Co Přemysl Janýr o Benešovi neuvádí

14. 6. 2010 / Petr Nachtmann

Přemysl Janýr publikuje v článku "Beneš a jeho dekrety" mnoho důležitých faktů a skládá je do souvislosti. Problémem však jsou fakta, která Přemysl Janýr neuvádí. Zajímalo by mě, zda je autor nezná, nebo je odfiltroval. Každopádně zaměňuje příčiny a následky.

Národnostní třenice v českých zemích byly problémem již v 19. století. Polské tlaky popisují verše Petra Bezruče, v Sudetech i v Praze se rojili radikální němečtí nacionalisté. Těm se nelíbilo v mnohonárodnostní habsburské říši, preferovali odtržení a splynutí s Německem.

Mezi agresivními nacionalisty vynikal populista a antisemita Georg von Schönerer, který se stal jedním z hlavních inspiračních zdrojů Adolfa Hitlera.

Předpokládám, že dlouhodobé potíže s politickou reprezentací sudetských Němců byly klíčovým faktorem pro postoj Edvarda Beneše i dalších politiků.

Janýrův článek na konci slibuje "dokončení příště", jsem tedy zvědav, zda bude autor v překrucování historie pokračovat.

Několik pramenů:

ZDE ZDE ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.6. 2010