Nový objev si patrně vynutí revizi základů fyziky:

"Konstanta jemné struktury" se ve vesmíru možná mění

7. 9. 2010

Tým astronomů získal studiem kvasarů nové údaje, které ukazují, že údajně neměnná konstanta jemné struktury (Sommerfeldova alfa konstanta), která charakterizuje intenzitu elektromagnetické síly, nabývá v různých částech vesmíru odlišných hodnot. Tento objev může přinést revizi základů fyziky. Výsledky dosavadního studia budou dnes prezentovány na výroční mezinárodní konferenci Joint European and National Astronomy Meeting (JENAM) v Lisabonu a článek s nimi bude následně publikován v časopise Physical Review Letters.

Tým astronomů vedený Johnem Webbem z australské University of New South Wales získal studiem kvasarů - velmi vzdálených galaxií, v jejichž středu se nachází aktivní černá díra - úplně nové údaje. Část záření emitovaného kvasary je během letu vesmírem absorbována různými atomy mezihvězdné hmoty, což poskytuje astronomům přírodní laboratoř k testování fyzikálních zákonů.

Webbovy výsledky ukazují, že konstanta jemné struktury charakterizující intenzitu elektromagnetické síly nabývá v různých částech vesmíru různých hodnot - neboli že ve skutečnosti vůbec žádnou konstantou není. Toto zjištění si může vynutit revizi základů fyziky a pravděpodobně ve vědecké komunitě způsobí kontroverzi.

Nové výzkumné výsledky mohou být vysvětleny, pokud je náš vesmír fakticky výjimečný nebo nekonečně veliký a rozrůzněný, takže v něm "konstanta" může nabývat pokaždé jiné hodnoty.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 7.9. 2010