REAKCE MINISTRA DRÁBKA:

Místo jednoho štvavého článku denně by bylo záhodno hledat konstruktivní řešení

4. 4. 2011 / Jaromír Drábek

Pane Hrebenare,

reaguji na Váš otevřený dopis zveřejněný dne 28. 3. 2011, přestože jste se neobtěžoval mi jej doručit, a dozvěděl jsem se o něm prostřednictvím zdravotně postižených spoluobčanů. Vzhledem k rozsáhlosti Vašeho otevřeného dopisu budu na jednotlivé položené otázky reagovat stručně. Dovolíte-li, nechám stranou Vaše ironické poznámky a invektivy, ať už je obracíte proti komukoli. Svědčí vždy o autorovi, nikoli o adresátovi, a věcné debatě nepomáhají.

a) Nevzpomínám si, že bych kolem sebe viděl nenávist a odpor ke zdravotně postiženým.

b) Nemyslím si a nikdy jsem si nemyslel, že handicapovaní jsou ubozí, jak píšete, a úmysly, které mi přičítáte -- třeba že chceme lidi nastrkat do ústavů, že nebudou mít pomůcky a nebude třeba vytvářet bezbariérová města -- to jsou představy Vaše, nikoli moje.

c) Stejně tak je pokřivená Vaše představa, že se statisíce postižených se ocitnou ve velmi vážných potížích kvůli tomu, že nezapadnou do nových pravidel, jak píšete. Nevím, kam na tyto fantazijní scénáře chodíte, ale máte-li na mysli nový způsob posuzování zdravotního stavu, tak se musel zbláznit celý západní svět, kde se metoda MKF - mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví používá už léta (v ČR zavedena až vloni od 1. 7.) a ADL (activities of daily living) k hodnocení běžných denních aktivit rovněž.

d) Pokud jde o zdravotní pomůcky, už v návrhu zákona jsme napsali, že u těch dražších zvláštních pomůcek bude míra spoluúčasti posouzena ve vazbě na příjmovou situaci žadatele. Asi jste návrh dobře nečetl, že Vám tato okolnost unikla.

e) Elektronický platební prostředek, sociální karta se bude se týkat všech sociálních dávek a agend, bude tedy multifunkční a brzo také víceoborová. Připouštím, že jsme kartu v novele málo popsali, toto bude doplněno.

f) Kolik bude stát vylisování platových karet, vyplyne z výsledků veřejné soutěže. Žádné "opencard" se konat nebude. MPSV publikuje všechno o veřejných zakázkách na webu. Odhad 5 mld. Kč je přehnaný, protože využijeme informační infrastrukturu, která je v ČR již vybudována.

g) Pokud jde o to, že příspěvek ne péči chceme posílat přímo pečující osobě, posiluje toto opatření účelovost dávky. Žádné komplikace Vám tím nevzniknou.

h) Placení příspěvku na péči bude prováděno odlišně u neformálního a registrovaného poskytovatele. Na úřadu práce nahlásíte, kdo o Vás bude pečovat a v jakém poměru jim rozdělíte příspěvek. Po konci měsíce neformální pečovatelé platbu obdrží automaticky, registrovaní si s Vámi odsouhlasí objem služeb a sami si platbu vyžádají. Sousedskou výpomoc neničíme, jen dostane zaplaceno po skončení měsíce. Kdo nebude chtít sdělit číslo účtu, dostane peníze poštou, ale snížené o poštovní poplatek.

i) Tzv. mimořádné výhody nerušíme a ani to nenavrhujeme.

j) Příspěvek na mobilitu v nižší sazbě slouží pro jednorázové a občasné potřeby cestování, ve vyšší sazbě jako příspěvek na cestovní náklady časté a zaměřené na studijní či pracovní aktivitu nebo do zařízení sociálních služeb. Jako každý příspěvek i tento si neklade za cíl pokrýt 100% náklady na cestování. Příspěvek nebude vázán na majetková přiznání, to je mylné tvrzení.

k) Pokud jde o majetková přiznání politiků, jsou povinná už řadu let.

l) O částce 12.000 Kč na pořízení auta se nikde v návrhu nic neuvádí, tedy nevím, co máte na mysli.

m) Příspěvek na péči dětem do 3 let nerušíme, takové dítě je však obtížné na posouzení, v tomto věku je závislé na péči jiné osoby každé dítě. Nově bude na výběr, zda maminka postiženého dítěte do 3 let bude chtít rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči. Od 3 let má být jen příspěvek na péči, ale ve vyšších sazbách, než je dnes, a to až do 18 let, dosud do 15 let.

n) Pokud jde o osoby tzv. zdravotně znevýhodněné, jde o lidi s velmi různorodými neduhy, dnešní systém je velmi nedokonalý. Cílem je sloučit kategorie OZP a OZZ do jedné, která bude obsahovat všechna závažná postižení.

Na silná slova o tom, jak naše návrhy porušují Úmluvu OSN o právech zdravotně postižených nebo Listinu základních práv a svobod, nepovažuji za adekvátní reagovat. To přenechám odborníkům na ústavní právo.

Pane Hrebenare, moje reakce určitě není vyčerpávající. Přesto si dovoluji vyjádřit názor, že místo Vaší iniciativy typu "jeden štvavý článek denně" by byla mnohem užitečnější korektní diskuse o hledání optimálního řešení. Musím však zároveň vyjádřit přesvědčení opřené o několikerou zkušenost z osobní diskuse s Vámi, že zatím nejste takové korektní diskuse schopen. Základem korektní diskuse je totiž slušnost a úcta.

S pozdravem

Jaromír Drábek

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 4.4. 2011