21. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2002

Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu

"Kongresmani nám ze zámoří píší
jaký cirkus vládne v naší říši..."

Tak nějak by si mohl zavtipkovat Karel Havlíček Borovský, kdy se dočkal našich dnů a přečetl si zprávu helsinského výboru Kongresu USA o ohrožení svobody slova v České republice našich dnů. Skutečnost, že zpráva vyšla právě v období, kdy jsme vzpomínali vznik Charty 77, je znepokojivá a vyvolává otázku, zda se skutečně vyvíjíme tím směrem, který měli na mysli chartisté a i další nespokojenci s totalitním režimem. Tušil někdo z nich, že budeme za dvanáct let po pádu komunistické diktatury kritizováni za porušování občanských práv ? Mělo smysl "cinkat klíči" v listopadu 1989 ?

Způsob, jakým se zpráva dostala do našeho povědomí, ostatně také připomíná dobu před 25 lety. Pokud jsem něco nepřehlédl nebo nepřeslechl, pak se nám dostalo zasvěcené, leč pouze zprostředkované informace o jejím obsahu. Stejně jako tehdy i dnes novináři sehráli roli prostředníků, kteří nám senátorské výtky naservírovali předžvýkané na stříbrném podnose, abychom si neublížili přílišnou duševní námahou. Když jsem chtěl úplné znění, musel jsem si je stáhnout z webové stránky Kongresu USA. Dokonce ani jinak pohotové Britské listy je neuvedly. Je to náhoda, nebo záměr ? (Britské listy o anglickém originálu zprávy informovaly okamžitě po jejím zveřejnění - dostávají tiskové zprávy amerického Helsinského kongresu - a český překlad zprávy zveřejnily během několika hodin už 11. ledna 2002, je zde, pozn. red.) Ze srovnání původního textu např. s jeho zpodobněním v podání Lidových novin je zřejmé, že zprostředkovaná informace je sice v zásadě věcně správná, ale přece jen trochu zastírá nepříjemný ráz originálu. Ten se totiž zabývá více případy než těmi zmiňovanými. Pozoruhodné je, že se zabývá i poměrně čerstvým případem Tomáše Peciny. Znamená to, že američtí kongresmani pracovali s informacemi velmi podrobnými a vysoce aktuálními, které jim někdo pohotově dodal.

Význam zveřejněného dokumentu nelze přeceňovat, protože je určen především pro vnitřní informovanost Kongresu. Na druhé straně jej ale nelze přehlédnout, protože přece jen jde o sdělení orgánu, který má velkou neformální autoritu, a nutno tedy počítat s jistým vlivem na obraz České republiky v očích zahraniční veřejnosti. Nepříjemné je, že poměry v naší vlasti jsou vykresleny ve velmi temných barvách a navíc pravdivě.

Dokument současně ukazuje, že není od státních orgánů moudré ani okrajově utlačovat občany pro jejich politické názory a zejména pouštět se do sporů se sedmou velmocí. V dnešním internetem propojeném světě se i slabí jedinci mohou bránit proti hlouposti či zvůli úředníků aspoň tím, že se jim - ale tak i nám všem i sobě - rychle postarají o negativní reklamu.

Daleko smutnější je, že všechny případy porušení občanských práv a svobod, za které nás kongresmani kritizují, se skutečně staly. Většinou mají společnou příčinu: hloupost úředníků a setrvačnost totalitních myšlenkových postojů. Žádný z těch, kteří tyto aféry vyvolali např. přijetím nesmyslného trestního oznámení nebo vznesením nepřiměřeného obvinění, nejednal z neúprosné služební nutnosti. Každý měl možnost hodnotit inkriminovaný skutek s nadhledem, doručené obvinění odložit, či obvinění nevyslovit. Mezinárodní ostuda z porušování občanských práv režimem, který vznikl jako protiklad k totalitě, je tak velká, že by měla přimět politické vedení státu, aby se zabývalo vztahem justice a represivních orgánů k hodnotám demokracie a zamezilo dalšímu opakování podobných faux pas i za cenu preventivního odstranění některých pracovníků státního aparátu, kteří se zřejmě v demokratických poměrech špatně orientují. Pro vedení politických stran by mělo být podnětem k hledání příjemnějšího způsobu soužití s novináři.

Zdá se, že podklady pro zprávu kongresmani čerpali z pohotových zdrojů, které nejsou nakloněny opozičně-smluvním spojencům. Jednostrannost zdrojů - která je samozřejmě důsledkem také špatné mediální politiky stran opoziční smlouvy - ovšem snižuje kvalitu zprávy. Ta nezobrazuje poměry v plné šíři. Zcela opomíjí skutečnost, že svoboda slova je v České republice omezována nejen občasnými projevy totalitních choutek státního aparátu, ale rovněž tak zúžením přístupu k nástrojům masového šíření informací na poměrně úzká společenství posvěcených. Ti tak získávají nedocenitelný náskok v ovlivňování veřejného mínění před těmi, kteří nepatří k jejich uzavřeným bratrstvům. Svou roli při tom jistě hraje vysoký stupeň monopolizace moci nad sdělovacími prostředky, které jsou většinou v rukou zahraničních vlastníků.

Zpráva si také nevšímá v plném rozsahu špatných vztahů mezi politickými elitami a novinářskou obcí. Zmiňované případy omezování svobody slova jsou sice také jejich projevem, nikoli však jediným. Zde je třeba říci, že vinu na nedobrém stavu mají obě strany sporu. Urážlivé chování k novinářům či dokonce kriminalizace jejich kritických postojů k moci nepatří do slušné společnosti. Ale nepatří sem ani hanobení politiků na stránkách novin. Například pohoršovat se nad bonmoty Miloše Zemana a stejnými ústy ho současně líčit jako odporného opilce a požírače tučných jídel přece nelze. Jestliže politici zásobují novináře látkou ke kritice celou řadou chybných kroků, pak druhá strana si zasluhuje výtku častého profesionálního selhávání, spočívajícího ve svévolné manipulaci se skutečnostmi, nevyváženosti a neobjektivnosti zpracování informací.

Odstrašujícím příkladem z poslední doby je způsob, jakým se vyrovnali komentátoři Lidových novin se sporem mezi vládou a vedením Radia Svobodná Evropa. (Omlouvám se redakci LN, že jsem ji vybral jako náhodný příklad z mnoha jiných možných.)

Ještě v době, kdy již bylo známo, že vedení stanice chce na stěhování přistoupit, novináři dále mudrovali nad tím, zda se stanice odstěhuje do Budapešti či do Tallinu a spřádali paranoidní obraz vlády, která chce za každou cenu nepohodlnou Svobodnou Evropu vyštvat z Prahy. Jde-li o to, poškodit novinářům (či spíše jejich "sponzorům") nesympatickou politickou stranu v očích potenciálních voličů, žádná lež či zkreslení informací nejsou dost hanebné.

                 
Obsah vydání       21. 1. 2002
21. 1. 2002 "Mučeni - takhle si představují Bush a Blair obranu naší civilizace?"
21. 1. 2002 Hrozí první vážný konflikt mezi Británií a USA
21. 1. 2002 Ztrácejí USA svou morální autoritu?
21. 1. 2002 Britská vazební střediska pro osoby podezřelé z terorismu jsou "barbarské betonové rakve"
21. 1. 2002 Česká policie: Stručný návod k použití Tomáš  Pecina
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
21. 1. 2002 Poskytne svět Afghánistánu dostatečné finanční prostředky na rekonstrukci?
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
21. 1. 2002 Měli bychom dát člověku, který takto mluví, politický mandát? Radek  Batelka
18. 1. 2002 Václav Klaus odsoudil zprávu amerického Helsinského výboru Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2002 Měli bychom dát člověku, který takto mluví, politický mandát? Radek  Batelka
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
21. 1. 2002 Česká policie: Stručný návod k použití Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 "Mučeni - takhle si představují Bush a Blair obranu naší civilizace?"   
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Human Rights Watch: "'Válka proti terorismu' vyvolává po světě útlak"   
18. 1. 2002 Politika a partaje na nic? Staňme se kolonií Holandska! Ondřej  Hausenblas
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
17. 1. 2002 Fiasko: Bude Anglie univerzitní školné zase rušit? Jan  Čulík
17. 1. 2002 Marihuana, princ a žebráci Fabiano  Golgo
17. 1. 2002 Kenneth Roth, ředitel organizace Human Rights Watch: USA porušily mezinárodní právo   
17. 1. 2002 Richard Goldstone, hlavní prokurátor mezinárodního tribunálu OSN pro válečné zločiny: Jsem znepokojen postojem USA vůči afghánským zajatcům   
16. 1. 2002 Podvody přes hranice Zdeněk  Jemelík

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Jemen: jsou tam teroristé, ale je ospravedlnitelný vojenský zásah? Pavel  Kumpán
18. 1. 2002 Václav Klaus odsoudil zprávu amerického Helsinského výboru Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
14. 1. 2002 Diskuse neni jen tak na vyžvanění Ondřej  Hausenblas
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR   
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR   
4. 1. 2002 Zastavení stíhání Jana Kopala je úspěch, ale to nestačí Jan  Čulík
3. 1. 2002 Policie zastavila trestní stíhání Jana Kopala Tomáš  Pecina
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!   
19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání