Pravdu nelze umlčet! Ať je jakákoliv!

4. 4. 2011 / Jiří Baťa

Jestliže jsem v jiném svém článku zmínil ochablý lidský charakter a morálku, včetně jiných morálních hodnot některých (spíše všech) členů vlády, pak se to jednoznačně projevuje na postoji ministra Drábka.

Článek "Vláda plánuje reformu penzí bez klíčových podkladů" (Novinky.cz z 1.4.2011) dokládá v několika faktech ve vyjádření odborníků či expertů, že připravovaná reforma penzí je nedostatečná, neboť postrádá demografické podklady potřebné pro rozhodnutí o fondovém pilíři s dobrovolnou účastí. Ty totiž zatím neexistují. Závěr zní: Bez toho nemohou rozhodovat seriózně.

V článku je upozorňováno na mnoho faktů a faktorů, které mohou výrazně ovlivnit nebo znehodnotit celou penzijní reformu. Co horší, tento irelevantní stav příprav reformy je vládou praktikován častým zveličováním a je zneužíván k tlaku na destrukci průběžného důchodového systému.

"Místo řešení skutečné příčiny nesnází průběžného (státního) systému, tedy chybějící zohlednění výchovy dětí jako investice rovnocenné odvodům na sociální pojištění, hledají politici a provládní ekonomičtí odborníci velmi drahá řešení, spočívající v přemisťování peněz z jedné kapsy do druhé, ještě děravější," říká sociolog a expert Pavel Rusý. Zde nelze nepoukázat na známé Kalouskovo: chceme-li do jedné kapsy přidat, musíme z druhé kapsy vzít! U vlády to znamená realizaci teorie do praxe!

Poněkud nepochopitelně a hlavně neseriózně vyznívají často až dramatická prohlášení některých vládních politiků (Nečas, Kalousek, Drábek), že kromě jiného ekonomicky aktivní populace nebude schopna důchodce uživit a funkci státního průběžného systému je proto nutné doplnit soukromým spořením i za cenu vysokých transformačních nákladů. Zde se plně potvrzuje charakter těchto lidí. Bez dostatečných či lépe řečeno nekompletních a plnohodnotných podkladů činí závěry podle mého soudu nikoliv mylně, ale záměrně. S jediným cílem: občanům předat irelevantní informace, které pak využijí ve svůj prospěch vynuceným zavedením vedlejších soukromých penzijních fondů, jejichž transformaci s vysokými náklady bohatě zaplatí klienti fondů. Nebo je zde ještě jedna možnost -- a sice, že vláda a její provládní experti, poradci či odborníci jsou zcela nekompetentní, ne-li neschopní vypracovat plán reformy (reforem), aby byl plnohodnotným a kvalitním materiálem pro realizaci záměrů majících dlouhodobé a dalekosáhlé dopady na život společnosti. Což si však "reformátoři" sotva připustí. Dost na tom, že trvají na svých "výplodech". Ministr Drábek totiž tato (výše uvedené) fakta neuznává.

"Považuji to za nesmyslnou, resp. samoúčelnou kritiku. První výplaty z penzijních fondů můžeme očekávat za pět až šest let, což je dostatečně dlouhá doba, abychom mohli detailní propočty provést", říká k tomu ministr Drábek. (podobnost s Kalouskovou superhrubou mzdou čistě náhodná!) A je to jasné, pravdu může mít jen ministr, který je zřejmě papežštější než sám papež. Co na tom, vždyť za těch pět či šest let nemusí být (alespoň v to doufám) ministrem! A po nás potopa!

A ještě dovětek: "Návrh dobrovolného (rozuměj vynuceného) opt-outu stojí na pevných základech (nebo také: pevně trvám na jejich realizaci) a podobné výpady jen zbytečně narušují jejich stabilitu ( rozuměj: pro něj nebezpečně zpochybňují relevantnost opt-outu). Jaké zájmy tím kdo sleduje, se lze jen dohadovat." Prohlásil Drábek. Nezbývá než souhlasit s jeho poslední větou: Jaké zájmy tím kdo sleduje! Ta otázka je na místě a položil ji za mne a doufám i za ostatní. Takže mu nezbývá, než aby si řádně prostudoval oponentní materiály, třeba zjistí (spíše ne), že se mýlí!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 4.4. 2011