Britská policie v rozkladu?

11. 4. 2011 / Alan Cedrik

V českých médiích je britská policie často dávána za vzor policii české. Policie Spojeného království je spojována s hodnotami jako fair-play, otevřenost a zodpovědnost. Britská policie má dozajista své plusy a mínusy, ale události posledních dnů, týdnů a měsíců naznačují, že image této instituce se pomalu, ale jistě hroutí.

Problémů, které sužují britskou polici je nespočet -- od zneužití důvěry, přes znásilňování, mlácení zadržených, bezdůvodná zatčení až po podezření ze zabití. Obvinění jsou to vážná a nejlepší proto bude, když vše ilustrujeme na konkrétních případech. Začněme proto od nejzávažnějšího -- smrti nevinného prodavače novin.

Británie v současnosti sleduje s napětím soudní proces se Simonem Harwoodem. Pro ty, kteří neznají podrobnosti případu -- krátká rekapitulace. Během G20 summitu v Londýně v roce 2009 byla v centru Londýna nasazena tzv. TSG, což je zkratka pro territorial support group. Jedná se o jednotku, která je běžně nasazována při potlačování a kontrole demonstrací a na rozdíl od klasických policistů je většinou vyzbrojena helmami, štíty a samozřejmě obušky.

Ian Tomlinson byl prodavač novin, který pracoval v centru Londýna a snažil se jak nejlépe mohl bojovat se svou závislostí na alkoholu. Osudným se mu stal střet s již zmíněným policistou Simonem Harwoodem. Dotyčný policista totiž usoudil, že Ian Tomlinson zřejmě nereaguje dosti servilně na pokyny policie, a tak se rozhodl na nebohého prodavače zaútočit.

Simon Harwood zezadu strčil do Iana Tomlinsona takovou silou, že prodavač narazil hlavou o chodník a po pár minutách zemřel. Tím vše zdaleka nekončí. Následná pitva byla provedena patologem Freddym Patelem, který byl posléze propuštěn kvůli profesionálním pochybením. Tento patolog určil jako důvod smrti Iana Tomlinsona selhání srdce. Tomu oponovali další dva patologové, kteří dospěli k názoru, že příčinou smrti bylo vnitřní krvácení způsobené úderem. Celá aféra má tak nepříjemnou pachuť konspirace ochránit člena policejního sboru a rodina zabitého Iana Tomlinsona stále čeká na spravedlnost a zatím bezvýsledně.

Další skandál, který otřásl Spojeným královstvím je případ policisty, který znásilňoval zadržené dívky a ženy. Oběti policisty Stephena Mitchella byly ženy zadržené za krádež, závislé na heroinu a v jednom případě dokonce invalidní dívka. Na rozdíl od předešlého případu byl však policista usvědčen a odsouzen na doživotí, což je inspirující rozhodnutí soudu. Problém je v tom, že tento policista měl podobné problémy v armádě a přes opakované porušování profesionálních norem šířil tento sexuální delikvent v uniformě hrůzu po dlouhých pět let. Kdyby nadřízení Stephena Mitchella reagovali adekvátně, mohli tak předejít mnoha lidským tragediím.

Stephen Mitchell však není jediný v řadách britské policie, kdo má nestandartní přístup k zadrženým občanům ženského pohlaví. Skotský policista Mark Andrews zadrženou Pamelu Somerville umístil do cely takovým způsobem, až si jeho počínání vyžádalo zásah lékaře. Policista byl odsouzen na šest měsíců....

Až doposud výše zmiňované případy ilustrovaly selhání jednotlivých policistů a jejich následné (ne)potrestání. Zastánci britské policie mohou argumentovat tím, že v každé větší skupině se najdou jednotlivci, kteří kazí image jinak slušné většině. Následující příklady dokazují, že problém je daleko hlubší.

