Třiatřicetkrát! Gratis nebo za úhradu?

20. 4. 2011 / Jiří Baťa

Není dne, abych si v regionálním deníku v rubrice "Černá kronika" nepřečetl mj. také sdělení, že tam a tam byli po zásahu policie odvezeni na záchytku nějaký muž či žena.

Chápu, že člověku se může stát v životě cokoliv, aby měl důvod k nějaké mimořádné pijatice, jejíž následky (nutnost převozu a pobyt v protialkoholní stanici) mohou být jiné, než sám aktér předpokládal (ale předpokládat měl či mohl, jak by nejspíše řekl soud). Nicméně stane-li se to jednou či dvakrát v životě, člověk to dovede pochopit, vždyť lidé "ulítávají" nejen v nadměrném (mimořádném) pití, ale i v jiných věcech. Pokud to zůstane v oblasti tzv. mimořádnosti, je to ještě v pořádku. Co však říci na skutečnost, že člověk se dostane třiatřicetkrát neplánovaně na záchytnou stanici, z toho letos už posedmé.

Nevím, ale podle souběhu událostí, jak se lze dočíst v Kroměřížském deníku ze dně 19. dubna 2011, je tento člověk "zralý" na trvalou léčebnou hospitalizaci a odvykací kůry od závislosti na alkohol, neboť za něco jiného než za totálního a nepolepšitelného alkoholika jej nelze považovat.

Abych doplnil atmosféru případu tohoto člověka nutno dodat, že zmiňovaný muž nejen že si přivodil opilost s 3,18 promile alkoholu v krvi, ale svůj stav komplikoval ještě výhrůžkami ohledně sebevraždy. A to ne jednou, takže zákrok mužů (možná i žen, abych je nediskriminoval) zákona byl evidentně nutný. Paradoxní je, že poslednímu převozu do záchytné stanice předcházel stejný akt o den dříve, se stejnými pohnutkami, jen s nepatrně vyšším (3,42) promile alkoholu v krvi. Znamená to, že po propuštění ze záchytné stanice jeho kroky směřovaly tam, kde den předtím skončil. Proč to všechno zmiňuji? Mám k tomu několik důvodů:

a) tato událost je podchycena jen v rámci regionu a je tedy otázka, kolik podobných případů se udá v celé republice,

b) nastane-li takový případ, tzn. musí-li zakročit policie, jde o nasazení minimálně dvou příslušníků policie a služebního vozidla, někdy i zdravotní služby (sanitky či záchranky) - a už ani nezmiňuji, co mnohdy musí při zákroku a transportu "zažít", případně snášet,

c) výše uvedené nasazení stojí nějaké peníze, včetně odvozu na záchytnou stanici - a to je ještě otázka, odkud a kam je takový člověk transportován.

d) pobyt "pacienta" (fuj, to je nepříslušné pojmenování ve srovnání s pacientem, postiženého např. srdeční či mozkovou příhodou) na záchytné stanici stojí nemalý peníz, nevím sice kolik přesně, ceny se totiž město od města liší, ale v našem případě popisovaný muž skončil na záchytné stanici v Kroměříži, která si účtuje pobyt za "obyčejných" 12 700 korun (ověřeno na internetu). Zůstaneme-li u toho, pak za dva pobyty v ZS zaplatil (resp. měl by zaplatit) zmíněný muž celkem více jak 25 000 korun. Vezmeme-li v úvahu, že se letos takto "prezentoval" již sedmkrát, pak se naskýtá otázka, zda tyto peníze zaplatil (celkem 12 700 x 7 = 88 900 Kč), k tomu plus výdaje za alkohol a nakonec, kde na to (pokud je zaplatil) vzal? Jinými slovy, je to možné?

e) s nasazením příslušníků policie (případně zdravotníků) a s použitím dopravního prostředku jsou spojeny nemalé náklady, je tedy otázka, zda i policie účtuje výdaje s tímto zásahem spojené, v jaké výši a zda byly uhrazeny.

Jestliže nám vláda ve svých výdajích škrtá na co přijde, jestliže krátí a omezuje výdaje a rozpočty prakticky všem složkám státní správy (včetně Policie ČR), je na místě otázka, zda a jak jsou vymáhány náklady na takovéto případy. Protože je známo, že ministerstvo vnitra mj. pro zkrácený rozpočet na resort provádí opatření jako např. snižování stavů, rušení služeben, omezení jízd (výjezdů) služebních motorových vozidel, snižování platů policistům (10 až 30 %), šetří na výstroji a celé řadě dalších opatření - a je opět na místě otázka, jak se s takovými či podobnými případy samo MV, potažmo Policie ČR (respektive Městské policie) vypořádávají. To nezmiňuji nasazení a zásahy na různých sportovních, kulturních či jiných akcích, kde jdou náklady do milionů.

Případ alkoholika výše uvedený se může jevit jako úsměvný, stejně tak alarmující nebo spíše jako poučný, z něhož by se na základě takových skutečností měla vyvodit příslušná opatření. Není přece možné, aby zde policie dělala anděla strážného nezodpovědným a frustrovaným lidem, když na druhé straně, jak víme, nejsou dostatečně ( z důvodů nízkého stavu příslušníků, omezení výdajů na PHM apod.) vykonávány či zabezpečovány činnosti vůbec vykonávány - např. obchůzky a kontroly města, obcí nebo jejich částí, případně se nedostává času na takové úkony, k jejichž účelům policie slouží především. A když už, tak aby to bylo za takové vyúčtované (reálné) náklady, aby na tom nebyly ani policie, ani záchytné stanice či zdravotníci škodní. Bude či byla by to i prevence vůči těmto opilcům, kteří dosud zřejmě svými extempore proplouvají bez velké (finanční) újmy. Pokud jde o ty totálně nenapravitelné, pak je potřeba jejich "koníčka" řádně přitáhnout opratěmi zákona. Zda existují nevím - a pokud ne, je nejvyšší čas je navrhnout a přijmout.

PS: Pokud by zmíněný "hrdina" byl vždy, tj. 33 x odvezen na záchytnou stanici do Kroměříže - a za předpokladu, že by měl vždy uhradit částku za pobyt zmíněných 12 700 korun - posílil by nemocniční pokladnu o téměř 420 000 korun. Slušné, že?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.4. 2011