Šlápni na to, ať to stihneme! Jinak bude flastr (ne-li něco horšího)!

19. 4. 2011 / Jiří Baťa

Ano, i tak se třeba budou hecovat záchranáři, resp. řidiči sanitek, aby dorazili na místo k pacientovi v nastaveném limitu. Ten je podle současného návrhu ministerstva zdravotnictví nastaven na 20 minut po přijetí oznámení či výzvy.

Z jistého pohledu to lze považovat za pozitivní, byť mi není jasné, na jakých skutečnostech a důvodech byl takový limit nastaven. Chápu, že mnohdy rozhodují minuty, někdy vteřiny, ale přesto, i řidič sanitky je jenom obyčejný člověk, pohybující se v reálném světě. Pozitivní v tom smyslu, že čím dříve jsou záchranáři u postiženého, tím lépe. Ovšem za předpokladu, že (dle mého nekvalifikovaného osobního názoru):

 • se jedná o případ, kdy zcela evidentně rozhoduje čas, resp. závažnost případu (nejedná se např. o průjem),
 • sanitka záchranné služby je k dispozici v místě, odkud lze takový limit splnit (aby nebyla v době výzvy na opačném konci regionu, který v rámci plánu plošného pokrytí zabezpečuje a je předpoklad splnění nastaveného limitu),
 • podmínky pro dodržení tohoto limitu jsou zaručeny, resp. nejsou jiné překážky, které nemohou limit dodržet (neočekávaná dopravní situace na trase v podobě autohavárie či jiné nepředvídané události jako počasí, tj. mlha, náledí, závěje, popadané stromy, ale i spuštěné závory apod.),
 • vozidlo záchranné služby má technické parametry a vybavení, které mohou časový limit zajistit (aby ke stejnému splnění limitu nebyl nucen řidič např. vozidla Škoda 1203 ve srovnání s vozidlem VW nebo Mercedes apod.),
 • vozidlo záchranné služby nepostihne technická závada (např. defekt kola apod.),
 • vozidlo záchranné služby se samo nestane účastníkem dopravní nehody (mnohdy v rámci co nejrychlejšího poskytnutí pomoci řidiči riskují, způsobí dopravní nehodu, případně se stanou účastníky dopravní nehody bez vlastního zavinění, tj. dopravní nehodu způsobí jiný řidič např.nedáním přednosti v jízdě apod.),
 • řidič vozidla záchranné služby nebude postižen zdravotní indispozicí (ojedinělý případ, ale vyloučit jej nelze),
 • bude stanovena toleranční doba (např. + 2 minuty),
 • budou zohledněny výše uvedené příklady,
 • za postih bude vystaven ten, který prokazatelně neodůvodněným způsobem, svou neodpovědností, zanedbáním jistých povinností či předpisů nebo z jiných trestuhodných důvodů porušil nedodržení stanoveného limitu,
 • aby postih byl adekvátní závažnosti případu, resp. následkům opožděného příjezdu ( tj. aby u případů, kdy nešlo zcela evidentně o život, byla případná sankce této skutečnosti zohledněna,)
 • aby postih byl zohledněn v případě, že k nedodržení limitu sice došlo a to i přesto, že posádka učinila vše, aby limit dodržela (ne vždy se to i v tom nejlepším úmyslu musí podařit).

Nevím, zda jsem vyčerpal všechny varianty ve vztahu ke splnění nastaveného limitu 20 minut pro sanitky záchranářů, nejsem ani jeden z nich, nejsem ani zdravotník, ani odborník přes tuto problematiku, ale jsem dlouholetý řidič a člověk, který vnímá nejen zbožné přání úředníků MZ, ale i běžného života, realitu na cestách a silnicích, realitu nepředpokládaných událostí a případů, které (a dnes tím více) nás překvapují, bez varování či jejich možného předpokladu.

Ve stanoviscích záchranářů se k návrhu limitu objevují i jiné, konkrétní námitky a připomínky.

" Jak přes Asociaci zdravotnických záchranných služeb, tak prostřednictvím kraje vznesli záchranáři k návrhu připomínky. Změny však nedocílili!" říká ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Anton Vaňo. A to je chyba. Nepředpokládám, že všichni ministerští úředníci jsou stejně fundovaní a zkušení "zachránci" jako ti v terénu. Měli by proto na jejich slova a připomínky více dát a lépe reagovat. Samotné strohé stanovení limitu je, jak jsem zmínil pozitivní, ale nejde vše dělat tzv. od stolu a přes kopírák. Možná by bylo dobré, kdyby úředníci navštívili ta místa, ze kterých se prezentovaly připomínky a možná i dobré návrhy. To by ovšem museli na tyto "pretenze" patřičně reagovat. Odpadkový koš to nevyřeší.

PS: Večer 14.4. byli prezidentem republiky vyznamenání někteří záchranáři, včetně policistů a jiných civilních osob za svou statečnost při záchraně lidských životů. Gratuluji!

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.4. 2011