24. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2002

Budou volby - a pro ty potřebujeme řádné informace!

Začalo to vlastně už loni. Ve vánočním poselství čtenářům své webové stránky prof. Klaus o tom napsal: "Půjde o střet svobody s rovnostářstvím, občanskosti s elitářstvím, kolektivismu se zodpovědnou individuálností." V novoročním projevu o tom mluvil pan president: "Budeme zřejmě rozhodovat o budoucím charakteru naší společnosti a našeho státu,... Budeme společností vskutku občanskou a vskutku otevřenou....anebo ... nakonec o tom nejpodstatnějším bude rozhodovat vždycky jen totéž poměrně úzké bratrstvo, v jehož rukách bude soustředěna hlavní moc ekonomická, politická i mediální..." Pozoruhodné, jak se ti dva pánové, kteří se nemají rádi, tentokrát názorově shodli. Bude to asi tím, že mají společnou vlastnost - dokážou se zamyslet hlouběji než jiní. Prosím, budou volby a bude důležitější než dříve, abychom volili správně. Ale koho máme volit, aby to bylo správně? V tomto směru nám ani prof. Klaus ani pan Havel moc neporadili.

Pan Klaus se tomu vyhnul tím, že nám polichotil. Spoléhá prý na to, že jsme už moudří a zkušení. Pan Havel měl ve svém projevu jedinou praktickou radu. Politické strany by podle jeho názoru měly být povinny říct předem, jaké lidi budou navrhovat do nejrůznějších funkcí, včetně funkce prezidentské.

Přidal bych k tomu, že politické strany by měly být povinny říct předem taky to, co udělají, když volby nedopadnou podle jejich představ. Tím bychom se snad vyvarovali překvapení z nějaké nové "opoziční smlouvy".

Jenže co když strany nic takového zřetelně neudělají? Strany nám pochopitelně předloží své volební programy, budou nám prezentovat své lídry, budou nás všemožně přesvědčovat, že oni jsou ta správná volba. Oni zajistí náš blahobyt, bezpečnost, zdraví, důstojnost, atd, atd. Budou nás prostě zahlcovat informacemi o kterých chtějí, abychom jim věřili. Ale máme jim opravdu věřit?

Formuloval bych tady voličské pořekadlo: Do melounu, ženy a politické strany nevidíš.

Vrátím se k té radě pana presidenta a dovolím si ji trochu rozvést. Nejenom že potřebujeme vědět, koho kam chce ta která strana dosadit a proč. Především potřebujeme vědět, co je to za člověka. Proto potřebujeme podrobné a přesné informace o každé osobě, která se uchází o to, aby nás zastupovala, nám vládla.

Nemám na mysli informace, které se nám budou nabízet. Informace toho druhu, jaký že je pan XY dobrý manžel, otec, dědeček, tchán, švagr atd, atd. Informace, kdy se nám bude politik přiznávat, že má rád přírodu, vážnou hudbu, zvířata, poesii, atd, atd.

Mám na mysli pro volbu relevantní informace o tom, co pro nás a/nebo pro sebe dělal dosud. Čím se živí, zejména jaké byly/jsou jeho podnikatelské aktivity, jak splácí úvěry, kdy a v kolika správních či dozorčích radách zasedal a vůbec jak byl/nebyl užitečný.

Pokud se už teď živí politikou, tak v jakých pracoval/nepracoval funkcích a komisích, co tam doporučoval, jak hlasoval při projednávání konkretních zákonů, jaké byly/jsou jeho aktivity.

Někdo může namítat, že nároky na konkretní informace o konkretních osobách vyvolají nechutnou vlnu praní špinavého prádla a falešných, pomlouvačných informací. Bude mít pravdu, ta potopa přijde, ale ne kvůli našim nárokům, ale kvůli volbám jako takovým. (Stačí vzpomenout poslední volby ve vzorové demokracii - USA.)

Špinavé prádlo ponechme stranou, to se pere pořád. Co se týče falešných informací, měli bychom vzít v úvahu že obecně jsou předvolební informace asymetrické.

Politici nám mohou namluvit, co chtějí, a my voliči máme jen omezené možnosti vytřídit si jejich informace na true/false. Zato politici mají relativně mnoho možností lživé informace o sobě vyvrátit informacemi pravdivými. Takže chtějme raději víc informací i se šumem, o krasocitné filtrování pro voliče nechme usilovat politiky.

Trvejme na tom, že pro příští volby potřebujeme co nejvíce pro nás relevantních informací o všech, kteří se ucházejí o to, aby byli zvoleni a/nebo jmenováni do funkcí. Pokud tyto informace budeme mít, pak si můžeme věřit, že díky vlastní moudrosti a zkušenosti si vybereme správně.

Poznámka JČ: Dovoluji si jen podotknout, že tento požadavek je naprosto základním předpokladem voleb. Osoba, která se uchází o mandát u voličů, musí být ochotna riskovat, že je její minulost a případná důvěryhodnost či nedůvěryhodnost ostře propírána na veřejnosti.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2002
24. 1. 2002 Podmínky v táboře "X" v zálivu Guantánamo budou pod tlakem mezinárodních protestů zmírněny
24. 1. 2002 Jaké je to být podroben smyslové deprivaci
24. 1. 2002 Major Stupka: "Policisté ze zásahové jednotky nemusejí mít služební čísla" Tomáš  Pecina
24. 1. 2002 Kavan vyhrál soud nad Českou televizí Štěpán  Kotrba
24. 1. 2002 Česká republika, Evropská unie a americké impérium Martin D. Brown
24. 1. 2002 EU zuří, že se Haider pokusil zablokoval členství ČR
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
24. 1. 2002 Naděje, strana politických bezdomovců Josef  Brož
24. 1. 2002 Americký Talibánec letí zpět, ale ne do klecí na Kubě
23. 1. 2002 Četka kreativní Tomáš  Pecina
23. 1. 2002 Kruhové argumenty Aleny Páralové
23. 1. 2002 Spojené státy nejsou problém, tvrdí Rumsfeld
23. 1. 2002 Ilustrace a karikatura v českém tisku Jan  Paul
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo
24. 1. 2002 Budou volby - a pro ty potřebujeme řádné informace! Laco  Franc
24. 1. 2002 Výzva na podporu vysielania BBC v anglickom jazyku pre banskobystricky region
24. 1. 2002 Petice: Nechceme Gripeny, chceme zdravé, šťastné a vzdělané děti! Jiří  Mašek
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů