19. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 12. 2001

Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání

"Univerzální platnost lidských práv, jinými slovy, lze hájit jen prostřednictvím rozrůzněných názorů. Většina svobod, které nám umožňují, abychom požadovali rovné a spravedlivé zacházení lidské společnosti - soukromí, svoboda projevu, svoboda přesvědčení a svoboda pohybu - implikují, že nejsme součástí jednolité komunity. Zatímco ti, co nám chtějí upřít naše svobody, tvrdí, že hájí individualismus, ve skutečně lidi jemně manipulují směrem ke konformnosti přesvědčení a jednání, což směřuje k novému fundamentalismu. " - O Tomáši Pecinovi, reportérovi Britských listů, který je stíhán v České republice za to, že se postavil na obranu svobody projevu a odvolal se přitom na Listinu práv a svobod, psal v úterý mj. v deníku Guardian George Monbiot ve svém článku, ukazujícím, jak v boji proti terorismu Západ začíná vážně porušovat vlastní lidská práva a občanské svobody.

Předosvícenství bylo právě poraženo poosvícenstvím. Poslední fundamentalističtí bojovníci jsou stíháni po horách ve východním Afghánistánu, dosud nejrozsáhlejší pokus postavit se na odpor modernímu způsobu života byl rozdrcen. Ale on to není, jak tvrdí skoro každý, triumf pro civilizaci: neboť Talibán byl zlikvidován režimem, který se obrací zády vůči hodnotám, o nichž tvrdí, že je prý hájí.

Ve West Virginii bojuje patnáctiletá dívka s Nejvyšším soudem tohoto státu. Katie Sierra byla suspendována ze školy Sissonville high school v Charlestonu. Spáchala dva strašlivé zločiny. Prvním bylo, že podala žádost, aby mohla založit anarchistický klub, druhým bylo, že přišla do školy v tričku, na nějž si napsala: "Proti Bushovi, proti bin Ladenovi" a "Když jsem v televizi viděla mrtvé a umírající afghánské děti, zaznamenala jsem u sebe obnovený pocit národní bezpečnosti. Bůh žehnej Americe".

Ředitel školy se vyjádřil, že to, co Katie učinila, ohrožuje vzdělávání ostatních žáků. "Pro mé studenty," vysvětlil, "je koncept anarchie něčím, co je špatné a zlé." Okresní soud potvrdil, že bylo správné Katie suspendovat ze školy a koncem listopadu odmítl Nejvyšší soud státu Virginia zabývat se případem, který mu předložila na obranu svobody projevu.

Katie je jen jednou z mnoha mladých disidentů, kteří bojují za ty nejzákladnější politické svobody. O několik dní před tím, než byla Katie suspendována ze školy, přišli za A. J. Brownovou, devatenáctiletou studentkou, která studuje na škole Durham Tech v Severní Karolíně tři agenti bezpečnosti. Bylo jim řečeno, sdělili jí, že vlastní "protiamerické materiály". Někdo uviděl, že má na zdi vyvěšený plakát, který kritizoval Bushovo časté užívání trestu smrti. Policisté se jí zeptali, zda také má v bytě protalibánskou propagandu.

10. října bylo zakázáno 22 letému Neilu Godfreymu, aby nastoupil do letadla z Philadelphie do Phoenixu, protože měl u sebe román od anarchistického spisovatele Edwarda Abbeyho. Začátkem září obklopili na letišti v Bangoru ve státě Maine policisté s automatickými zbraněmi Nancy Odenovou, protiválečnou aktivistku, která cestovala na jednu konferenci. Bylo jí zakázáno nastoupit do letadla, protože je "bezpečnostním rizikem". Tyto incidenty a jim podobné se staly významnými ve světle dvojího výrazného vývoje.

Prvním je oficiální suspendování určitých občanských práv vládami, které podporují válku v Afghánistánu. O nových protiteroristických zákonech, schválených v Británii a ve Spojených státech a o obnovení práva CIA zabíjet, informovaly široce sdělovací prostředky. Opatření, které zavedl některé jiné spojenecké vlády jsou o něco méně známé. Například, v České republice, dovoluje nový zákon [omyl: ve skutečnosti jde o už existující článek 165 trestního zákona, pozůstatek komunistické éry, pozn. JČ.] stíhat lidi, kteří vyjádřili sympatie vůči útokům proti New Yorku, a dokonce i osoby, kteří sympatizují s těmito sympatizanty. Už jeden český novinář, Tomáš Pecina, reportér pražského investigativního časopisu Britské listy, byl zatčen a obviněn, že kritizoval užívání tohoto zákona, na základě argumentace, že v důsledku toho je i on stoupencem terorismu.

Druhým vývojem je pozoruhodně rychlý rozvoj technologie monitoringu a dohlížení na občany. Je to technologie onoho druhu, která byla použita v Afghánistánu s tak zdrcující účinností. Špionážní letadla bez lidské posádky, která jsou schopna létat za automobily Talibánu a zjistit přítomnost lidí skrze 30 metrů skály dělají obrovský dojem a jsou zároveň děsivé.

Technologie tohoto druhu, spolu s průmyslovou televizí, softwarem na identifikaci obličeje, monitorování e-mailů a telefonů, mikroodposlouchávací zařízení, forenzní věda, dohled nad finančními transakcemi a slučování vládních databází, to všechno zajišťuje, že vlády nyní mají prostředky, pokud se rozhodnou jich používat, k tomu, aby sledovaly skoro každý pohyb, který učiníme, každé slovo, které řekneme.

Před dvěma dny jsem takto argumentoval v přítomnosti jednoho labouristického poslance. Vysvětlil, že je "prostě absurdní" si myslet, že by moderní technologie mohla vést k masovému monitorování občanů v Británii. Naše obrana před zneužíváním moci vládou je prý zaručena nejen parlamentem, ale také celým společenským rámcem, v němž parlament funguje. Občanská společnost zajistí, aby nevzniklo nebezpečí, že tyto technologie padnou do "nesprávných rukou".

Avšak to, čeho jsme svědky ve Spojených státech, je rychlá inverze občanské reakce, jaké kdysi snad hájily práva a svobody svých občanů.Suspendování Katie Sierrové navrhla její vlastní škola a soudy to podpořily. Tajným agentům, kteří zabránili aktivistům, aby cestovali letadly, při tom pomáhali pracovníci aerolinií. Studentku, obviněnou z toho, že měla doma antibushovský plakát, asi udal nějaký soused. Stát pálí ústavu a občanská společnost ten oheň ještě rozdmychává.

A toto, jak se obávám, je asi teprve začátek. Nová monitorovací a špionážní technologie, kterou použily Spojené státy v Afghánistánu, je pouze jednou složkou americké doktríny "nadvlády po celém spektru". Tento výraz se zpočátku týkal pouze vojenských záležitostí: armáda usilovala o to, aby získala absolutní kontrolu nad zemí, mořem, vzdušným prostorem, radiovými vlnami a vesmírem.

Avšak zřejmě proto, že tohoto byl dosaženo velmi lehce, se nyní tento výraz už začal používat v daleko širším smyslu, jak se na podnikatelskou, finanční a měnovou politiku, na složení zahraničních vlád a na činnost disidentů začalo pohlížet jako na otázky bezpečnosti. Jiným výrazem pro "nadvládu po celém spektru" je - absolutní moc.

Mezi Velkou Británií a Spojenými státy samozřejmě existují hluboké rozdíly. Spojené státy se považují za zraněný národ; mnoho amerických občanů má nyní pocit, že jsou zoufale zranitelní a ohrožení. Avšak zatímco zbabělí poslanci britského parlamentu se jen distancují od toho, že oběti pronásledují inkvizitoři Torquemady Blaira, středověké ministerstvo britského lorda kancléře, nejvyššího soudce Velké Británie, chce zrušit většinu soudních procesů s porotou, které jsou dosud nejúčinnější ochranou občanů před výstřelky vládní moci.

Paradoxem osvícenství je to, že jeho univerzalistický projekt je v praxi realizován prostřednictvím individualismu. Univerzální platnost lidských práv, jinými slovy, lze hájit jen prostřednictvím rozrůzněných názorů. Většina svobod, které nám umožňují, abychom požadovali rovné a spravedlivé zacházení lidské společnosti - soukromí, svoboda projevu, svoboda přesvědčení a svoboda pohybu - implikují, že nejsme součástí jednolité komunity.

Zatímco ti, co nám chtějí upřít naše svobody, tvrdí, že hájí individualismus, ve skutečně lidi jemně manipulují směrem ke konformnosti přesvědčení a jednání, což směřuje k novému fundamentalismu. To je nevyhnutelný důsledek fúze státu a podnikatelské moci. Kapitál, jak nám ukázal Adam Smith, má tendenci vytvářet monopoly. Státy, které ho brání, dovolují takové plánovací zákony, takové daňové úlevy, takovou externalizaci a takové masové reklamní kampaně, že pak vzniká to, že většina z nás nakupuje v těchže obchodech, stravuje se v těchže restauracích, má na sobě tytéž oděvy. Světová organizace pro obchod, Světová banka a Mezinárodní měnový fond používají téhož hospodářského a komerčního předpisu všude, a umožňují tak největším korporacím, aby všude obchodovaly za těchže podmínek.

Někteří lidé, kteří na znamení odporu proti tomuto vývoji si napíší na tričko vlastní heslo, jsou nyní pronásledováni státem. Malichernost tohoto pronásledování, společně se schopností státu zkoumat podrobně každý detail našeho života, ukazuje, že vstupujeme do éry nové politické kontroly, která je opilá svým vlastním úspěchem, kterou nijak nebrzdí disidentské názory. Nic neohrozilo přežití "západních hodnot" natolik, jako triumf Západu.

                 
Obsah vydání       19. 12. 2001
19. 12. 2001 Korupce: jak stát ovlivňuje trh s uměním Jan  Paul
19. 12. 2001 Není nad neutrálně formulovanou otázku! Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání
19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno
19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
18. 12. 2001 Proč je Grossův návrh shromažďovacího zákona omezením občanských svobod Pavel  Černý, Martin  Škop
19. 12. 2001 Veselé Vánoce z lidové Číny Jan  Paul
19. 12. 2001 Paranoia? Al Qaeda prý "narušila software firmy Microsoft"
18. 12. 2001 Hysterie Josefa Fronka Josef  Fronek
19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu
17. 12. 2001 Václav Žák: Privatizace Mladé fronty byla v pořádku! Nikdo ty noviny neukradl, protože když je kradli, nebyli si vědomi, že je to krádež... Tomáš  Pecina
18. 12. 2001 Afghánská pohádka o Vánocích
18. 12. 2001 Vývoj médií v demokracii
17. 12. 2001 Vytvořme petici za Tomáše Pecinu - za svobodu projevu v České republice
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
18. 12. 2001 Přispěji na práci Tomáše Peciny částkou 10 000 Kč Pavel  Trtík
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2001 Není nad neutrálně formulovanou otázku! Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání   
18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu   
17. 12. 2001 Působí al Qaeda i mezi Albánci v UCK na Balkáně?   
16. 12. 2001 Poslední Osamovo video je "výsledkem akce CIA"   
16. 12. 2001 Sílí tlak na Spojené státy, aby vysvětlily původ posledního Osamova videa   
14. 12. 2001 Záhady kolem nového Osamova videa   
14. 12. 2001 Výročí: Jak se stal George W. Bush za pouhých 365 dní pánem vesmíru   
14. 12. 2001 Britský zákon proti terorismu: vláda ustoupila   
13. 12. 2001 Británie a Amerika: Jednou ztracené občanské svobody se už nevrátí   
13. 12. 2001 Promarní prezident Bush svou popularitu?   
12. 12. 2001 Znovu připomínáme: Pozor na ztrátu svobody projevu Jan  Čulík
12. 12. 2001 Politika ve Švýcarsku: "V důsledku 11. září se musíme víc zajímat, co chtějí obyčejní lidé" Vladimír  Rott
12. 12. 2001 The Demon of Conformity Josef  Fronek
12. 12. 2001 Démon souhlasu II. Mimořádná opatření v USA a jejich vliv na světovou politiku Josef  Fronek

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Vítězství západního Talibánu: Tato válka ohrožuje přesně ty svobody, o nichž tvrdí, že je brání   
19. 12. 2001 OBSE: Trestní stíhání za pomluvu a stíhání verbálních názorů musí být zrušeno   
19. 12. 2001 Ministr spravedlnosti: Trestní stíhání za pomluvu nemůže být zrušeno Tomáš  Pecina
14. 12. 2001 O svobodě projevu a o právu na samostatný názor Jan  Čulík
13. 12. 2001 Media Observatory ČR: Policie zřejmě obvinění proti Pecinovi uměle vykonstruovala   
12. 12. 2001 Znovu připomínáme: Pozor na ztrátu svobody projevu Jan  Čulík
12. 12. 2001 Démon souhlasu II. Mimořádná opatření v USA a jejich vliv na světovou politiku Josef  Fronek
12. 12. 2001 The Demon of Conformity Josef  Fronek
12. 12. 2001 Co je dnes v českém pojetí "pravice" a co "levice"? Jan  Čulík
11. 12. 2001 Tak je Pecina nyní v ČR disidentem Fabiano  Golgo
11. 12. 2001 Démon souhlasu I. Josef  Fronek
11. 12. 2001 Vyjadřuji Tomáši Pecinovi svou solidaritu Miloš  Kaláb
11. 12. 2001 Demokracie je vláda většiny a ostatní musejí poslouchat Jan  Bláha
10. 12. 2001 Hlavou proti zdi Filip  Rožánek