Onkologičtí pacienti jsou odmítáni

8. 11. 2010 / Jiří Hrebenar

Tak nevím, kam jsme se to všichni dostali. Kde je Julínkova vize o kvalitní zdravotní péči pro vážně nemocné, kde je ona solidarita? Asi zřejmě tam, kde končí všechny vize tohoto hrobaře českého zdravotnictví. Soukromě se ptám, kam jsme se to dostali, tady už nejde o peníze, tady jde o lidské životy.

Onkologické onemocnění je tím typem nemoci, při které je nutná co nejrychlejší a nejlepší lékařská péče. Tady nejde o chřipku nebo angínu, tady jde o nemoci, které, když se neléčí, mohou zabíjet.

Nemocnice dostávají od šéfů zdravotních pojišťoven dopisy, ve kterých jsou onkologičtí lékaři vyzýváni k tomu, aby nenabírali nové pacienty s rakovinou.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna takové dopisy rozesílá. Prý peníze na léčbu takových pacientů jsou vyčerpány. Toto rozhodnutí této pojišťovny je ortelem smrti pro mnoho pacientů. V českém zdravotnictví se mají tedy zavádět pořadníky na léčbu rakoviny. Takto si zřejmě šéf VZP představuje kvalitní péči o vážná onemocnění. Pacienti budou tedy muset na léčbu čekat, místo drahých moderních biologických léků či chemoterapie budou pouze ozařováni.

Copak VZP a ostatní zdravotní pojišťovny čekají, že pacienty s rakovinou spasí pouhá modlitba, nebo co chtějí? Nemělo by zdravotnictví chránit a obhajovat život? Situace se dostala tak daleko, že dokonce ředitelé nemocnic rozesílají svým onkologům interní emailové zprávy, ve kterých žádají své lékaře aby nenabírali nové pacienty. Dokonce v nich uvádí, že je možné nabrat nového pacienta pouze v případě úmrtí jiného pacienta s onkologickou nemocí. O tomto nechutném chování http://zpravy.idnes.cz/pacienty-s-rakovinou-cekaji-utajene-poradniky-penize-na-lecbu-dosly-11x-/domaci.asp?c=A101104_1477295_domaci_hv informoval například internetový deník iDnes.

Kam jsme se to dostali? Proč se celá tato věc neřeší také na parlamentní půdě? Proč se poslanci, místo toho aby se dohadovali o různých nepotřebných věcech, nebaví o tomto problému?

V tomto nejde o to, jestli to je nebo není pravicové nebo levicové. Tady jde o holé lidské životy. Životy tisíce lidí jsou ohroženy, a to nejen životy nemocných rakovinou, ale i my, kteří rakovinu nemáme, jsme tímto postupem ohroženi.

Samotný výbor České onkologické společnosti lékařům navrhuje, aby pacienty řadili do čekacích pořadníků. V zápisu stojí: VZP odmítá veřejně deklarovat nedostatek prostředků a tlačí na vedení nemocnic, aby nebyli zařazováni na léčbu nemocní dříve, než jiný nemocný léčbu ukončí. Navrhujeme založení 'waiting` listů a centrální sledování čekacích dob a nemocných, kteří se léčby nedočkali.

Takovýto postup a postoj je amorální, ve zdravotnictví 21. století má pacient čekat na smrt jiného pacienta, poté může být zahájena potřebná péče a léčba. Poslanci napříč politickým spektrem by měli zasednout a zahájit hlasitou debatu nad daným problémem.

Nyní mohou levicoví i pravicoví poslanci ukázat lidem jak stojí o občana a jak jim záleží na vážně nemocných lidech. Politická reprezentace státu by měla zahájit kroky nutné k nápravě léčby onkologických pacientů. Udělají naši politici onen krok k nápravě léčby lidí?

Místo toho se radši budou určitě hádat a předvádět svůj pseudoboj. Mezitím zemře několik lidí na neléčenou rakovinu naprosto zbytečně. Peníze zde jsou povyšovány nad úroveň lidských životů. Je možné hovořit o kvalitním zdravotnictví, když není dostatek financí na léčbu onkologických nemocí?

Vyzývám tímto všechny poslance a senátory, aby se začali celým problémem zabývat. Vážení politikové, začněte se tedy zabývat skutečně důležitými věcmi a prosaďte napříč politického spektra umožnění kvalitní lékařské péče pro onkologické pacienty. Nenechte prosím tyto pacienty jako nějaké supy na prérii čekat na smrt někoho, kdo podlehl onkologické nemoci. Zastavte tuto amorálnost a nelidskost, nyní máte možnost ukázat, že vám na lidech skutečně záleží.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 8.11. 2010