18. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 1. 2002

Politika a partaje na nic? Staňme se kolonií Holandska!

Myslím, že pokud máme demokracii partajní, jakou standardně prosazuje p. Klaus, musí se přece vynořit skupina slušných, přitom inteligentních a nezkorumpovaných lidí, kteří založí včas před volbami pořádnou stranu, aby se ptát politiků na jejich křivé tahy a zalhávačky nemuseli občané bez přímého podílu na moci. My se můžeme rozčilovat pro toho nebo onoho napadeného nebo prolhaného mizeru, ale tím neděláme víc, než že šíříme mezi sebou osvětu - a na tu nám politici v této zemi vědomě a zpupně kašlou, protože smějí kašlat - ničím je neumíme dohnat k zodpovědnosti a poctivosti. Zpupnost v partajní demokracii může zatrhnout partajím právě zase jen partaj. A tím je ten systém tak nebezpečný.

V demokraciích, které se vyvíjely přirozeně, a kde se i lidem v politice dostalo v rodině, škole, skautu a médiích poměrně slušného vychování (tedy že vědí, že lhát se vymstí, krást nesmí, a to ani když to zákony omylem dovolují atd.), tam ovšem je mnohem menší naděje, že se podaří uchvátit partaj pro sebe a zkazit politické prostředí. Nějak to nejde, mimo jiné proto, že by se politik musel stydět před sousedem, ale také proto, že by po něm hned skočili připravení opoziční politici, kteří ani nejsou zakoupení k toleranci přímou smlouvou, ani nejsou zkorumpovaní vlastními másly na hlavách za jiné privatizace, podpisy, spoluúčasti atd.

Fakt, že se u nás taková partaj nevynořuje, a že pokud něco z vody hlavu vystrčí, hned se to ukáže jako ryba smradlavá, to prokazuje, že pan Klaus pravdu nemá! Tady u nás se s partajním politickým systémem pořádku a práva nedá dosáhnout - jinak by to totiž už muselo nastat... Mělo by všem být nápadné a jasné například to, že odpor partají, zejména samotného Klause vůči neziskovému sektoru a občanským iniciativám, velice dobře zapadá do systému, kde nad politiky neexistuje v jejich svévoli kontrola. Občanský sektor by totiž uměl ovlivňovat veřejné hodnoty (ne veřejné mínění, které zkresleně nazkoumáte správně narafičenými otázkami u vybrané skupiny obyvatel).

V spolupráci občanů na něčem pořádném - tedy na zlepšování poměrů kolem sebe, na službě jeden druhému a skupina skupině, na vzdělávání a zdraví atd. se lidi naučí provozovat a pak taky účinně provozují taková jednání a takové postupy, takové činy, které prostě znemožní dělat na veřejnosti vylhanosti, jakých jsme svědky např. ve sporu o otázky položené peticí občanů. Za pár (desítek) let fungování spolků, ve kterých se nedá výsledek práce vyhádat a "vykecat", ale musí se udělat, by se nenašel ve státě skoro nikdo, kdo by neviděl, v čem jsou odpovědi pana Klause lživé, a kdo by nevěděl, proč musí nepříjemné otázky pokládat nějaké petiční sdružení, místo co by je okamžitě vypálili a trvale až do zodpovězení (včetně případných trestních důsledků pro viníky) stříleli politici, kteří se sami chtějí ujmout poctivější vlády.

U nás není normálno: To, že si lidé jako Klaus mohou říkat a dělat vpodstatě naprosto cokoliv (a je div, že to ještě nedělají: proč vlastně nemizí nepohodlní kritici? proč nejsou pořádně upraveny zákony tak, aby byli rejpaví novináři řádně potrestáni? Nebo už vlastně jsou upraveny? Už nám je tak bolševici připravili za minulého režimu?) a že také skoro všechno už dělají, svědčí, že tu nefunguje lidská civilizovaná společnost.

Ale svědčí o nenormálnosti taky to, jak se nekonzistentně a neúčelně chováme my lidi vně politiky, jak se k jedinkému průšvihu sejdou a rozpadnou umělecká spolčení, ale o skutečné souvislosti toho jednoho maléru s ostatními průšvihy se už nestarají a nikdo jejich podnět nepřevezme k dotažení do konce.

