21. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2002

Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR

Motto:

"[Jeden zdejší čtenář...] odvodil s inteligencí sobě vlastní, že Tomáš Pecina je blbec, a proto ho policie nemůže stíhat, jelikož "lidská blbost přece nemůže být trestná". To je věru zvláštní pohled na pokus obhájit svobodu projevu.

Je s podivem, jak v zášti k BL a jejím redaktorům zaniká podstata věci. Tomáš Pecina totiž vytvořil použitím extrémního výroku precedent, významně posílený hloupostí úřadů, který se jednou může hodit zrovna [tomuto čtenáři], až řekne něco strašně chytrého a nějaký blbec za to podá podnět k jeho trestnímu stíhání.

Jiří Jírovec, z Fóra Britských listů

Povinností novináře s integritou je vystupovat na obranu veřejného zájmu, a to i tak, aby riskoval svou vlastní kůži. Tomáš Pecina učinil důležité gesto na obranu omezovaných základních demokratických práv v České republice, a to tak, že osobně riskoval trestní stíhání.

Přispěl k tomu, že bude nyní obtížné, ne-li nemožné stíhat v ČR kohokoliv za názor.

Je to absolutně základní a přitom nesmírně účinná metoda obrany demokracie ve vyspělých zemích. Dokázal, že s trochou odvahy a zároveň s určitou právní erudicí je možno ve veřejném zájmu iniciovat značné společenské změny. Osobně mu za tento odvážný postoj děkuju. Doufejme, že budou i jiní následovat jeho příkladu v jiných oblastech, kde zákony ČR nesplňují základní demokratické požadavky (novým návrhem zákona se Stanislav Gross nyní chystá podstatně omezit shromažďovací svobodu v ČR a novela správního řádu zřejmě silně omezí právo občanů ovlivňovat rozhodování o případně ekologicky škodlivých stavbách.)

Britské listy vždycky vystupovaly a budou vystupovat na obranu veřejného zájmu v České republice a kauzy na obranu veřejného zájmu budou vždy medializovat. Mezi ně patří především obrana základních lidských práv, bez nichž demokracie nemůže fungovat.

Vicepremiér Pavel Rychetský v dopise Iloně Bílkové ze dne 3. 1. 2002 píše toto:

"Orgány činné v trestním řízení musejí respektovat platné právo a jeho smysl a nelze po nich chtít, aby demonstrativní porušení zákona ignorovaly s presumpcí, že Ústavní soud by mohl příslušné ustanovení v budoucnu zrušit. V daném případě je ovšem nutno zdůraznit, že příslušný orgán trestní stíhání zastavil, neshledal tedy, že by došlo ke spáchání trestného činu."

Nemá pravdu. Orgány činné v trestním řízení nejsou automaty a ve všech etapách právního procesu mají výslovnou povinnost kontrolovat a zjišťovat, zda je trestní stíhání důvodné a zda neodporuje zákonu vyšší právní síly (zde Listině práv a svobod) - není pravda, že o tom v ČR rozhoduje pouze Ústavní soud.

Je trapné, jestliže místopředseda vlády informuje o rozhodnutí nezávislého orgánu o 7 dní dříve, než tento orgán toto rozhodnutí sám přijme - přitom ještě 11. 1. přinesly informaci Lidové noviny, že jim mluvčí Policie ČR Zelenáková nepřímo potvrdila, že stíhání proti Tomáši Pecinovi pokračuje. Tomáš Pecina přitom posléze obdržel z Obvodní prokuratury Praha 2 dva dokumenty, oba datované 10. 1. 2002. Jeden z nich byl odpovědí na jeho procedurální stížnost a pravilo se v něm, že s jeho trestním stíháním není procedurálně nic chybného. Druhý, datovaný z téhož dne, na základě vcelku rozumných argumentů, které však měly být toutéž prokuraturou použity hned, trestní stíhání zrušil. Proto podává TP právem stížnost. Jak to, že prokuratuře došlo, že Pecinovo trestní stíhání je nedůvodné až poté, co byl Pecinův případ rozmazán ve sdělovacích prostředcích v ČR i mezinárodně? Vzhledem k tomu, že se okolnosti případu nezměnily?

Vede to bohužel k závěru, že rozhodnutí zrušit trestní stíhání Tomáše Peciny nebylo právní, ale politické. Jeho trestní stíhání začalo mezinárodně ohrožovat pověst ČR.

Parlament samozřejmě dříve nebo později paragrafy, umožňující stíhání za difamaci v ČR zruší, tlak Helsinského výboru amerického Kongresu je příliš velký a příliš mezinárodně vlivný, aby si česká vláda mohla dovolit to ignorovat. Známkou toho je zřejmě i to, že se Iloně Bílkové obtěžoval odpovědět Rychetský (i když právně chybnou argumentací) a že na Neviditelném psu publikoval zuřivou a zcela zavádějící reakci Václav Klaus. But "the lady doth protest too much" - tyto reakce jsou známkou toho, že bude muset vláda tento dokument respektovat. Podívejte se na Slovensko: tam už se pokusili předložit zrušení zákonů o trestním stíhání difamace - neprošlo to jen několika hlasy. Bude se to opakovat. Znovu děkuji Tomáši Pecinovi, že svým gestem výrazně přispěl k urychlení tohoto demokratizačního procesu v ČR.

Povšimli jsme si, že na jednom diskusního fóru jiného internetového časopisu se pozastavují čeští čtenáři ze zahraničí nad neobyčejně nízkou úrovní nynější veřejné debaty v ČR mezi politiky a z agresivně vulgárních reakcí publikovaných některými jedinci na fórech Britských listů zděšeně usuzují, že dvanáct let po pádu komunismu převládla v české společnosti hrůzně kanální kultura.

Zde se však musíme postavit na obranu české společnosti: Rádi bychom čtenáře upozornili, že případné agresivní a vulgární příspěvky na fórech Britských listů absolutně nejsou reprezentativní pro celkovou jejich čtenářskou obec ani pro českou společnost: umisťuje je tam cíleně jen mizivý zlomeček čtenářské obce BL. Považujeme tyto reakce za výraznou poctu práci Britských listů ve veřejném zájmu: jsou mj. důkazem, že BL jsou v české společnosti skutečně vlivné a informace a argumenty, které přinášejí, mají podstatný dopad. Protože není možno informace o veřejné diskusi, citované z autoritativních západních zdrojů věcně zpochybnit, snaží se několik osob, většinou anonymů, o osobní diskreditaci redaktorů a přispěvatelů BL, občas dokonce vyzývají k jejich zavraždění - tyto poslední útoky zřejmě naplňují skutkovou podstatu závažného trestného činu.

Je fakt, že struktura Britských listů v tomto smyslu selhává. Diskuse na internetových fórech nikdy nemůže být sociologicky reprezentativní, neboť na nich vždycky převládnou agresivní jedinci. Z tohoto důvodu mají autoritativní západní sdělovací prostředky na internetu i jinde vždy jen moderovaná fóra. Redaktoři takových fór se snaží při výběru příspěvků o co největší názorovou rozrůzněnost a o napodobení rozložení široké škály politických postojů v celé společnosti - vybírají podnětné a racionální příspěvky. V žádném případě nepřipouštějí agresivní či lživé texty - způsob, jak se vyjadřují někteří "diskutéři" na fórech BL, by je v západních společnostech dávno vyloučil z civilizovaného diskursu.

V České republice není tento demokratický mechanismus dosud zažitý, a tak se nemoderovaná fóra mohou stávat obětí několika výstředních extrovertů. Nemáme v Britských listech ovšem prostředky na moderování fór.

                 
Obsah vydání       21. 1. 2002
21. 1. 2002 "Mučeni - takhle si představují Bush a Blair obranu naší civilizace?"
21. 1. 2002 Hrozí první vážný konflikt mezi Británií a USA
21. 1. 2002 Ztrácejí USA svou morální autoritu?
21. 1. 2002 Britská vazební střediska pro osoby podezřelé z terorismu jsou "barbarské betonové rakve"
21. 1. 2002 Česká policie: Stručný návod k použití Tomáš  Pecina
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
21. 1. 2002 Poskytne svět Afghánistánu dostatečné finanční prostředky na rekonstrukci?
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
21. 1. 2002 Měli bychom dát člověku, který takto mluví, politický mandát? Radek  Batelka
18. 1. 2002 Václav Klaus odsoudil zprávu amerického Helsinského výboru Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2002 Měli bychom dát člověku, který takto mluví, politický mandát? Radek  Batelka
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
21. 1. 2002 Česká policie: Stručný návod k použití Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 "Mučeni - takhle si představují Bush a Blair obranu naší civilizace?"   
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Human Rights Watch: "'Válka proti terorismu' vyvolává po světě útlak"   
18. 1. 2002 Politika a partaje na nic? Staňme se kolonií Holandska! Ondřej  Hausenblas
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
17. 1. 2002 Fiasko: Bude Anglie univerzitní školné zase rušit? Jan  Čulík
17. 1. 2002 Marihuana, princ a žebráci Fabiano  Golgo
17. 1. 2002 Kenneth Roth, ředitel organizace Human Rights Watch: USA porušily mezinárodní právo   
17. 1. 2002 Richard Goldstone, hlavní prokurátor mezinárodního tribunálu OSN pro válečné zločiny: Jsem znepokojen postojem USA vůči afghánským zajatcům   
16. 1. 2002 Podvody přes hranice Zdeněk  Jemelík

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2002 Tomáš Pecina podstatně rozšířil prostor demokracie v ČR Jan  Čulík
21. 1. 2002 Jako v době Charty 77, česká média zkreslila zprávu amerického Helsinského kongresu Tom  Rys
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Jemen: jsou tam teroristé, ale je ospravedlnitelný vojenský zásah? Pavel  Kumpán
18. 1. 2002 Václav Klaus odsoudil zprávu amerického Helsinského výboru Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
14. 1. 2002 Diskuse neni jen tak na vyžvanění Ondřej  Hausenblas
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR   
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR   
4. 1. 2002 Zastavení stíhání Jana Kopala je úspěch, ale to nestačí Jan  Čulík
3. 1. 2002 Policie zastavila trestní stíhání Jana Kopala Tomáš  Pecina
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!   
19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání