Špidla: Polopravda horší než lež

8. 9. 2010 / Vladimír Špidla

"Financial Times: Špidlův unijní fond zcela selhal," uvádějí některá česká média. Odvolávají se přitom na článek, který v tomto listu vyšel 6. září. Fond (EGF, European globalization adjustment fund, Evropský fond adaptace na globalizaci, téměř 2 miliardy eur) byl určen na pomoc těm lidem, kteří přišli o práci například díky ekonomické krizi. Zprávu o tomto fondu jsem předkládal v Evropském parlamentu v roce 2007. Fond ale neselhal. A není to "Špidlův fond".

An English version of this article is in CLICK HERE

Komise přiznává jeho dětské nemoci. Má oprávněné kritiky a stejně tak oprávněné zastánce. Evropská komise o jeho činnosti také informovala na velkém počtu tiskových konferencí. Dostala 70 žádostí, které společně žádají 374 milionů eur, přičemž 23 jich přišlo letos. Vyplacena byla necelá třetina částky. Pravdou je, že schvalovací proces trvá téměř deset měsíců. Není ale divu, protože vyplácené částky jsou vysoké a některé projekty problematické. Činnost fondu se nadto zlepšila po reformě z roku 2009, kterou jsem navrhl.

Využívání peněz z fondu každoročně roste. Jeho peníze u nás bude čerpat společnost Unilever, která působí ve Středočeském kraji. Jak fond funguje, si tedy může ověřit každý sám.

Souhrnně a prostě řečeno: zpráva o selhání "Špidlova fondu", jak jej mylně nazývají česká média, je propagandistická polopravda uvedená do vztahu s mým jménem. Není divu, jsme před volbami.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 8.9. 2010