Tisíce lidí prchají z Libye

21. 4. 2011

Úřad OSN pro uprchlíky informoval, že tisíce lidí prchají před těžkými boji v hornatém terénu západní Libye, nedaleko tuniské hranice. Vládní jednotky se tam snaží rozdrtit povstání, které většinou zastínilo obléhání města Misrata.

Podle UNHCR přešlo hranici do Tuniska za posledních 10 dní asi 11 000 uprchlíků, většinou z města Nalut.

"Prchají protože dochází k bombardování a intenzivním bojům mezi vládou a opozičními jednotkami," konstatoval Úřad OSN pro uprchlíky.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Důchodová, zdravotní a daňová "reforma" jsou hlavním důvodem pro generální stávku

21. 4. 2011 / Josef Mrázek

Sledujeme pokusy o udržení vlády, jejíž škodlivost je obrovská. Koalice jí chce umožnit, aby pokračovala v díle zkázy, protože jinak by spolčené strany přišly o své, teď již proti vůli občanů držené postavení. Je tedy skoro jisté, že generální stávka bude nutná. Potvrzuje to absolutní lhaní, že skoro všem škodící ničivá důchodová "reforma" má být hlavním úspěchem reformního úsilí. Napsal jsem o tom v článku "Jsme ohroženi, sněmovna je zprivatizovaná" (Britské listy 11.4.2011) a slíbil jsem, že napíšu i o zdravotnictví, které je neméně ohrožené. Nutnost zabránit devastaci veřejného zdravotnictví právem patří ke hlavním důvodům pro přípravu generální stávky.

Česká politická scéna může být ozdravena jen účinným protikorupčním zákonem

21. 4. 2011 / Mojmír Babáček

Už dlouho bylo jasné, že česká politická scéna je výrazně zkorumpovaná.

Nástup nové vlády, složené z jedné tradiční a dvou zbrusu nových, ambiciózních stran, které se chtěly zviditelnit způsobem, který by jim získal přízeň občanů v příštích volbách, přinesl nebývalé množství korupčních skandálů, které poskytly nezasvěceným občanům možnost získat dost jasnou a děsivou představu o tom, jak konkrétně korupce na české politické scéně probíhá a že touha po moci je v české politice nerozlučně spjatá s touhou po penězích.

Rozuměl Nezval skutečně poezii?

Vítězslav Nezval: František Halas prznil jazyk

21. 4. 2011 / Vítězslav Nezval

O Halasovi jsem za jeho života několikrát psal. Vytýkal jsem knížce Kohout plaší smrt, že právě to, co se různým lidem na Halasovi líbilo -- tzv. hlubokomyslnost, je věc pro poezii nicotná. Jaké hluboké myšlenky vyjadřoval Halas? Vypreparoval jsem tyto jeho tzv. hluboké myšlenky a ukázal jsem, jak jsou povšechné, banální. Ne, básník není básníkem pro takové univerzální myšlenky. Zhodnotil jsem Halasovu obraznost, neboť měl ve své poezii naštěstí krásné básnické obrazy, kterými dovedl nad skutečností rozsvítit magickou zápalku. Vytýkal jsem mu však, že do jisté míry kazí český jazyk. Kazí ho tím, že překrucuje slova, že dělá špatné slovosledy, inverze, že křiví některá slova, že si vymýšlí slova, že si ze starých slovníků vyhledává slova apartní. To všem jsem pokládal a pokládám -- stejně jako u Holana, který v tom zašel mnohem dál -- za jazykový nešvar, který by jiný národ než český básníkovi netrpěl.

Níže publikujeme megaprojev Vítězslava Nezvala na II. sjezdu československých spisovatelů, který se konal před pětapadesáti lety, 22.- 29. dubna 1956. I když se v něm Nezval distancuje od nejprimitivnějších básníků socialistického realismu, tvrdě útočí, zcela omezeně, proti Halasovi a Holanovi, básníkům se zcela jinou a o hodně hlubší poetikou, než byla ta jeho.

Projev jsme se svolením editora i nakladatele převzali z vynikajícím způsobem k vydání připravené publikace necenzurovaných stenografických záznamů z tohoto sjezdu, kterou připravil Michael Bauer.

Spojené státy poskytnou vzbouřencům v Libyi vojenskou pomoc ve výši 25 milionů dolarů

21. 4. 2011

Spojené státy plánují poslat vzbouřencům ve východní Libyi "nevojenskou" pomoc: vozidla, lékařské zásoby, ochranné vesty, vysílačky a dalekohledy. Libyjská vláda varovala, že toto rozhodnutí "prodlouží konflikt a povzbudí druhou stranu, aby byla vzdornější".

Francie a Británie se rozhodly vyslat do Libye vojenské poradce a Francie se rozhodla zintenzivnit letecké údery.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Klaus jedná v zájmu sebe samotného

21. 4. 2011

Tak a je to jasné. Vláda přežila největší krizi od voleb. Přežila, troufám si říct, díky nemalému přispění prezidenta. Prezidenta, který potřebuje být viděn a je mu téměř jedno v jakém světle. Vždyť tenot úřad má už od dob T.G. Masaryka tu zvláštní auru, která tomuto úřadu získává kladné body u české veřejnosti, píše čtenář Jan Štěrba.

Kdo sanuje krachující libyjskou intervenci?

21. 4. 2011 / Karel Dolejší

Pokud liberální média vyprávějí takřka stále na jedno brdo týž příběh - O Honzovi, jak šel do světa, aby dostal spravedlnost, svobodu a demokracii - mohou občas nastat vážné obtíže. Nejde ani tak o komentáře, tam si to zpravidla každý nějak přebere - ale fakticky se totéž děje i ve zpravodajství, v němž jsou také jednotlivá fakta rámována podle staré známé pohádky. A problém není dokonce ani s tím, že se pak naráží na skutečné události, které do kanonického příběhu vlastně nepasují. Je totiž možno se zaujetím snad ještě větším vyprávět příběh v odlišné verzi: Honza v něm nakonec není ten správný Honza, neucházel se vlastně o správné princezny, saň byla zlejší a zákeřnější než se čekalo, měla nějaké hlavy navíc, jichž si Honza nevšiml, atd. Pokusme se z té nudy a šedi poněkud vybočit a vyprávět třeba o válce v Libyi, tentokrát dejme tomu podle pohádky O veliké řepě.

Hladové nepokoje v Ugandě a Keni

20. 4. 2011

Stephen Omandi škrtá na cenovce oznamující cenu věder kukuřice číslici "55" a píše novou. Obilí teď stojí 60 keňských šilinků. Cena se vlastně zvedla pouze o šest amerických centů; ale pro obyvatele největšího slumu v Nairobi, kde většina lidí musí vystačit s dolarem za den, je 10% nárůst dostatečný na to, aby si už tuto základní potravinu nemohli dovolit.

Dobrými úmysly podložený amatérismus je pro politiku podobnou katastrofou jako korupce a klientelismus

19. 4. 2011 / Michael Kroh

Když ve volbách 2010 přišla do sněmovny spousta nových, neokoukaných tváří, veřejnost a média jásaly. Dinosauři jsou poraženi, vzniká vláda reforem, rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci.

Neuplynul ani rok a vše je jinak. Skandál stíhá skandál, koaliční soudržnost se upevňuje vzájemnými trestními oznámeními, běžnými metodami komunikace se stávají mystifikace, "cílené lži" a skryté nahrávání. Namísto reforem nás představitelé vládní koalice zásobují intrikami a politikařením. Není divu, že jinak tolerantní prezident bouchl zcela neústavně do stolu, protože "události překročily tolerovatelnou hranici".

Odvážný projev Františka Hrubína

19. 4. 2011

Michal Bauer, nynější šéf Ústavu bohemistiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, vydal velmi záslužnou publikaci: necenzurované protokoly z II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, který se konal právě touto dobou před 55 lety, v dubnu 1956. Ve stagnující době po Stalinově smrti r. 1953 to byl první pokus, kde čeští spisovatelé poprvé vyjádřili odpor vůči stalinskému útlaku. Známý je slavný projev Jaroslava Seiferta, méně známý je stejně odvážný projev básníka Františka Hrubína, který přinášíme níže, a zřejmě ještě méně známý je značně neortodoxní, ale také velmi svérázný projev Vítězslava Nezvala, který přineseme příště

K necenzurovaným protokolům, které vřele doporučujeme (je to brizantní četba!) napsal historický úvod editor Michal Bauer, který také přinášíme v dnešním vydání Britských listů. (JČ)

Básník v sobě hloubí co největší prostor pro svobodu

19. 4. 2011 / František Hrubín

Kdykoliv vstane lid pohmožděný, zbitý, nejdříve ohmatává básníka jako svou páteř, zdali zůstala celá.

Vážení a milí přátelé! To, co zde řeknu, je mým osobním vyznáním. Nic nového ode mne neuslyšíte. Jak myslím a cítím dnes, tak jsem myslil a cítil před třemi, před pěti, před devíti lety. Byl to nezdravý a ponižující stav pro českou literaturu, že v minulých letech nebylo možno mluvit o jejích problémech otevřeně. Nyní zde ta možnost je. Považuji tedy za svou povinnost vyslovit se veřejně k některým otázkám poezie. Odpověď na ně hledáme a stále musíme hledat všichni, nejen spisovatelé-‑komunisté, ale i my, bezpartijní. Můj příspěvek je určen sjezdu i čtenářům, a těm především. Věřím, že se k nim dostane v nezkrácené podobě.

Úzkost spoluviny

19. 4. 2011 / Michal Bauer

Konec 2. světové války přinesl změny v životě celé společnosti a do nové situace se dostala i základní spisovatelská organizace -- Syndikát českých spisovatelů (SČS) --, která ihned navázala na činnost spolku existujícího již několik desetiletí. Za jeho počátek lze považovat mimořádnou valnou hromadu Syndikátu českých spisovatelů, která se sešla již 16. 12. 1918 v Praze v Obecním domě (přítomno bylo 84 členů, předsedou byl zvolen K. V. Rais). Byla to organizace stavovská (ve stanovách a v zápisu z této mimořádné valné hromady mj. stojí, že Syndikát má hájit autorská práva na literární díla členů spolku a českých spisovatelů -- posléze i hudebních skladatelů -- vůbec, dále pečovat o úpravu řádných poměrů nakladatelských, zastupovat členy při jednání s redakcemi, nakladateli, vydavateli atd.).

Odboráři z ÚSTR kontaktovali senátory

Mlčení Rady ÚSTR pomáhá porušování zákonů

19. 4. 2011

tisková zpráva

Praha - Středeční veřejné slyšení senátního výboru nad otevřeným dopisem Stanislava Pence doplní i informace odborářů z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Obrátili se na členy výboru dopisem, kde popisují další nedostatky ve fungování ÚSTR. Týkají se podle nich nejen činnosti ředitele Daniela Hermana, ale i celé Rady ÚSTR.

Vyžeňte penězoměnce

19. 4. 2011 / Chris Hedges

(Projev Chrise Hedgese přednesený minulý pátek na Union Square v New Yorku během protestu před pobočkou Bank of America.)

Ti kdo nemají žádnou moc, ti, které tyto korporace považují za obyčejné, jsou odkládáni stranou coby lidský odpad.

KD│ Stojíme dnes před branami jednoho z našich finančních chrámů. Je to chrám, v němž chamtivost a zisk jsou největšími dobry, v němž vlastní cena je určována schopností hromadit bohatství a moc na úkor druhých, v němž jsou zákony manipulovány, přepisovány a porušovány, v němž nekonečný šlapací mlýn spotřeby definuje lidský pokrok, v němž podvod a zločin jsou nástroji podnikání.

Lidový dům nemá skutečnou vizi -- a není divu!

18. 4. 2011 / František Stočes

Nynější "vize" Lidového domu vede do středověku...

Lester G. Thurow, někdejší poradce exprezidenta USA B. Clintona, nevylučuje pochmurný osud kapitalistického Západu a klade si otázku - "Přijde nová revoluce a po ní nový středověk?" Míní tím možný a pravděpodobný úpadek Západu srovnatelný s úpadkem Evropy po zániku Říma, kdy prvním městem, které dosáhlo životní úrovně antického Říma, byl až Londýn v polovině 18. století...

Malá meditace o tenkrát i teď... Ale co bude zítra?

20. 4. 2011 / Ivo V. Fencl

Odložila pletací dráty a vzala do rukou růženec. Čtyřicátý den postní doby se modlila víc než obvykle. Už se jen šourala. Sedávala ve fotelu u okna, kde háčkovala ženská veledíla. Jak si pamatovala secesní vzory na stórách a přehozech už nevím. Tvořila je měsíce a zpívala si. Harantovi je hodina nekonečná, pro stařenky den sekundou. Okouním. Vyptávám se dětsky neodbytně... Vždy si najde čas odpovídat!

Křeč mocichtivé hlouposti

20. 4. 2011 / Luděk Prokop

Přestřelka mezi vládnoucími koaličníky na blíže neodhadnutelný časový interval končí. Idea jednotlivých koaličních stran - urvi co se dá na úkor druhého - musí ustoupit do pozadí. Na čas bude opět diktovat koaliční konání jednotná idea zaměřená vně - urvěme společnou rukou nerozdílnou co půjde, na úkor beznadějně neschopných občanů náležících do středních a nižších vrstev, .

Squatteři z ulice Na Slupi zproštěni obžaloby!

20. 4. 2011 / Petr Kužvart

Po asi třičtvrtěhodinovém veřejném odvolacím zasedání trestní senát Městského soudu v Praze za předsednictví Dr. Cihláře vynesl usnesení, kterým zprostil všechny obžalované obžaloby a rozhodl předat věc Úřadu Městské části Praha 2 k dalšímu řízení, v němž by mělo být rozhodováno, zda obžalovaní nespáchali přestupek.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za březen 2011

12. 4. 2011

V březnu 2011 přispělo finančně na Britské listy 243 osob celkovou částkou 59 224.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.3. 2011 částku 160 651.22 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní