Anketa Romano hangos:

Co podle vás přinesla a kladném i záporném smyslu ovlivnila účast romských asistentů při sčítání lidu?

13. 4. 2011 / Pavel Pečínka

Bohumil Řeřicha
Člen kruhu přátel Česko-německého porozumění, Lubenec.
Ohledně romských asistentů ve vztahu ke sčítání lidu jsem byl na rozpacích. Mohlo to někdy vzbuzovat dojem, že Romové jsou neschopní a to si já nemyslím.

Marek Svitek
S účastí Romů na sčítání lidu naprosto souhlasím, myslím že jim to poskytlo aspoň kratkodobé pracovní nabídky, což je jistě pozitivní.

Martin Pompa
Pastorační asistent v Brně -- Zábrdovicích
S účastí romských asistentů při sčítání lidí jsem samozřejmě souhlasil, ale nejsem si jistý, co tato iniciativa přinese.

Milan Daniel
Pracovník pardubického družení Most pro lidská práva.
Po pravdě řečeno mne nenapadají žádné záporné následky účasti romských asistentů při sčítání. Naopak se domnívám, že mohli přispět k lepšímu pochopení smyslu sčítání a také k uvědomění si vlastní etnicity a jejího významu pro využití výsledků.

Eva Berkyová
Zdravotní sestra, Klagenfurt.
Určitě súhlasim s rómskymi asistentami. Myslím si že nám, Rómom, pomožu priznať sa k svojej vlastnej národnosti aj vďaka dostatočnej informovanosti o výhodách a rizikách sčítania. Doveru si získajú i tým, že to budú asistenti z radov rómskej menšiny. Na druhej strane mam tiež dilemu priznať si romsku národnosť z dovodu diskriminácie, ktorá je aj na Slovensku nezanedbateľná, najmä v oblasti práce.

Antonín Ferko
Publicista, žije v Bavorsku.
Jestliže asistenti pomáhají s vyplněním jiných kolonek než národnost, nevidím v tom jakýkoliv problém.

Eva Dobšíková
Učitelka, aktivní v Židovské obci Brno.
Co se týká účasti Romů při sčítání lidu, každá vlastní aktivita Romů je přesně to, co je nutné dělat. A že to nejde hladce? Nevadí, překážky se musí překonávat krok za krokem.

Milouš Červencl
Ředitel památníku Lidice.
Já smyslu této otázky přesně nerozumím. Vnímám občany romské národnosti jako součást života této země se všemi právy a povinnostmi, které s sebou přináší. Je naopak dobře, že se do této akce zapojují.

Erazim Kohák
Filozof, publicista, Praha.
Účast romských asistentů jsem uvítal. Všude, kde vidím romské tváře v netradičních úlohách, tiše jásám. Hlavní následek této akce vidím v tom, že se tak pomáhá rozmělnit negativní stereotyp. Přál bych si, aby letošní asistenti byli při příštím sčítání lidu už komisaři, a docela samozřejmě ve sčítacích okrscích, kde většinovou jednotvárnost neobohatí jediná menšinová tvář. Do příštího sčítání je to deset let, tak hrome, za tu dobu by se to mělo zvládnout!

Jiřina Šiklová
Socioložka, publicitka, Praha.
Ano, považuji to za správné.Většinová společnost si tak uvědomí, že Romové mají mezi sebou řadu kvalitních pracovníků a zvedne to prestiž celé skupiny. Neměli by ale ovlivňovat občany, aby se hlásili k romské národnosti. Pak by mohli být obviněni, že údaje zkreslili.

Jozef Holek
Koordinátor pro národnostní menšiny Libereckého kraje.
Určitě ano! Souhlasím! Myslím si, že je důležité mnohým romským rodinám vysvětlit, jak vlastně správně vyplnit formulář zejména s akcentem na národní příslušnost. Toto učiní asi jen romský komisař, jinak se obávám, že je to ostatním komisařům jedno. Škoda, že iniciativa kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny vyšla tak trochu do prázdna, protože nakonec je romských komisařů žalostně málo. Podotýkám ale, že ne vinou kanceláře.

Magdaléna
Pracovní konzultantka, Olomouc.
S účasti romských asistentů při sčítání lidu souhlasím. Tato iniciativa může přinést dobré výsledky. Mnozí Romové budou cítit, že jsou také užiteční. A budou znát počet lidí, kteří se přihlásili k romské národnosti.

Jiřina Somsiová
Pracovnice Společenství Romů na Moravě v Olomouci.
Sčítání na Olomoucku přinášelo velké problémy, ze strany většiny Romů neustále přicházely dotazy. Kromě jednoho případu mě téměř všude žádala paní komisařka, abych jí byla nápomocna. Především v holobytech na Holické ulici v Olomouci. Kvůli neznalosti ve vyplňování k nám do centra stále docházeli nějací Romové. Myslím, že romských asistentů šlo využít lépe a efektivněji. Byla jsem z toho celkem znechucená.

Drahomír Radek Horváth
Publicista, projektový asistent, Děčín.
Romský asistent jako garde sčítacího komisaře je známkou toho, že se prostě za každou cenu budeme vyčleňovat a separovat. Rada vlády pro záležitosti romské menšiny měla v tomto své prsty a iniciovala na nejvyšší úrovni vznik něčeho tak přitroublého a hendikepujícího. Vlastně my Romové tím pádem dáváme signál, že jsme skutečně nesvéprávní jedinci a jako jediná národnostní menšina potřebujeme při sčítání obyvatel specifický přístup. Co teda tento škodlivý atribut asistenta sčítacího komisaře vlastně přináší? Hlavně další prohloubení propasti. Opět nás jako komunitu separuje a dopřává nám image nesvéprávných a nízce inteligentní spoluobčanů. Nevím jak ostatní Romové, ale mě to uráží. Máme nejenom jako jediní nějakou výjimku, ale navíc jako jediná národnostní menšina jsme si to sami vytrucovali. Vydupali jsme si něco, co o nás vypovídá velice nelichotivým tónem. Očekával jsem do poslední chvíle vlnu nespokojenosti s tímto a důrazné ohrazení od romských předáků a tzv. romských aktivistů. Místo toho čtu z jejich vyjádření vlastně obhajobu těchto asistentů a potřebu tohoto způsobu řešení.

Iveta Kokyová
Studentka Evangelické akademie v Praze.
Pracuji jako terénní pracovnice na magistrátě Hradce Králové. Měla jsem to štěstí zúčastnit se sčítání lidu jako asistent sčítacího komisaře. Zcela souhlasím s účastí romských asistentů při této akci. Podle mě by tato iniciativa měla přinést pro Romy kladné výsledky. Bohužel jsem se ale setkala s tím, že Romové se ke své národnosti a mateřskému jazyku nehlásí. Přestože jsou rodilými mluvčími, někteří nedokáží rozeznat státní občanství od národnosti. Jiní se stydí, další mají obavy, že tato uvedená skutečnost jim do budoucna může uškodit. Romský asistent by měl romským občanům vysvětlit, proč se mají k romské národnosti a jazyku hlásit, pomoct jim vyplnit formuláře, protože spoustu Romů nerozumí položené otázce a formuláře nevyplní dobře. Poté dochází k tomu, že sčítání neproběhne za daných podmínek. Sčítací komisaři mají dojem, že romské asistenty k tomu, aby rozdali formuláře, nepotřebují. Ovšem o tom celá tahle záležitost přece není, rozdat jen formuláře!

Lýdia Poláčková
Koordinátorka pro romskou menšinu na ostravském magistrátu.
Jak jsem zjistila, není dobře když se některým Romům ve vyloučených lokalitách úplně ve všem příliš pomáhá a nepovzbuzují se k vlastní aktivitě. Ale kdyby se nedělalo nic, tak je to taky špatně. A že to asistenti dělají za peníze? Někdo jim závidí? Dělají to za půlku toho co slavní sčítací komisaři. A ti ve většině případů sčítací archy jen roznesli a už je ve většině případů nebudou sbírat. Lidem řekli, ať je hodí do schránek. Asistenti pomáhají s vyplněním archů, aby zas někdo neřekl, že Romové jsou nezodpovědní a nesplnili svou občanskou povinnost. Jaké klady či zápory to přinese neumím předjímat, protože v této společnosti mě neustále něco překvapuje....

Vychází v Romano hangos 1/2011 ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 13.4. 2011