14. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 1. 2002

Diskuse neni jen tak na vyžvanění

Někdy to však není poznat. Skupina lidí, kteří určité hodnoty dosud zastávají, diskutuje se skupinou, pro kterou už jsou ty hodnoty méně důležité. Například první skupina věří, že se tradičně uznávané hodnoty jako Karlův most nemají využívat pro účely prodeje čehokoliv. Jejich využíváním totiž se vysoké hodnoty profanují, snižují a stávají všedními, a pak k nim lidé nebudou pociťovat ušlechtilé city nebo myšlenky, hodnoty takové věci nebo díla nebudou společností vyznávány, a snadněji dojde k jejich zapomenutí, poškození, nedbání. Karlův most například přestane obecně mezi Čechy být považován za vzácný a krásný, nebude ochota dávat peníze na jeho údržbu, most zvetší a spadne. (Neděje se už kus z toho?) Druhá skupina ochotněji propůjčuje hodnoty vyznávané první skupinou k reklamě, nebo k parodii, nebo k čemukoliv, a nedomnívá se, že by tím na jejich hodnotě čehokoliv ubylo. Varovné volání skupiny první považuje za přemrštěné. Takové způsoby znesvěcení, které v dávnějších dobách sloužilo naopak k povýšení svaté hodnoty, už tato skupina nerozlišuje od případů, kdy je hodnoty využíváno tak, že dojde k jejímu kulturnímu "omletí", znevýznamnění.

Například diskuse o sprostých hospodských verzích povídky Babička od B. Němcové před pár lety ukázaly, že mnozí příslušnící první skupiny nedokážou snést pomyšlení, že by se vysoká hodnota Babičky ještě zvyšovala tím, když si z ní lidé v soukromí nebo dokonce na veřejnosti citují věty a celé pasáže překocené do sprostých nebo nechutných významů. Domnívají se, že taková znesvěcení Babičky z ní udělají bezcenný brak. Je ovšem také možné, že "zesprosťovači" Babičky to kvůli povýšení jejího kulturního významu vůbec nedělají, že se chtějí jen vykřičet ze svých sprosťáckých nutkání. To však neznamená, že konečný výsledek bude hned také sprosťácký. Kritcky myslící a vnímaví lidé možná v kontrastu shledají krásy původního znění tím více. Třetí skupina vyznává hlavně hodnoty vytvářené produkcí, jíž měla reklama sloužit, a všecko ostatní považuje jen za nástroj k vytvoření takových hodnot (levnost a rychlý odbyt i spotřeba hamburgrů a z toho plynoucí obrat a zisk).

Jak by se mohla mezi těmi třemi skupinami vést diskuse lepší než pouhé žvanění a nadávání?

Museli by jejich příslušníci být nakloněni tomu, že pro společnou diskusi je nutné si vymezit dost úzce to, o čem vlastně debatujeme a proč. Nenajdou společnou řeč nad otázkou, zda je Karlův most hodnota svatá, užitná nebo nulová. V tom se právě liší ti lidé natolik, že kvůli tomu patří do různých skupin. Mohli by však smysluplně diskutovat nad tím, co se děje s hodnotou a se společností takového, že jedni lidé začali hodnotu považovat jen za nástroj a že další jí přímo pohrdají. Jenom tehdy se na tom dokážou dohodnout, pokud jsou všichni přiměřeně inteligentní. Pokud by člověkova příslušnost k jedné ze skupin znamenala, že není schopen nadhledu a diskursu s jinými lidmi, můžeme se domnívat, že je buď fanatik, nebo prostě že jeho rozumové schopnosti nejsou k takovému nadhledu dostatečné, neboli že je, jak se dříve říkalo, "blbý".

Tady bych viděl dobrý argument pro to, že inteligentní příslušníci z kterékoliv skupiny by měli toužit po tom, aby v takových "Radách pro cokoliv" byly zastoupeny různé skupiny co nejdůsledněji - bez té různosti se může snadno stát, že diskuse o jednoltivých případech v reklamě, v citaci uměleckého díla ustrne na jediné notě, a že tudíž taková Rada bude lidmi z jiných názorových skupin považována za nekompetenetní, nefunkční, korumpovanou a kdovíco ještě.(Porovnejme například současný spor dědiců Josefa Lady s výtvarníkem, který domyslel jeho kresbičky do erotických interpretací. Naštěstí se zúčastněné strany sporu dosud chovají spíše inteligentně, spornost přístupu je jim jasná a vcelku rozumně všechny ustupují. Otázka reinterpretace a předělávky díla jiným umělcem zůstává příjemně otevřená.) Jak tedy vypadá současná diskuse na stránkách BL o MacDonaldově reklamě s obrazem Karlova mostu? A co vypovídá o účastnících?

Svoboda slova, jako každá jiná svoboda, nemůže být vykastrována od zodpovědnosti. Děti ovšem můžou povídat spoustu věcí, jejich zodpovědnost je menší právě proto, že nejsou dospělé, repektive nejsou dospělé právě proto, že nemají tu zodpovědnost. Dospělí lidé však se vyznačují tím, že umějí nacházet a přijímat, v čem jejich postoje a výroky od nich žádají zodpovědnost za následky, za stav společných poměrů, za vývoj kultury a národa .

Ovšem je vysoce pravděpodobné, že to je názor jen můj nebo jisté skupiny občanů, a tudíž by bylo dobré o něm vést debatu se zastánci jiných názorů. Taková diskuse však asi bude plna nadávek a urážek a neporozumění, pokud si společně nevytýčíme její smysl - totiž úkol vyjasňovat, vykládat, zlepšovat pochopení a porozumění. A jsme tam zase. Mně se zdá, že tento postup kruhem je důkazem, že moje skupina se mýlí míň než ty skupiny, které věří, že ve vřejné debatě si akždý má vykřičet to, co ho právě napadlo, aniž by zauvažoval nad názory druhých.

                 
Obsah vydání       14. 1. 2002
14. 1. 2002 Porušují Spojené státy práva osob odvezených na Guantanamo?
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR
12. 1. 2002 Tvrdé podmínky pro zadržované Afghánce v americkém táboře
14. 1. 2002 Diskuse neni jen tak na vyžvanění Ondřej  Hausenblas
14. 1. 2002 Tři otázky Václavu Klausovi o skandálech kolem TV Nova
14. 1. 2002 Dnešní mládež se cítí jako generace ztracenců Miloš  Kaláb
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
11. 1. 2002 Jemen : Ozbrojený odpor sil podporujících Al Kajdu je mediální fikce Pavel  Kumpán
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
9. 1. 2002 Jak přispět na investigativní práci BL úvěrovou kartou
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2002 Diskuse neni jen tak na vyžvanění Ondřej  Hausenblas
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR   
11. 1. 2002 Pavel Rychetský hájí přesně ty paragrafy českého trestního zákona, které podle Helsinského výboru porušují mezinárodní závazky ČR   
4. 1. 2002 Zastavení stíhání Jana Kopala je úspěch, ale to nestačí Jan  Čulík
3. 1. 2002 Policie zastavila trestní stíhání Jana Kopala Tomáš  Pecina
1. 1. 2002 T. Pecina prosazoval v rozhlase pluralismus, posluchači reagovali: "špatné" názory je nutno zakázat!   
19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání   
19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno   
19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
14. 12. 2001 O svobodě projevu a o právu na samostatný názor Jan  Čulík
13. 12. 2001 Media Observatory ČR: Policie zřejmě obvinění proti Pecinovi uměle vykonstruovala   
12. 12. 2001 Démon souhlasu II. Mimořádná opatření v USA a jejich vliv na světovou politiku Josef  Fronek
12. 12. 2001 The Demon of Conformity Josef  Fronek
12. 12. 2001 Co je dnes v českém pojetí "pravice" a co "levice"? Jan  Čulík