Životnost politika nebo úředníka bojujícího proti korupci je 4 měsíce

12. 4. 2011

Tisková zpráva primátora města Liberce Jana Korytáře ze dne 11. 4. 2011

Primátor města Liberce Jan Korytář se dnes v Praze setkal s ředitelem Transparency International ČR Davidem Ondráčkou a bývalým ředitelem Státního fondu životního prostředí Liborem Michálkem. Primátora doprovázel jeho náměstek pro ekonomiku Jaromír Baxa. Primátor s kolegy konzultoval své kroky v souvislosti s výběrovými řízeními města v objemu půl miliardy korun, které před několika dny zastavil a podal podnět k prošetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Primátor Korytář informoval o aktuální situaci v Liberci. Korytář stojí v čele politického uskupení Změna pro Liberec, které v říjnu 2010 vyhrálo volby a následně sestavilo koaliční vládu s ČSSD, uskupeními Liberec občanům a Unií pro sport a zdraví. Ke změně na liberecké radnici došlo po mnohaleté převaze ODS v jejím vedení. Korytář spolu se svým týmem v posledních týdnech čelí kritice kvůli údajně špatné komunikaci se svými koaličními partnery. Kritika vyvrcholila nečekaným návrhem ČSSD na odvolání primátora a dalších radních za Změnu pro Liberec, paradoxně dva dny po oznámení primátora o zastavení výběrových řízení na dvě sporné zakázky (Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt a dostavba Bazénu Liberec) v celkovém objemu téměř půl miliardy korun.

Primátor se k zastavení výběrového řízení rozhodl mimo jiné na základě stanoviska Davida Ondračky, ředitele Transparency International ČR, které spolu s právními analýzami poukázalo na nestandardní nastavení kvalifikačních kritérií pro účast ve výběrových řízeních, která byla vytvořena ještě minulým vedením radnice. Odborníci primátora upozornili, že v případě podepsání nevýhodných smluv s vítězi výběrových řízení hrozí městu příliš velké riziko, že se oba projekty významně prodraží a současně bude ohroženo i kofinancování projektů z Regionálního operačního programu EU.

"V případě férově nastavených kvalifikačních předpokladů by mohlo město Liberec výrazně ušetřit. Vyhlásit nová výběrová řízení na oba projekty je žádoucí a toto rozhodnutí nijak čerpání z fondů EU neohrozí," poznamenal David Ondráčka na dotaz, zda by případný proces nových výběrových řízení znemožnil čerpat evropské dotace. Primátor svůj zásah do problematických zakázek identifikoval jako hlavní důvod svého odvolání. K odvolání by pravděpodobně mělo dojít na náhradním jednání libereckého zastupitelstva již tuto sobotu, 16.dubna. "V Liberci se v této době hraje evidentně o ty zakázky, klientelistické sítě zřejmě zažívají hrůzu ze změny systému," dodává David Ondráčka z Transparency International ČR.

S Liborem Michálkem se primátor setkává opakovaně, poprvé ještě jako s ředitelem SFŽP, kterého upozorňoval na manipulace s přidělováním veřejných prostředků z fondu. Pozitivní zkušenost s panem Michálkem, který na upozornění primátora ve věcech zmíněných projektů neprodleně jednal, vedla a zřejmě povede k dlouhodobé spolupráci zejména v oblasti systémových protikorupčních opatření v Liberci, ale díky panu Michálkovi i v ČR. Klientelistický systém v různých městech i na celonárodní úrovni funguje velmi podobně. Podle Libora Michálka je obrana starých pořádků proti korupčním a klientelistickým praktikám normální. "Průměrná životnost úředníka nebo politika, který se s tím systémem snaží něco dělat, je 4 měsíce. Po takové době jsem byl odvolán já, primátor Korytář čelí pokusům o své odvolání po stejné době," dodává Michálek.

"Jsou to dva viditelné případy lidí, kteří se postavili sofistikovanému systému, který tady funguje a rozrůstá se dlouhá léta. Na obou případech je také dobře vidět, jak to nakonec dopadá, jaké jsou protiakce," uvádí Ondráčka ke spojení případů Korytář a Michálek.

Náměstek libereckého primátora pro ekonomiku Jaromír Baxa představil analýzu propojení politického systému a stavební lobby. V libereckém kontextu je toto propojení reprezentováno bývalým vedením radnice v čele s Ing. Kittnerem (ODS), který byl v minulosti významným představitelem stavebně mediálního konglomerátu v čele se společností Syner. Z analýzy vyplývá, že tato podnikatelská struktura sofistikovaným způsobem profituje z projektů veřejného sektoru prostřednictvím nepřímé součinnosti s reprezentací města, kraje či městských společností. "Taková součinnost v dnešní době není zdaleka jen prostřednictvím přímých zakázek, ale skrytou formou, jako např. poskytnutím městských pozemků pro realizaci projektů nebo změnou územního plánu," uvádí náměstek Baxa.

Podrobné informace jsou uvedeny v prezentaci a přiložené analýze.

"Moje zkušenost je obdobná. Takové problémy byly zřetelné i na SFŽP. Klíčovým momentem případného diskriminačního a netransparentního postupu v oblasti veřejných zakázek je "obchodování" politiků a úředníků se zadávací dokumentací. Tato část výběrového řízení je pro výsledek soutěže určující," komentuje situaci v Liberci Libor Michálek a dodává: "Je to jako přes kopírák. Politicko-úřednický aparát často projekty šije na míru."

"Naším postupem naplňujeme vládní protikorupční strategii v praxi. Uvítal bych, kdyby se k celé situaci vyjádřil i sám pan premiér -- Liberec je páté největší město v ČR," uzavírá schůzku primátor Liberce Jan Korytář.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.4. 2011