Klausovi se to lehko po puberťácku a komunisticku vytáčí před otázkami tím, že pokukáže na to, že na lumpárnu s IPB se umělci nevyptávají. Vždyť je to stejné, jkao když se pak kluků hádá, a sahzují ze sebe vinu obviněním druhého z něčeho dalšího!

Přesně tak to u nás na vsi dělali bolševici, když se na veřejné schůzi vynořila nějaká myšlenka pro ně nepohodlná - osočili navrhovatele z něčeho úplně jiného, strhli hanebnými postupy pozornost jinam.

Stačí si číst pozorně, jak vedli komunisti kampaň proti Chartě - a vidíte, jak týž styl vládne dál!

Samozřejmě že za skupinami, které chtějí zasáhnout do politiky, musejí být peníze - zadarmo se nic uskutečnit nedá. Že tu takové peníze k dispozici nejsou, patrně plyne z toho, že u nás asi nejsou (aspoň to tak vypadá) takoví podnikatelé a majetníci, kteří by si našli ty lidi, kteří by uměli vést zemi k obyčejnému klidu a právnímu i lidskému pořádku, jenž je nutný k poctivému podnikání.

Podívejte se na ty skandály kolem sponzoringu kterékoliv partaje - to je normální? Nenormální podnikavci si našli nenormální politiky, kteří budou hájit nenormální - neboli nepoctivé - zájmy podnikatelů. Možná tu fakt poctivé lidi nemáme, možná se opravdu dá každý podplatit nebo oblbit.

Pak je mi vážně líto, že jsem víc neprosazoval myšlenku, která mě napadlo v devadesátém druhém, když zblbělost českého národa začala i mně být hodně zřejmá: Staňme se kolonií Holandska! Je to země demokratická, malá, zkušená koloniální nadvlády, takže nebude opakovat staré zpupnosti. Dosadí nám policii, soudce a zákony, úředníky, učitele na vysoké školy i do škol nižších.

Sjednejme to na čtvrt století, s tím, že naše daně půjdou k nim a od nich pak trochu i zpět k nám. Sice hodně ztratíme, ale ještě víc získáme: všecko se naučíme, obnoví se normální chod společnosti i státu. Bylo by to lepší než se tlačit do Evropy, která dnes sama neví čí je.

Bohužel bych musel Holanďanům radit, aby nás nebrali. Rakušáci za císaře pána věděli, proč nemají Čechy rádi.

Zdá se mi, že se přes všecky malíře, spisovatele, vynálezce, filosofy atd. nedá naše kulturní čili civilizační zaostalost odkecat. Jsme národ sovětského typu: věrchúška je vybraná, skvostná, ale malá a mohutné lidové masy sebou nechají vláčet kudykoliv. Zdá se mi, že rána, kterou jsme dostali a kterou jsme si jako národ zasadili v dvacátém století tím, že jsme propadli strachu za německé okupace a za války, po ní že jsme propadli opilosti z vysvobození a že jsme se tak vrhli do náruče zhovadilým lžím kolektivismu a komunismu, že to je rána, která se nedá bezbolestně zahojit během jedné dvou generací.

Myslím, že spoléhat na to, že partajní demokracie svou silou uvede lidi a vztahy a zákony do pořádku, je moc podobné tomu, jako by bylo volat po vládě silné ruky (po nějakém vůdci nebo císaři), která nám vnutí pořádek, která možná setne občas nějakou hlavu neprávem, ale národ snad z barbarství vyvede. Proto - zdá se mi - mají projevy našeho předsedy parlamentu a řady jeho následovníků, ale taky drzost v jednání vládních činitelů nebo jejich vydařených poradců tak blizoučkou podobu s nástupem fašismu v Německu.

Moc silně se doufá, že nás z krize vyvede posvátný osel, jen když nás ten osel silně osloví (V+W, kdyby si někdo nemohl vzpomenout).

Až mi bude někdo nadávat, že snad chci zrušit partaje, tak ať si ještě dočte tento dovětek: Chci víc partají, víc politiků. Čekám, že mi nabídnou svůj plán na posílení otevřené, občanské společnosti, čekám, že to bude plán promyšlený a nikoli reklamní. Očekávám, že nabídnou strategii pro národní vzdělávání, aby blbců a lumpů ubývalo na všech úrovních inteligence. Čekám tedy, že o tom, jak se takové strategie vypracovávají a jak se mohou realizovat, se zájemci o zvolení dají náležitě poučit a vytrénovat, než vyjdou na veřejnost.

Možná že aspoň v tom by nám ti Holanďani, Angličani a Skotové byli ochotni pomoct. Možná by to s tou Evropou nemuselo být tak špatné, ale vím, že zrovna ve vzdělávání nám vnucuje leda pitomoučkou srovnatelnost maturit nebo rozstřižení vysokoškolských studií na bakaláře a magistry.

Nemám moc jiných možností než doufat, že čím je krize veřejných záležitostí větší, tím spíš se najdou schopní lidé, kteří se do toho dají. Ovšem vím, že se mohu nedočkat. Ale volit klausovce, zemanovce, rudochy ani bezbarvé příležitostníky kterékoliv barvy nebudu. Zatím mi nikdo neukázal ani štipec rozumu a programu.

                 
Obsah vydání       18. 1. 2002
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Politika a partaje na nic? Staňme se kolonií Holandska! Ondřej  Hausenblas
18. 1. 2002 Václav Klaus odsoudil zprávu amerického Helsinského výboru Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Human Rights Watch: "'Válka proti terorismu' vyvolává po světě útlak"
18. 1. 2002 Jak se vyvíjí výbušný problém práv osob, zadržovaných na Kubě
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Četka nekritická Jan  Čulík
18. 1. 2002 Falkon: Byla to kachna Štěpán  Kotrba
18. 1. 2002 Jemen: jsou tam teroristé, ale je ospravedlnitelný vojenský zásah? Pavel  Kumpán
17. 1. 2002 Fiasko s firmou Enron by mohlo vést k likvidaci i firmy Arthur Andersen
17. 1. 2002 Fiasko: Bude Anglie univerzitní školné zase rušit? Jan  Čulík
16. 1. 2002 Ohrožují Spojené státy platnost Ženevské konvence?
17. 1. 2002 Marihuana, princ a žebráci Fabiano  Golgo
16. 1. 2002 Kdy se vrátí americká média k nezávislé novinářské práci? Andrew  Stroehlein
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
9. 1. 2002 Jak přispět na investigativní práci BL úvěrovou kartou
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Stížnost Tomáše Peciny na usnesení o zastavení jeho trestního stíhání Tomáš  Pecina
18. 1. 2002 Human Rights Watch: "'Válka proti terorismu' vyvolává po světě útlak"   
18. 1. 2002 Politika a partaje na nic? Staňme se kolonií Holandska! Ondřej  Hausenblas
18. 1. 2002 Trestní stíhání Tomáše Peciny zastaveno Tomáš  Pecina
17. 1. 2002 Fiasko: Bude Anglie univerzitní školné zase rušit? Jan  Čulík
17. 1. 2002 Marihuana, princ a žebráci Fabiano  Golgo
17. 1. 2002 Kenneth Roth, ředitel organizace Human Rights Watch: USA porušily mezinárodní právo   
17. 1. 2002 Richard Goldstone, hlavní prokurátor mezinárodního tribunálu OSN pro válečné zločiny: Jsem znepokojen postojem USA vůči afghánským zajatcům   
16. 1. 2002 Podvody přes hranice Zdeněk  Jemelík
16. 1. 2002 Kdy se vrátí americká média k nezávislé novinářské práci? Andrew  Stroehlein
15. 1. 2002 Kája Saudek: mistrovská hranice mezi politikou a pornografií Štěpán  Kotrba
15. 1. 2002 Zapomenutá válka: Američané dál intenzivně bombardují afghánské hory - k hrůze jejich civilních obyvatel   
15. 1. 2002 ČSSD chce znovu předložit zákon o referendu Radek  Batelka
15. 1. 2002 Falešná ideologizace Vladimír  Bernard