NATO: "Nedokážeme zastavit ostřelování Misuráty"

20. 4. 2011

Británie vyšle do Benghází tým vojenských poradců, ale nedodá libyjským povstalcům zbraně. EU plánuje rozmístit ozbrojené síly, které by zajistily dodávky humanitární pomoci, ale její záměr se nelíbí humanitární organizaci OSN. A velitelé NATO v úterý dali najevo, že nejsou schopni zastavit ostřelování povstaleckého města Misuráta silami Muammara Kaddáfího.

Squatteři z ulice Na Slupi zproštěni obžaloby!

20. 4. 2011 / Petr Kužvart

Po asi třičtvrtěhodinovém veřejném odvolacím zasedání trestní senát Městského soudu v Praze za předsednictví Dr. Cihláře vynesl usnesení, kterým zprostil všechny obžalované obžaloby a rozhodl předat věc Úřadu Městské části Praha 2 k dalšímu řízení, v němž by mělo být rozhodováno, zda obžalovaní nespáchali přestupek.

Hladové nepokoje v Ugandě a Keni

20. 4. 2011

Stephen Omandi škrtá na cenovce oznamující cenu věder kukuřice číslici "55" a píše novou. Obilí teď stojí 60 keňských šilinků. Cena se vlastně zvedla pouze o šest amerických centů; ale pro obyvatele největšího slumu v Nairobi, kde většina lidí musí vystačit s dolarem za den, je 10% nárůst dostatečný na to, aby si už tuto základní potravinu nemohli dovolit.

Malá meditace o tenkrát i teď... Ale co bude zítra?

20. 4. 2011 / Ivo V. Fencl

Odložila pletací dráty a vzala do rukou růženec. Čtyřicátý den postní doby se modlila víc než obvykle. Už se jen šourala. Sedávala ve fotelu u okna, kde háčkovala ženská veledíla. Jak si pamatovala secesní vzory na stórách a přehozech už nevím. Tvořila je měsíce a zpívala si. Harantovi je hodina nekonečná, pro stařenky den sekundou. Okouním. Vyptávám se dětsky neodbytně... Vždy si najde čas odpovídat!

Křeč mocichtivé hlouposti

20. 4. 2011 / Luděk Prokop

Přestřelka mezi vládnoucími koaličníky na blíže neodhadnutelný časový interval končí. Idea jednotlivých koaličních stran - urvi co se dá na úkor druhého - musí ustoupit do pozadí. Na čas bude opět diktovat koaliční konání jednotná idea zaměřená vně - urvěme společnou rukou nerozdílnou co půjde, na úkor beznadějně neschopných občanů náležících do středních a nižších vrstev, .

Dobrými úmysly podložený amatérismus je pro politiku podobnou katastrofou jako korupce a klientelismus

19. 4. 2011 / Michael Kroh

Když ve volbách 2010 přišla do sněmovny spousta nových, neokoukaných tváří, veřejnost a média jásaly. Dinosauři jsou poraženi, vzniká vláda reforem, rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci.

Neuplynul ani rok a vše je jinak. Skandál stíhá skandál, koaliční soudržnost se upevňuje vzájemnými trestními oznámeními, běžnými metodami komunikace se stávají mystifikace, "cílené lži" a skryté nahrávání. Namísto reforem nás představitelé vládní koalice zásobují intrikami a politikařením. Není divu, že jinak tolerantní prezident bouchl zcela neústavně do stolu, protože "události překročily tolerovatelnou hranici".

Nic než bordel!

19. 4. 2011 / Petr Wagner

Nedělní politicko-publicistické pořady Partie a Otázky VM byly shlédnutelné opravdu jen s rizikem akutního koronárního syndromu. Asi někde vevnitř věříme, že to naše nadávání na politiky není pravda. Že ve skutečnosti jsou moudří, vzdělaní a chytří - obratní. Tato vnitřní naděje dostává v poslední době opravdu těžké rány. Proč?

Jako dost podstatný faktor se jeví realita naší demokracie. Nemalá část volených vyloučena z procesu zastupitelské demokracie.

Vyžeňte penězoměnce

19. 4. 2011 / Chris Hedges

(Projev Chrise Hedgese přednesený minulý pátek na Union Square v New Yorku během protestu před pobočkou Bank of America.)

Ti kdo nemají žádnou moc, ti, které tyto korporace považují za obyčejné, jsou odkládáni stranou coby lidský odpad.

KD│ Stojíme dnes před branami jednoho z našich finančních chrámů. Je to chrám, v němž chamtivost a zisk jsou největšími dobry, v němž vlastní cena je určována schopností hromadit bohatství a moc na úkor druhých, v němž jsou zákony manipulovány, přepisovány a porušovány, v němž nekonečný šlapací mlýn spotřeby definuje lidský pokrok, v němž podvod a zločin jsou nástroji podnikání.

Tajná memoranda odhalila vazbu mezi ropnými společnostmi a invazí do Iráku

19. 4. 2011

Plány na využívání ropných rezerv v Iráku byly během roku před invazí do Iráku v březnu 2003 předmětem tajných jednání britské vlády a největších světových ropných společností. Vyplývá to z tajných dokumentů, které zveřejnil deník Independent.

List poukazuje na to, že záznamy z celé série schůzek mezi ministry britské vlády a vedoucími činiteli ropných společností jsou v rozporu s veřejnými dementi ropných společností i západních vlád, že by v Iráku prosazovaly vlastní zájmy.

Básník v sobě hloubí co největší prostor pro svobodu

19. 4. 2011 / František Hrubín

Kdykoliv vstane lid pohmožděný, zbitý, nejdříve ohmatává básníka jako svou páteř, zdali zůstala celá.

Vážení a milí přátelé! To, co zde řeknu, je mým osobním vyznáním. Nic nového ode mne neuslyšíte. Jak myslím a cítím dnes, tak jsem myslil a cítil před třemi, před pěti, před devíti lety. Byl to nezdravý a ponižující stav pro českou literaturu, že v minulých letech nebylo možno mluvit o jejích problémech otevřeně. Nyní zde ta možnost je. Považuji tedy za svou povinnost vyslovit se veřejně k některým otázkám poezie. Odpověď na ně hledáme a stále musíme hledat všichni, nejen spisovatelé-‑komunisté, ale i my, bezpartijní. Můj příspěvek je určen sjezdu i čtenářům, a těm především. Věřím, že se k nim dostane v nezkrácené podobě.

Odvážný projev Františka Hrubína

19. 4. 2011

Michal Bauer, nynější šéf Ústavu bohemistiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, vydal velmi záslužnou publikaci: necenzurované protokoly z II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, který se konal právě touto dobou před 55 lety, v dubnu 1956. Ve stagnující době po Stalinově smrti r. 1953 to byl první pokus, kde čeští spisovatelé poprvé vyjádřili odpor vůči stalinskému útlaku. Známý je slavný projev Jaroslava Seiferta, méně známý je stejně odvážný projev básníka Františka Hrubína, který přinášíme níže, a zřejmě ještě méně známý je značně neortodoxní, ale také velmi svérázný projev Vítězslava Nezvala, který přineseme příště

K necenzurovaným protokolům, které vřele doporučujeme (je to brizantní četba!) napsal historický úvod editor Michal Bauer, který také přinášíme v dnešním vydání Britských listů. (JČ)

Ratingová agentura Standard & Poor's snížila ekonomické hodnocení USA

19. 4. 2011

Světové trhy v pondělí radikálně poklesly poté, co významná světová ratingová agentura Standard & Poor's šokovala burzovní makléře snížením svého hodnocení americké ekonomiky.

Agentura Standard & Poor's snížila své hodnocení zadlužení Ameriky ze "stabilního" na "záporné", v důsledku rizik spojených s rostoucím deficitem USA.

Úzkost spoluviny

19. 4. 2011 / Michal Bauer

Konec 2. světové války přinesl změny v životě celé společnosti a do nové situace se dostala i základní spisovatelská organizace -- Syndikát českých spisovatelů (SČS) --, která ihned navázala na činnost spolku existujícího již několik desetiletí. Za jeho počátek lze považovat mimořádnou valnou hromadu Syndikátu českých spisovatelů, která se sešla již 16. 12. 1918 v Praze v Obecním domě (přítomno bylo 84 členů, předsedou byl zvolen K. V. Rais). Byla to organizace stavovská (ve stanovách a v zápisu z této mimořádné valné hromady mj. stojí, že Syndikát má hájit autorská práva na literární díla členů spolku a českých spisovatelů -- posléze i hudebních skladatelů -- vůbec, dále pečovat o úpravu řádných poměrů nakladatelských, zastupovat členy při jednání s redakcemi, nakladateli, vydavateli atd.).

Odboráři z ÚSTR kontaktovali senátory

Mlčení Rady ÚSTR pomáhá porušování zákonů

19. 4. 2011

tisková zpráva

Praha - Středeční veřejné slyšení senátního výboru nad otevřeným dopisem Stanislava Pence doplní i informace odborářů z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Obrátili se na členy výboru dopisem, kde popisují další nedostatky ve fungování ÚSTR. Týkají se podle nich nejen činnosti ředitele Daniela Hermana, ale i celé Rady ÚSTR.

Není nad to vědět lépe než ti, kterých se to týká

18. 4. 2011 / Jiří Baťa

Tak to bychom měli! Co? No nedělní OVM (Otázky Václava Moravce). Více jak dvouhodinová relace byla zajímavá, nepostrádala ani úsměvné pasáže, tentokrát především díky mimořádně čilému ministru zahraničí, předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi. Na druhé straně však byly pasáže, možno říci k pláči. To když paní Karolína Peake, předsedkyně poslaneckého klubu VV na otázku, zda by podpořila myšlenku mimořádných parlamentních voleb odpověděla, že si to nepřeje.

Lidový dům nemá skutečnou vizi -- a není divu!

18. 4. 2011 / František Stočes

Nynější "vize" Lidového domu vede do středověku...

Lester G. Thurow, někdejší poradce exprezidenta USA B. Clintona, nevylučuje pochmurný osud kapitalistického Západu a klade si otázku - "Přijde nová revoluce a po ní nový středověk?" Míní tím možný a pravděpodobný úpadek Západu srovnatelný s úpadkem Evropy po zániku Říma, kdy prvním městem, které dosáhlo životní úrovně antického Říma, byl až Londýn v polovině 18. století...

Zastřel si svého prezidenta?

18. 4. 2011 / Karel Dolejší

Ne, nechci v žádném případě vyzývat k politickému násilí, navíc ještě tak zbytečnému, jako na sedmdesátiletém Václavu Klausovi. Jen jsem si v souvislosti s kauzou ukradeného chilského ceremoniálního pera vzpomněl, jak hradní privatizátor usvědčený videozáznamem nedávno omilostnil člověka, jenž při spatření údajných zlodějů železného šrotu vytáhl z futrálu brokovnici a jal se střílet. Někteří si totiž rozhodnutí vykládali v tom smyslu, že po údajných zlodějích se tedy u nás smí pálit beztrestně. Co kdyby to teď někdo vzal vážně?

Příběh bankéře Johna Lawa

18. 4. 2011 / Miroslav Tejkl

Vzpomínám si na jakousi (ještě před rokem 2008) historizující diskusi, kde jeden zásadní odpůrce keynesovské ekonomie a hospodářské politiky předhodil ostatním levicovějším diskutérům příklad se skotským bankéřem Johnem Lawem: "Tady vidíte, jak končí keynesovské pohrdání zlatem jako "barbarským kovem" (oblíbený Keynesův slovní obrat -- pozn. autora) a umělá stimulace ekonomiky" ...

NATO hledá novou libyjskou strategii

18. 4. 2011

Skutečná potíž spočívá v tom, že NATO dosáhlo mezí toho, co mohou jeho útočné letouny vzhledem k pochopitelně opatrným předpisům, podle nichž operují, vykonat.

KD│ Na dvoudenním setkání představitelů NATO v Berlíně zástupci z Británie a Francie - zemí, které vedou leteckou kampaň proti režimu plukovníka Muammara al-Kaddáfího - vyzvali další země NATO, aby udělaly více pro vítězství ve válce. Frustrace z remízy narůstá. Evropští političtí představitelé se možná obávají, že se veřejná podpora pro zmatenou kampaň - která trvá již měsíc - rozplyne dříve, než Kaddáfí padne. Nepřiznaným cílem berlínské konference bylo nalézt politicky realistický způsob, jak překonat mrtvý bod. Žádná nová strategie se neobjevila, napsal pro Foreign Policy Robert Haddick.

Saúdská Arábie snížila těžbu ropy

18. 4. 2011

Saúdskoarabský ministr ropného průmyslu Najmí v neděli oznámil, že jeho země v březnu snížila těžbu ropy o 800 000 barelů denně, protože na trzích je údajně nadbytečná nabídka. Jde o velmi silný signál ropného kartelu OPEC, že proti rostoucím cenám suroviny nehodlá nijak zasahovat. Ceny ropy v dubnu překročily 127 dolarů za barel a dosáhly kvůli nepokojům v Severní Africe a na Středním Východě nejvyšších hodnot za posledních 30 měsíců.

Squateři jdou k soudu

18. 4. 2011 / Petr Kužvart

Trochu mě - přiznám se - v této rušné době zaskočilo, že se mezi řadou vnitropolitických aktualit vůbec neobjevila zpráva, že v úterý 19. dubna 2011 zasedne v 8.45 hod. v justičním paláci ve Spálené ulici v Praze odvolací trestní senát pod předsednictvím dr. Cihláře, aby veřejně projednal řadu odvolání v trestní věci proti obžalovaným "Lukáš Borl a spol." (č.j.: 5 To 86/2011 - Vz19/4), tedy případ veřejného protestního obsazení rozpadajícího se domu v ulici Na Slupi v Praze 2 skupinou sqaterů v září 2009. Přitom jde o případ pro tuto dobu a tyto naše nynější společenské pořádky nanejvýš symptomatický a poučný.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za březen 2011

12. 4. 2011

V březnu 2011 přispělo finančně na Britské listy 243 osob celkovou částkou 59 224.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.3. 2011 částku 160 651.22 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní