednout k PC a začít psát, přestože, snad z vrozené lenosti, spíš hledám inspiraci v tom, co napsali jiní. Začnu tím, že vím, že nic nevím. Nevím kdo to napsal; myslím si, že to byl Descartes, ale to je jedno.

Předně nevím několik věcí: 1) Zda BL jsou tím pravým periodikem, kde bych měl napsat, to co dál hodlám napsat.

2) Zda v případě uveřejnění toto budou číst ti, kterým je následujících pár řádků určeno.

3) Dále to, že si nejsem jist tím, zda se ti, pro které je toto psáno, se takříkajíc chytí za nos a že se naopak nezatvrdí. Čili, řečeno jinými slovy, zda tento, řekněme fejeton, bude obecně prospěšný.

Možná nevím ještě další věci, ale to je teď jedno.

Proboha, co to děláte s těmi policajty?

8. 11. 2010 / Igor Pleskot

Já samozřejmě vím, že mezi policajty na silnici jsou také takoví, co berou "všimné" za zamhouření oko nad procentem alkoholu, vím, že existují i policejní velitelé co jsou zadobře s "kmotry". Vím , že mezi policajty, tak jako všude, jsou lidé nedbalí i líní. Vím, že k policii se hlásí mnozí pro prachy, tj. zajištěnou existenci, když nenacházejí jiné místo. (Ostatně to v různých směrech dělá většina lidí a nepokládáme to za nic špatného. Jen někteří, a je jich patrně -- sice nemalá -- ale přesto asi menšina -- se rozhodují jinak.) Vím i to, že někteří policajti si hojí své mindráky, když mohou ukázat svou moc nad lidmi.

Ne důchodci, ale politici nás vyžírají

8. 11. 2010 / Ivo Bubeník

Navzdory ujišťování politiků a médií, že vláda šetří a nezadlužuje stát, mám jistotu, že nemluví pravdu a spíše nás ždímají jako politici v Řecku.

Uvedl bych několik příkladů jak je přinesl český tisk.

Před volbami tisk za velkého fandění novým stranickým nadějím TOP a VV tvrdil, že "Řecko je příkladem toho, co se v rámci demokratické dělby moci stane, když narůstající dluhy eráru financují všemožné bohulibé projekty, pomáhají růstu ekonomiky a udržují vyšší životní úroveň. Tamní státní zaměstnanci dosáhli královských výhod, jejich mzdy byly údajně vyšší než příjmy v soukromém sektoru".

Už aby se Obama vydal do Slušovic!

8. 11. 2010 / Miloslav Štěrba

Člověk si musí klást otázku, proč v evropských poměrech musel zmizet československý pokus o...řekněme socialismus, a přitom ve východní Asii má komunistická Čína zaděláno na lídrovství ve světě? Jejich stranický šéf byl vyhlášen nejmocnějším mužem světa, ekonomický potenciál Říše středu narůstá, zatímco klasický hegemon kapitalismu je zmítán krizemi, ba i český pravicový tisk se upřímně raduje z poslední volební porážky amerického prezidenta. Osud nám přisoudil jen dvacet let rozšafného budování nové zaslíbené společnosti.

Ke snahám změnit Lisabonskou smlouvu již pouhý rok po jejím podepsání

8. 11. 2010 / Daniel Strož

V nedávném vydání Haló novin (2. 11. 2010) popisuje autor pod značkou "jad" kritická stanoviska dvou místopředsedů ÚV KSČM, poslance Stanislava Grospiče a europoslance Jiřího Maštálky, k chystanému prosazování změn v tzv. Lisabonské smlouvě, především ze strany Německa a Francie. Článek je psán vcelku objektivně a autor správně připomíná, že již v lednu roku 2008, kdy Parlament ČR text smlouvy obdržel, vystupovali proti jejímu obsahu nejenom poslanci KSČM, ale i podstatná část zákonodárců ODS. Neopomíjí ani tehdejší vyjádření prezidenta republiky Václava Klause, označujícího smlouvu za "tragický omyl". Pisatel obšírného článku pozapomněl snad pouze na publikaci, kterou jsem k tomuto tématu připravil a vydal coby ještě poslanec EP (bezpartijní za KSČM), a které se svého času ve veřejnosti dostalo velké pozornosti.

Kadeře z lásky a soucitu pro nemocné děti

8. 11. 2010 / Miloš Kaláb

V době, kdy jsou první stránky novin plné vražd a zločinů a na dalších stránkách se píše o podvodech, krádežích a nehodách, je opravdu příjemné číst o tom, že lidé ještě stále mají soucit pro spoluobčany, ať se jedná o staré lidi, bezdomovce nebo nemocné. Dobročinná organizace United Way si dala za cíl vybrat v Ottawě 33 milionů dolarů, což je neuvěřitelně vysoká částka vzhledem k tomu, že se další miliony vybírají pro městskou nemocnici, další pro dětskou nemocnici a pro domovy pro staré lidi a navíc jsou naše poštovní schránky plné žádostí dalších dobročinných organizací. Z těch zpráv se ale vymyká článek o 10-letém chlapci, který se zapojil nejen peněžní sbírkou nýbrž i osobním darem. Včera jsme ho viděli v televizi.

Firma Intel postavila ve Vietnamu továrnu na čipy v hodnotě miliardy dolarů

8. 11. 2010 / Miloš Kaláb

Titulek ve zprávě Johna Boudreaua z agentury McClatchy-Tribune News z Ho Chi Minh City sice zněl přátelštěji, totiž "Intel říká 'Hello, Vietname' miliardovým závodem na čipy" s podtitulkem, že se jedná o čistou místnost o rozloze 5 fotbalových hřišť, jakou by Čína jistě nerada ztratila. Článek ja ukázkou toho, oč jde západním firmám, které outsourcují svou výrobní činnost: v první řadě se jedná o co nejlevnější pracovní sílu - na místní politické poměry se nehledí a podobně ani na úroveň vzdělání. Své dělníky si firmy samy od základu vychovají. Nízké mzdy a daňové úlevy jim za to stojí.

Vyvolal Fed právě novou investiční bublinu v Asii?

8. 11. 2010

Centrální bankéři asijských zemí vidí v plánu amerického Federálního rezervního systému (Fedu) napumpovat 600 miliard dolarů do bankovního systému návrat ducha minulosti. Podle jejich názoru jde o opakování událostí z 90. let - s tím rozdílem, že teď už je předem známo, jak večírek skončí, napsala Heda Bayron z Hongkongu pro Global Post.

Sťažnosti poslancov na negatívnu energiu v parlamente

8. 11. 2010 / Milan Šupa

Istého času bol v hlavnej spravodajskej relácii jednej zo slovenských komerčných televízií odvysielaný krátky šot, v ktorom sa niektorí z poslancov sťažovali na prítomnosť negatívnej energie v parlamente. Pociťujú ju tak, že sa v rokovacej miestnosti cítia zle, i keď na chodbách je to už vraj omnoho lepšie. Majú depresie a mnohým z nich sa veľmi výrazne zhoršil zrak.

Tak, ať žijeme

7. 11. 2010 / Uwe Ladwig

Zitat des Jahres vom Nobelpreisträger für Medizin, Drauzio Varella, Brasil. Onkologe:

"In der heutigen Welt wird fünfmal mehr in Medikamente für die männliche Potenz und Silikon für Frauen investiert, als für die Heilung von Alzheimer-Patienten.

Daraus folgernd haben wir in ein paar Jahren alte Frauen mit großen Titten und alte Männer mit hartem Penis, aber keiner von denen kann sich erinnern, wozu das gut ist..."

Na, dann Prost! píše Uwe Ladwig.

V českém překladu:

Novým Kongresem neprojde jediný návrh ekologické legislativy

8. 11. 2010

Po nedávných volbách přichází do Kongresu USA vlna popíračů klimatických změn, a počínaje lednem tak lze očekávat zmražení rozumné a produktivní debaty a osudu planety. Vloni byla politická debata na zmíněné téma a také o otázkách regulace uhlíkových emisí komplikovaná a drhla, ale přinejmenším alespoň probíhala. Teď však zejména Senát bude k jakýmkoliv pokusům chránit klima přistupovat nepřátelštěji než kdy předtím. Republikánská strana USA je totiž jedinou vlivnou politickou stranou světa, která z popírání změn klimatu učinila součást oficiální politické platformy.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za říjen 2010

7. 11. 2010

V řijnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 225 osob celkovou částkou 31 708.45 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.10. 2010 částku 121 491.74 Kč

. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2113,85 euro. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.