16. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 1. 2002

Podvody přes hranice

Nenasycená poptávka po úvěrech nebo investičním kapitálu zvláště mezi malými nebo začínajícími podnikateli je skvělým prostředím pro rozvíjení "podnikatelských" aktivit bezohledných obchodníků se sny. Schéma je v zásadě dobře známé a tolikrát opakované, že by je snad už měl každý znát a nikdo další by neměl naletět na podvodnou nabídku. Ač je to neuvěřitelné, znova a znova přicházejí desítky zoufalců o poslední peníze, které vydají na financování nějakého zázračného, údajně rychlého a zcela spolehlivého postupu získání kapitálu. Popisované procedury se liší v drobných detailech, vždy jsou v některých bodech nejasné, řada údajů je zahalena přísným tajemstvím, nejčastěji se používají cizojazyčné texty nebo aspoň nesrozumitelné rádoby odborné výrazy. Společné mají dva rysy: vždy je třeba v určitém okamžiku sáhnout do kapsy pro různě velké částky a dosud jejich prostřednictvím nikdo nezískal kapitál. Doplňujícími rysy je většinou nenávratnost vydaných peněz, obtížnost trestního stíhání pachatelů a někdy i nezpůsobilost či nechuť orgánů činných v trestním řízení dokázat podvodným "úvěrovým odborníkům" trestné jednání.

Celkem všední postup vydělávání peněz na lidské hlouposti zpestřil neobvyklou novinkou jistý bavorský "finanční poradce" - budeme mu dále pro jednoduchost říkat "pan Bavor" - jehož podivný "obchod" vzkvétá v současnosti. Základ jeho postupu je téměř standardní: vyhlédnuté oběti z České republiky se smluvně zaváže jednat v její prospěch o poskytnutí úvěru se záhadným zahraničním držitelem finančních zdrojů. Smlouvy s postiženými uzavírá téměř každé dva týdny v jednom hezkém českém pohraničním městě a na každém setkání obslouží přibližně 15-20 "zákazníků". Zájemce mu vyhledává síť českých poradenských firem, pokrývající téměř celé území ČR. I ty uzavírají se zákazníky smlouvy o zprostředkování. Jedna z nich navíc zájemcům nabízí vypracování dvojjazyčných studií jejich podnikatelských záměrů, které jsou povinnou přílohou žádosti o úvěr. Pročteme-li si dobře smlouvy, zjistíme, že jsou vymyšleny tak, aby se ve smluvních vztazích nedal vystopovat nezpochybnitelný závazek dosažení konečného cíle, tedy získání tolik žádoucího úvěru. Čeští zprostředkovatelé se pouze zaváží přenést k zákazníkovi informace od "pana Bavora" a po splnění všech podmínek ze zákazníkovy strany jej přivést na schůzku, popř. vypracovat studii podnikatelského záměru. To hladce splní a domnívají se, že mají nárok na odměnu."Pan Bavor" se zaváže jednat ve prospěch žadatele, ale neručí mu za to, že se výsledek skutečně dostaví. Navíc přímo ve smlouvě uvádí řadu podmínek, které žadatelovu naději snižují nebo úplně vylučují. Mnoho z nich jim nevyhovuje. Přesto se smlouvy uzavírají i v těchto případech. V žádné smlouvě není uvedena závazná lhůta obstarání úvěru. K disposici jsou pouze ústní i písemné "orientační" údaje, podle nichž by úvěr měl být vyplacen zpravidla za 12-16 týdnů, nejdříve za 90 bankovních dní od uzavření smlouvy. Přes mlhavost obsahu smluv i "pan Bavor" je přesvědčen o nároku na odměnu, ať již úvěr dodá či nikoli.

Nabízené úvěrové podmínky jsou tak báječné, až se z toho tají dech. Úvěry se poskytují v rozsahu od 70 tisíc EUR do 6,5 milionu EUR, přičemž vyřizování velkých úvěrů je údajně snazší. Není tedy těžké přesvědčit žadatele, aby své nároky navyšovali nad své skutečné potřeby. Úroková míra je neobyčejně nízká - pouze 4,2% ročně. A zejména se splácí rovnoměrně po celou dobu trvání úvěrového vztahu jen 2,5% ročně z jistiny úvěru, čili lhůta splatnosti je neuvěřitelných 40 let. Kdo by nechtěl takový úvěr ?!

Zájemce o nabízený úvěr nemusí prokazovat hospodářské výsledky za uplynulé roky a vlastně nemusí mít podnikatelskou historii. Předkládá pouze podnikatelský záměr v němčině v rozsahu několika málo stran dle dodané osnovy.Jeho struktura se podstatně liší od nepříjemných podrobných studií, požadovaných bankami, jejichž jednotlivé části na sebe musejí logicky a početně navazovat. Struktura tzv. ekonomické části studie, čili ekonomických tabulek, vůbec nenavazuje na české výkaznictví. Zájemce je ostatně poučen, že studie má jen formální význam, je jen jakousi záminkou pro ospravedlnění rozhodnutí o poskytnutí úvěru.

Celý způsob projednávání žádostí o úvěr vyvolává dojem, že záhadný dobrodinec má několik miliard EUR, které chce pod nějakou záminkou téměř rozdat českým podnikatelům.

To vše je báječné, ale má to několik háčků. Především to tohoto obchodu se sny se platí nemalé vstupné. Tak za zpracování v podstatě bezcenné studie podnikatelského záměru v rozsahu do 8-10 stran zákazník zaplatí 11 tis.Kč. Za předvedení "panu Bavorovi" dalších 13.700 Kč. Přímo "panu Bavorovi" při podpisu smlouvy žadatel věnuje 200 EUR v hotovosti. Ten si k nim přidá 3.700 Kč od českého zprostředkovatele a s kufříčkem bankovek se večer vrátí zpět přes hranice, spokojen s dobře vykonanou prací. Zákazník by později měl zaplatit dalších několik tisíc EUR, jakmile dostane příslib definitivního vyplacení úvěru. Doufám, že tak daleko se dosud nikdo nedostal.

Druhým háčkem je záruka za splacení úvěru. Zatímco české banky trápí žadatele požadavky na ručení nemovitostmi, cennostmi nebo jinými aktivy, "pan Bavor" se k nim chová přímo roztomile. Spokojí se s tím, že od každého žadatele si vezme směnku s nevyplněným datem splatnosti na dvojnásobek požadovaného úvěru, kterou přiloží do kufříku k bankovkám a rovněž odveze za hranice. Vše, co předcházelo tomuto bodu, známe velmi dobře z jiných podobných historek. Můžeme se tisíckrát divit, že zájemci bez odporu zaplatí požadované částky, ačkoli každý z nich určitě zná někoho ze svého okolí, kdo již před ním tímto způsobem přišel o peníze, ale tak to prostě je: jsme již zvyklí na to,že nouze, nedostatek znalostí úvěrových procedur a ztráta naděje na získání kapitálu standardní cestou opakovaně přimějí jinak rozumné lidi, aby vyhodili své poslední peníze. Ale skutečnost, že někdo, kdo si říká podnikatel, dá neznámému "panu Bavorovi" do rukou platnou směnku, nominální hodnotou až mnohonásobně převyšující jeho současné i budoucí jmění, aniž by současně získal rovnocennou protihodnotu, je zcela nepochopitelná. Lze namítnout, že banky nebo leasingové společnosti si také berou od svých klientů směnku jako druhotné ručení k předložené zástavě. Jenže k tomu dojde až při podpisu úvěrové či leasingové smlouvy, kdy se žadatel skutečně stává dlužníkem. V případě "bavorské" varianty tohoto jinak všedního podvodu zákazník odevzdá směnku, aniž by byl dlužníkem. Ta je přesto platná a za určitých okolností může být použita v jeho neprospěch.

Třetí háček spočívá v tom nejdůležitějším, tj. v nereálnosti nabídky. Až dosud nikdo touto cestou úvěr nezískal. Jsou známy případy klientů, kteří v naději na přísun kapitálu přijali závazky a dnes se jejich podnikatelské záměry hroutí, protože nemají zdroje na jejich další financování. Místo, aby si pomohli, ztrácejí i to málo, co před seznámením s "panem Bavorem" a jeho českými kumpány nahospodařili. Vznikají statisícové nebo i milionové škody. Naděje, že by se vyhlídky žadatelů proti mé předpovědi zlepšily, hraničí s bujnou fantazií. Úvěr na 40 let s pevným úrokem 4,2% za rok, navíc poskytnutý bez důkladného prozkoumání podnikatelské minulosti žadatele, patří do říše snů stejně jako ručení neobchodovatelnými směnkami.

Čtvrtým háčkem jsou smlouvy o mlčenlivosti, uzavírané s "panem Bavorem" současně s podpisem zprostředkovatelských smluv. Uzavírají se na 5 let a klient se jimi zavazuje utajit informace o tomto "obchodu" před dalšími osobami. "Pan Bavor" se zavazuje k utajování údajů o klientovi. V případě porušení závazku má provinivší se strana zaplatit pokutu ve výši 5,8% z požadované jistiny úvěru a 5 tisíc EUR jednorázové náhrady škody. Strach, že by "pan Bavor" mohl po klientovi vymáhat několik desítek tisíc EUR odrazuje neuspokojené žadatele od jakýchkoli zákrokům proti této nadnárodní síti obchodníků se sny.

Výše uvedené údaje o poplatcích působí dojmem, že jde o velmi malý obchod, který téměř nestojí za to, aby se mu někdo věnoval. Jeho kouzlo je však právě v láci, v nenáročnosti procedury a v dobře zorganizované síti náhončích, které z něj dělají velkokapacitní vývěvu na peníze. V r. 2001 bylo takto obslouženo nejméně 100 žadatelů, ale není vyloučeno, že jich bylo více než 200. "Pan Bavor" tak utržil nejméně 30-50 tis. EUR a jeho náhončí také nevyšli naprázdno. Náklady této živnosti jsou velmi nízké, pracovní náročnost nepatrná, takže z čistého výnosu při velkém počtu "obchodních případů" lze velmi slušně žít. Navíc pochybuji, že "pan Bavor" hotovost, přivezenou z České republiky, doma poctivě zdaňuje. Avšak daleko nejzajímavější na tomto "obchodu" jsou právě výše zmíněné směnky. Jejich úhrnná nominální hodnota dosažená v r.2001 určitě dosahuje 300- 500 milionů EUR, spíše více. Není úplně jasné, k čemu budou směnky nakonec sloužit. Určitě ne jako záruka za vyplacené úvěry . Je však jisté, že "pan Bavor" je neshromažďuje jen proto, aby se mohl pochlubit svéráznou sbírkou trofejí, prokazujících hloupost českých sousedů. Obávám se, že se jejich lehkomyslní výstavci časem dožijí nepříjemných překvapení, pokud někdo báječnou živnost "pana Bavora" a jeho nahaněčů nezlikviduje.

Zdeněk Jemelík, IČ 16877390, DIČ 005-350707402, P.O.Box 53, 158 80 Praha 5

                 
Obsah vydání       16. 1. 2002
16. 1. 2002 Ohrožují Spojené státy platnost Ženevské konvence?
16. 1. 2002 Spojené státy "ohrožují pověst západních demokracií"
15. 1. 2002 Zapomenutá válka: Američané dál intenzivně bombardují afghánské hory - k hrůze jejich civilních obyvatel
16. 1. 2002 Kdy se vrátí americká média k nezávislé novinářské práci? Andrew  Stroehlein
16. 1. 2002 Sílí kontroverze o zacházení s vězni na základně Guantanamo
15. 1. 2002 Britský ministr zahraničí: osoby, zadržované na Kubě, mají práva
16. 1. 2002 Bush potlučený, ale nezlomený, poté, co zapomněl kousat
16. 1. 2002 Jak Erazim Kohák hájil v Literárkách Václava Havla Vladimír  Bernard
14. 1. 2002 Tři otázky Václavu Klausovi o skandálech kolem TV Nova
16. 1. 2002 Podvody přes hranice Zdeněk  Jemelík
16. 1. 2002 Vladimír Železný zneužívá obrazovky TV Nova ve svůj prospěch
15. 1. 2002 Kája Saudek: mistrovská hranice mezi politikou a pornografií Štěpán  Kotrba
16. 1. 2002 Senior Klub hledá české členy v zahraničí
15. 1. 2002 Kuchyňské zvyklosti ve Velké Británii
16. 1. 2002 Prosba
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
9. 1. 2002 Jak přispět na investigativní práci BL úvěrovou kartou
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 1. 2002 Podvody přes hranice Zdeněk  Jemelík
16. 1. 2002 Kdy se vrátí americká média k nezávislé novinářské práci? Andrew  Stroehlein
15. 1. 2002 Kája Saudek: mistrovská hranice mezi politikou a pornografií Štěpán  Kotrba
15. 1. 2002 Zapomenutá válka: Američané dál intenzivně bombardují afghánské hory - k hrůze jejich civilních obyvatel   
15. 1. 2002 ČSSD chce znovu předložit zákon o referendu Radek  Batelka
15. 1. 2002 Falešná ideologizace Vladimír  Bernard
15. 1. 2002 Bushův skandál? finančnická firma Arthur Andersen je vyšetřována ohledně bankrotu podniku Enron   
14. 1. 2002 Dnešní mládež se cítí jako generace ztracenců Miloš  Kaláb
14. 1. 2002 Tři otázky Václavu Klausovi o skandálech kolem TV Nova   
12. 1. 2002 Tvrdé podmínky pro zadržované Afghánce v americkém táboře   
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR   
11. 1. 2002 Burka je až to poslední... (názor z Afganistánu)   
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR   
11. 1. 2002 "Donkichotský kreténismus" v podmínkách globální tuposti Jan  Paul
10. 1. 2002 "Štvavá" Svobodná Evropa? Kritická poznámka k sloupku Štěpána Kotrby Jan  Čulík