Hormonální disruptory objeveny v kaprech a sumcích z čínské řeky Jang-c'

26. 8. 2010

Nová studie Greenpeace odhalila nebezpečné chemikálie v rybách chycených v největší čínské řece Jang-c' . Některé z nalezených látek jsou v EU již dávno zakázány, ale v Číně nejsou žádným způsobem regulovány a jejich produkce stoupá. Navíc díky únikům z čínského spotřebního zboží se tyto nebezpečné látky dostávají i do životního prostředí v ČR.

Greenpeace odebralo vzorky ryb, které se běžně objevují na jídelníčku - sumce jižního a kapra obecného. Ryby byly uloveny ve čtyřech městech, které leží na řece Jang-c' , od horního toku (Chongqing) až po pobřeží (Nanjing). Vzorky byly analyzovány na přítomnost dvou klíčových skupin nebezpečných látek. Skoro všechny analyzované ryby obsahovaly některý z alkylfenolů, jakými je například nonylfenol nebo oktylfenol. Ty se v Číně běžně používají v čistidlech při výrobě a zpracování textilu i kůže. Analýzy také odhalily přítomnost perfluorovaných sloučenin, včetně PFOS (perfluoroktansulfonan). Používá se především pro výrobu oblečení a potravinových obalů odolných vodě a tukům nebo v kosmetických a plastových výrobcích.

"Tyto chemické látky narušují funkci hormonálního systému, alkylfenoly dokonce u některých druhů způsobují feminizaci samců. Perfluorované sloučeniny jsou persistentní látky, která se akumuluje především v játrech," říká Jan Freidinger z Greenpeace ČR a doplňuje: "Mezi škodlivé účinky sledované na vodních i suchozemských organismech při příjmu vyšších dávek PFOS patří hepatotoxicita, negativní vliv na gastrointestinální trakt, úbytek tělesné váhy, křeče, dále vliv na reprodukční cyklus a jeho poruchy."

Na řece Jang-c' je závislých 400 miliónů lidí, vodou zásobuje 186 měst, ale je také sídlem skoro poloviny čínského chemického průmyslu a dalších průmyslových odvětví. "Nebezpečné chemikálie v rybách jsou vysoce znepokojujícím signálem, že řeka je celkově kontaminována," vysvětluje I-siou Wu, vedoucí toxické kampaně Greenpeace Čína a dodává: "Ještě více znepokojující je skutečnost, že se tyto chemikálie hromadí v organismech a potrvá desetiletí, než se odbourají."

Výroba alkylfenolů a PFOS se celosvětově výrazně snížila, především díky řadě restrikcí přijatých v posledním desetiletí. Ne tak v Číně, kde se produkce derivátů nonylfenolu během let 1995 až 2003 více než zdvojnásobila a výroba PFOS se během let 2004 a 2006 dokonce zčtyřnásobila. "Tento trend znamená, že lidé a životní prostředí budou stále více vystaveni těmto nebezpečným látkám, pokud Čína nepřijme okamžitý zákaz jejich použití a vypouštění do životního prostředí," varuje Wu.

"Nonylfenol, přestože je ve většině aplikací v EU zakázán, stále uniká i do českých řek. Jedním ze zdrojů úniků je právě textil a další čínské spotřební zboží. ČR a další členské státy EU by proto měly přijmout opatření, která zamezí dovozu produktů obsahující tyto nebezpečné látky," uzavřel Freidinger.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 26.8. 2010