ČR: Žádný plán proti domácímu násilí

8. 3. 2011

tisková zpráva Strany zelených

Praha, 8. 3. 2011 -- Dosavadní nepřijetí Národního akčního plánu prevence domácího násilí i negativní dopady rodinné politiky na ženy dokazuje, že vláda nebere postavení pěti milionů českých žen vážně. Strana zelených proto konstatuje, že na Mezinárodní den žen v Česku není co slavit.

Nečasova vláda dosud nepřijala Národní akční plán prevence domácího násilí, jehož oběťmi jsou z 95 % právě ženy. Plán se nepodařilo prosadit zejména kvůli neodbornému postoji premiérova poradce pro lidská práva Romana Jocha.

"Že k přijetí plánu nepomohla ani výzva Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen jasně vypovídá o ignoranci premiérova poradce v otázce tak závažného problému, jakým je násilí na ženách. České republice tak v současné době chybí jednotná strategie, která by pomáhala tisícům bitých, týraných a znásilňovaných žen," vyjadřuje svoje znepokojení Zuzana Hlucháňová, vedoucí Genderové odborné sekce Strany zelených.

Dalším varovným signálem je nekoncepční postup vlády v oblasti rodinné politiky. Ministerstvo školství sice navrhlo 60% podporu rozpočtů firemních školek, tento pozitivní návrh však kazí lednové snížení horní hranice rodičovského příspěvku na 216 600 Kč u dvouleté a čtyřleté varianty čerpání. Takové omezení z dílny ministerstva práce a sociálních věcí nepříznivě ovlivňuje především ženy, které nejčastěji příspěvek pobírají. Rodiče také mají pouze 9 měsíců místo 21 na rozhodnutí o jeho čerpání, což komplikuje především pracovní uplatnění matek.

"Je vidět, že v Česku o rodinné politice rozhodují úspěšní a dobře placení muži, jimž se o domácnost stará žena, o děti chůva a o byt uklízečka. Je vás ale čím dál méně," vzkazuje tvůrcům předpotopní rodinné politiky předseda Strany zelených Ondřej Liška a dodává: "Kvalitní rodinná politika musí být založena na odstranění bariér ve slaďování pracovního a rodinného života, systematické podpoře péče o děti v předškolním věku a umožnit i otcům aktivnější péči o děti. Jedině tak může zároveň přispívat k odstraňování nerovností mezi ženami a muži".

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 8.3. 2011