Britští univerzitní studenti svůj dluh za školné nikdy nesplatí

8. 11. 2010 / Jan Čulík

Britská vláda rozhodla, že univerzitní studenti v Anglii a ve Walesu budou od podzimu r.2012 platit univerzitní školné ve výši až 9000 liber (270 000 Kč) ročně. Poradenský pořad rozhlasu BBC, zabývající se finančními otázkami, propočítal, co to pro absolventy univerzit bude znamenat.

Školné se nebude platit předem, ani během studia, ale každému studentu vznikne dluh, který student začne splácet až poté, co začne vydělávat nejméně 21 000 liber ročně. Dluh bude splácet částkou rovnající se 7 procentům z částky, kterou vydělá nad 21 000 liber ročně, a to maximálně po dobu 30 let.

Na rozdíl od dosavadních studentských půjček, z těchto nových studentských půjček budou dlužníci platit komerční úroky! Určila to britská vláda.

Pořad Moneybox vypočítal, že většina absolventů britských univerzit nikdy dluh za školné nesplatí, přestože ho budou platit celých 30 let. Dluh se totiž za tu dobu v důsledku úroků více než zdvojnásobí.

Otázkou tedy je, jakou má celá tato šaráda smysl.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 8.11. 2010