Alex Tracy je fotograf, který je řádným členem NUJ (National Union of Journalists). V sobotu 26. března fotografoval demonstraci studentů, když na něj zaútočil policista Malone. Útočník udeřil fotografa obuškem nad levé koleno takovou silou, že pan Tracy nebyl na druhý den schopný práce.

Jiný fotograf, David Hoffman dopadl hůře...Po útoku policisty skončil na zemi s pěti vyraženými zuby. Co bylo motivem útoku na 64-letého Davida Hoffmana zůstává záhadou. Agresor totiž potrestán nebyl, policie se dohodla s fotografem na peněžním odškodném.

Další elitní novinář, Shiv Malik byl taktéž atakován a opět při demonstraci. Policista tentokrát nemířil na nohy, ale na hlavu...Zranění bylo natolik vážné, že Shiv Malik byl donucen vyhledat lékařské ošetření.

Aby toho nebylo málo, při poslední akci skupiny UK Uncut došlo na masové zatýkání demonstrantů. Co je na celé události pikantní je fakt, že demonstranti byly po celou dobu "chváleni" za vzorný nenásilný a kreativní způsob demonstrace. Přes opakovaná ujišťování policie, že po opuštění budovy jim nic nehrozí, byli následně zatčeni. A to včetně nezávislého pozorovatele právnické firmy, který dohlížel na dodržování zákonna. Skupina UK Uncut následně obvinila policii, že zatčení proběhlo z politických důvodů.

Jestliže se podíváme na výše uvedené příklady, rýsují se nám tu tři zásadní problémy. Problém první: policie toleruje nekorektní či přímo zločinné chování svých členů. Problém je natolik vážný, že už není možné hovořit o několika černých ovcích, ale je třeba přiznat, že morálka britské policie je v hluboké krizi.

Problém druhý: policie pravidelně znemožňuje práci novinářům nebo na ně přímo útočí. Svoboda slova je základní pilíř demokracie, a pokud je toto právo společnosti odebráno, nejedná se o demokracii v pravém slova smyslu. Jinými slovy -- útok na novináře rovná se útoku na demokracii. Proto musí být tento druh zločinů souzen nejpřísněji. Bohužel pro Británii, útoky na novináře se stávají spíše pravidlem než výjimkou. Problém třetí: policie ve službách politiků. Policie má vynucovat právo a zákon. Nic více, nic méně. Pokud je tvrzení skupiny UK Uncut pravdivé a zatčení bylo politicky motivované, Spojené království se dostává na velmi tenký led. Je to led totalitního smýšlení....

Uvedené příklady a problémy, které jsem identifikoval jsou spíše ukázkou nežli kompletní analýzou Britské policie. Mohl bych též zmínit, že britská policie kryla muslimskou menšinu při vyšetřování prostituce a zneužívání dívek či přidat své novinářské zkušenosti při střetu s policií, eventuelně rozebrat proč je občanům Británie upíráno právo fotit na veřejném prostranství -- a to nejen policisty.

A co z toho plyne pro Českou republiku? Policie ČR by si neměla brát příklad z policie Spojeného království. Tím netvrdím, že by jako vzor měly sloužit policejní sbory Ruska nebo snad dokonce Číny. Situace v těchto zemích je extrémní v mnoha ohledech. Pouze bych chtěl navrhnout, aby česká policie hledala hrdiny a vzory chování ve svých řadách. Ať už se jedná o osobnosti historické či z nedávné minulosti.

Demokracie v české republice je poměrně mladá a nehledě na členství ČR v EU a NATO, tak i poměrně křehká. Pokud někdo pochybuje, stačí vzpomenout skandální obsazení České televize vojenskou policií. Takové věci se v normálně fungující demokracii netolerují.

Světová politika se otřásá v základech a je možné, že v příští dekádě jeden z těch otřesů zasáhne i Českou republiku. Pokud se tak stane, je třeba mít nejen silná a nezávislá média, ale také dobře fungující policii s vysokými morálními standardy. Základy je třeba pokládat již dnes.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 12.4. 2011