Nadřazenost lékaře jako "übermensche"

29. 9. 2010

Rád bych reagoval na články pana Wagnera, prodchnuté chápáním lékaře jako "übermensche". Např. článek o čekacích dobách u lékařů. Moje zkušenost: Mám zřejmě docela odborně dobrou zubařku. Ta si je ovšem své ceny dobře vědoma, čekací doby u ní jsou málokdy kratší než 2 1/2 hodiny, píše Vladimír Levický. Jak to dělá?

Má mít otevřeno od 8. Naivně se objednám u ní na 8 a samozřejmě přijdu včas, jsa si vědom, že doktor je pán a pozdní příchod by mi neodpustil. Ve 3/4 na 8 tam samozřejmě nikdo není, to chápu. Ve tři čtvrtě na 9 přijde sestra, bez vysvělení odemkne a dlouho nic se neděje, tak v půl desáté přijde doktorka, zavře se a pije kafe. V půl 11. mne milostivě vezme, a musím říci, její péče je zřejmě, pokud mohu posoudit jako laik z výsledků, kvalitní. Ani malinké slůvko omluvy za zpoždění. Mimochodem, doktoři samozřejmě předpokládají, že je budeme oslovovat akademickým titulem. Sami však jsem snad nezažil, že by mne doktor rovněž oslovil včetně titulu.

V doktorech je zakořeněná filosofie, že sebevzdělanější pacient je hluboko pod tím nejpitomějším doktorem. V debatách o platech doktorů mi záhadně chybí číselné údaje - to je úmyslné ? Muselo by se totiž uvést, že průměrný plat doktorů je kolem 50 000 Kč. Přeji ho každému dobrému lékaři. A těm skutečně dobrým bych přál třeba násobek onoho skvělého průměrného platu.

Jen opravdu nevidím důvod ke globálním stížnostem doktorů na plat. Že je za více hodin ? Každý kvalifikovaný pracovník se svou profesí rovněž zabývá i v době, kdy nesedí v úřadě, laboratoři, kanceláři apod.

Na závěr: Jak je vyřešen starý případ úmyslného neposkytnutí pomoci panu Bílému ze strany lékařů ? Jak byla potrestána lékařka, která jej odmítla ošetřit a on vzápětí zemřel ? Prosím ty dobré, poctivé lékaře, aby nedrželi basu se svými kolegy, či spíše "kolegy" nehodné vykonávat svou profesi.

P.S. Rád čtu články v Britských listech, s většinou zcela zásadně nesouhlasím, některé mne ovšem přivádějí v nadšení.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 29.9. 2010