Legitimita parlamentu? 50,45%

14. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

Břeskné fanfáry, potlesk lobbistů a služebníků, oslavné ódy novinářů. To je jedna, sladká chuť vítězství i porážek ve volbách. Popravy poražených a rituální nabodávání jejich hlav na kůly na hradbách je odvrácená strana téhož. Nicméně pak přijde vystřízlivění a otázka nezdecimovaného zbytku, který bude chtít vládnout, jaká je vlastně vůle voličů? Jaký je mandát vlády v systému, který sám sebe nazval demokracií, aniž by se zeptal autorů toho termínu, dávno mrtvých klasiků politologie, zda s tímto označení budou souhlasit. Je opravdu 26 procent dostatečné pro provádění jakékoliv exekutivní "programové" politiky, nebo takovýto výsledek dostačuje pouze k prosté administraci stávajících nezbytných činností státu?

Britské listy vám přinášejí tabulku, ze které je patrné, že mandát parlamentu je pohopouhých 50,45% a mandát jakékoliv vlády z tohoto parlamentu narozené je tedy hluboce, ale opravdu hluboce nedostatečný. 49,55% hlasů občanů propadlo, nebo svůj hlas neuplatnili. I to je výsledek "demokratického vládnutí" s 62,15% účastí u volebních uren... Napadá někoho z těch, kteří se dnes honosí přídomkem zákonodárce a mají silácké řeči, co všechno změní, co se stane, až těch 49,55% občanů spolu s 24% opozice vyjde rozhořčeně do ulic?

Protest proti zavádění školného na vysokých školách

14. 6. 2010

tisková zpráva

Datum:

15. červen 2010

čas:

16:00 - 18:00

Lokalita:

Brněnské náměstí Svobody u morového sloupu

Popis

Jsme různého věku, různých názorů, různých životů. Jedno však máme společné: NECHCEME ŠKOLNÉ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH!

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, hlava čtvrtá, článek 33: Každý má právo na vzdělání!

(Prosíme aby se účastnici demonstrace zdrželi propagace různých politických stran a hnutí.)

10 důvodů, proč školné není záruka kvalitnějšího VŠ vzdělání:

Beneš a jeho dekrety

14. 6. 2010 / Přemysl Janýr

Máme-li dnes jmenovat nějakou skutečně klíčovou historickou událost ovlivňující myšlení i politiku dodnes, je jí zcela nesporně poválečné vyhnání Němců a Benešovy dekrety. Někdo mne zajisté upozorní, že politicky korektní označení je tzv. dekrety prezidenta republiky. Proti tomu hovoří jak Edvard Beneš, který je sám označoval jako mé dekrety, tak i politická korektnost. Muselo by znít tzv. dekrety tzv. prezidenta republiky. Dávám přednost kratší a zažité formě

Jejich nejnovější připomínkou je demonstrativní odhalení sochy Edvardu Benešovi 11. dubna před právnickou fakultou(!) v Brně, iniciované na první pohled bez jakékoli souvislosti, logiky a uchopitelného důvodu Československou obcí legionářskou a Sdružením československých zahraničních letců.

Incident na edinburském letišti: Proč se dá žít lehčeji v Británii než v ČR

14. 6. 2010 / Jan Čulík

K zajímavému incidentu došlo v pondělí odpoledne na letišti v Edinburku. Po příletu letadla z Prahy tam zatkli jednu českou cestující, protože britští imigrační úředníci okamžitě zjistili, že se prokázala ukradeným občanským průkazem.

(Po vašem příletu na letiště vkládají britští imigrační úředníci vkládají váš pas či občanský průkaz do počítačové čtečky - systém jim okamžitě oznámí, pokud je průkaz nahlášen jako kradený.)

Kontext je tento: zmíněné cestující ukradli před šesti lety v pražském metru peněženku, vybrali z ní peníze a peněženku s občanským průkazem hodili do kolejiště.

Majitelka občanského průkazu jeho krádež okamžitě oznámila na pražské policii. Večer téhož dne jí však telefonoval pracovník pražského metra s tím, že prázdnou peněženku s občanským průkazem v kolejišti našel. Žena dostala občanský průkaz zpátky a o jeho nalezení Policii ČR už neinformovala.

Navzdory plánovanému zavedení školného výdaje na univerzity budou klesat

14. 6. 2010 / Martin Profant

Jan Keller přehledně zvážil argumenty pro školné a shledal je lehkými. S jeho závěry nelze než souhlasit. Měl jsem, když se jeho článek objevil na Britských listech, rozepsaný článek na stejné téma, ale není důvod opakovat totéž jinými slovy. Proto jen rozšiřující poznámku.

Vysoké školy ohrožuje v našich poměrech už samotná diskuse o školném. Spolu s ministry školství, kteří o zavedení školného uvažují, přichází totiž vždy snižování výdajů na studenta.

Otevřený dopis starostce města Krnova Renatě Ramazanové

Zachraňte ježnický les před motorkáři

14. 6. 2010 / Boris Cvek

Vážená paní starostko,

jsem občanem města Krnova od svého narození v roce 1976. O deset let později se mí rodiče (můj otec, MUDr. Dušan Cvek, je významný krnovský básník a lékař známý mnoha občanům) s námi dětmi odstěhovali z centra města do příměstské osady Ježník, tehdy díky Bohu panenské a opuštěné. Náš soused, který tu bydlel o třicet let déle, mi vyprávěl, jak místní potok byl plný raků a všude žilo obrovské množství zajímavých živočichů. Já sám jsem na Ježníku zažil běžně zvířata, která v poslední době jaksi zmizela: čolky, mloky, zmije, ježky, ropuchy, ještěrky... a to se na Ježníku vždy těžilo dřevo a např. v roce našeho nastěhování byl vytěžen celý obrovský les za naším domem. Co se tedy změnilo?

Z pokladu krnovských lesů se stalo místo řádění motorkářů, čtyřkolkářů a automobilistů.

Příšerné probuzení ČSSD

14. 6. 2010 / Miloslav Štěrba

Po oznámení výsledku voleb na Slovensku. Vždyť premiér Fico se svou slovenskou sociální demokracií získal neuvěřitelných 35 % hlasů voličů, o 200 tis. víc než v minulých volbách, a přesto jeho vládní angažmá končí. V co mohli doufat voliči ČSSD, jestliže i je postihl mečiarovský komplex propadákem případného lidoveckého spojence?

Aj sa zvolebnilo...

14. 6. 2010 / Ladislav Žák

Zvolebnieva sa... Pronesl zdánlivě bez souvislosti po nějaké chvilce na mou otázku, co je nového ve slovenské společnosti, před časem můj přítel, když jsme překročili řeku Moravu. Však je to pekný výraz, čo nepovieš...?!? Navíc zrovna svítalo, takže mi ten výraz zvolebnieva sa vytvořil celou řadu asociací a to více jsem se těšil na setkání a diskusi v Hospodárskom klube (www.hospodarskyklub.sk), kam jsem byl pozván. Jen bych rád pro pořádek podotkl, že můj přítel byl poměrně pevně přesvědčený, že Směr a "Robko" povládnou na Slovensku dál. Program na Hospodárskom klube byl velmi zajímavý a neméně zajímavé byla jak formální i neformální diskuse. Bylo to těsně před českými volbami a také před tragickými povodněmi a tak se dá říci, že téma mých rozhovorů bylo celkem zřejmé. Musím říci, že jsem cítil u mých slovenských partnerů něco jako očekávání změny, naději na to, že po volbách bude něco jinak, ale všeobecně jsem měl pocit, že každý vidí tu změnu a její dopad někde jinde.

Politika uvolněné formace?

14. 6. 2010 / Karel Dolejší

Ve volbách na Slovensku, podobně jak v České republice, zvítězila na mnoho subjektů rozdělená pravicová část politické scény nad víceméně sjednocenou levicí. Už po českých volbách Jan Čulík na stránkách Britských listů položil otázku, proč levice nedokázala využít stejného prostředku jako pravice a nenabídla voličům zklamaným tradičními subjekty nějaký nový. Nyní analytik společnosti ESMERK Michal Polák položil na stůl hypotézu, že pravice v ČR i na Slovensku shodně využila ve volbách z byznysu dobře známou marketingovou strategii diferenciace produktu.

ANALÝZA NEVYHNUTELNOSTI

Zbytek jsou kecy, přepni to.

13. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

Co je podstatného jako hodnota ve společnosti, která společností být nechce? Národ?? Národní stát? Ten je mrtev. Pohřbily ho ambice Evropské unie stejně jako expanze mutinacionálních korporací, které si původně levicovou myšlenku jednoty v mnohosti přisvojily a modifikovaly dle svého. Stačí se podívat na Slovensko, jak dopadli nacionalisté na obou stranách. Slovenští oproti všem očekáváním Fica i konzervativního nacionalisty Gašparoviče sotva prolezli, Csákyho maďarští radikálové SMK propadli. Na místo nich vyrostla populistická Most-Híd jako "együttműködés pártja". Takové přebarvené Együttélés. A s slizce doublespeakovým názvem Sloboda a Solidarita se pevně etablovala radikálně populistická strana změny neoliberální pravice, která chce vybírat školné i na základních školách.

Monkey business veřejné sféry aneb Právo nechat se přemluvit

12. 6. 2010 / Karel Dolejší

Dějiny kapitalistických společností jsou dějinami kolonizace byznysem. Patos spisů mladého Marxe vyrostl z konfrontace práce v řemeslné cechovní výrobě rozvinutého středověku s odlidštěnou dřinou továrního dělníka 19. století - a tato konfrontace názorně ukázala, že nově vzniklá sféra závislé práce byla zbavena smyslu a samostatných pravidel, aby se stala pouhou arénou, eufemisticky řečeno, "volné hry tržních sil". Zde se však kolonizace nezastavila; již na konci 19. století dorazila i do hájemství tradiční "vysoké kultury" a začala zde tropit spousty, což na stranu dělnictva přechodně přivedlo část umělců a dalo vzniknout avantgardám. Ani to však není zdaleka vše, protože logika byznysu zbavená korektivů postupně expanduje do dalších oblastí, které již jen z důvodů zvyku či myšlenkové setrvačnosti stále chápeme jako od ní odlišné a nezávislé. Jednou z postižených sfér je dnes i komodifikací a globalizací devalvovaná politika národního státu - přestože přinejmenším po jedno století byla právě ona symbolem organizačního principu odlišného od podnikání. Jak zaniká skutečné soukromí, mizí i jeho protiklad, který bez něj nemůže existovat - politické a veřejné. Řeči o selhání české sociálnědemokratické politiky v posledních volbách tedy jen klouzají po povrchu věcí. To co bylo zkrvavené odneseno z bojiště je už leda specifická praxe public relations strany poptávky, která to na celé čáře prohrála s kreativnější stranou nabídky. Analýzy vedené v jazyce marketingových specialistů definitivní vítězství byznysu nad politikou dodatečně stvrzují.

"Nouze naučila Němce nacismu"

14. 6. 2010 / Karel Dolejší

velice stručná reakce na článek Štěpána Kotrby Zbytek jsou kecy, přepni to.

Někteří z těch, kdo se domnívají, že zahodili všechny filosofie dějin, přesto kupodivu mají dějiny za pedagogický proces, který údajně "někoho něčemu naučí", třeba prostřednictvím nevyhnutelného utrpení, pročež si zaslouží býti vyzdvihován a oslavován. Tak tomu ovšem v praxi nebývá. Dějinný proces vymykající se kontrole lidi nutí přizpůsobovat se za účelem přežití čemukoliv; mění je tak i v SA many, koncentráčnická kápa, udavače StB, schvalovače "internacionální pomoci" a podobné klenoty lidství. Proto nepatřím k oslavovatelům tzv. historické nutnosti, která - odmyslíme-li si parareligiózní interpretace - je vůči jakýmkoliv hodnotám zcela lhostejná, nenese v sobě žádné poučení ani vyšší oprávnění. Ale to také znamená, že pod obchodní značkou "nevyhnutelnost" nezdůvodňuje proměnu v SA mana, kápa, udavače nebo schvalovače, jaká vždy začíná nejprve tím, že se docela po stalinsku na boha povýší "nevyhnutelná historická tendence", které jsou při krvavých obřadech přinášeny lidské oběti. V takových dobách bývá důstojné stát se jednou z obětí a proklatou hanbou a doživotní výčitkou je za cenu přizpůsobení přežít. Přepínám...

Dějiny a třídní vědomí dělníka Kotrby

14. 6. 2010 / Karel Dolejší

Extrémní levičák starého střihu je posedlý třídním vědomím proletariátu jako erotoman sexem. Myšlenky na libidinózní objekt se derou do hlavy stále dokola - jakmile vnější svět dodá nový podnět, znova se vrací. Jako v tolika analogických případech, i zde vykonává fantasma nad myslí větší moc než skutečnost sama. Objekt, k němuž je touha připoutána a který fantasma substituuje, byl nenávratně ztracen v roce 1914 a od té doby je mezi vyznavači předmětem systematického truchlení, které se čas od času zvrací do bezmocného vzteku.

Nevyvracejte rozcestníky, nemohou za to, kam ukazují

13. 6. 2010 / Jindřich Kalous

Většina z nás, kdo píšeme o globální problematice a rizicích pokračování dosavadního trendu vývoje postindustriální společnosti, to jistě zná. Čas od času se najde někdo, kdo se pokouší zpochybňovat věrohodnost nás jako poslů špatných zpráv tím, že nemáme morální právo stávající stav kritizovat nebo dokonce navrhovat cesty k jeho změně, protože většinou sami jako osoby žijeme mainstreamovým způsobem života, do nějaké míry jsme na různých strukturách "systému" existenčně závislí nebo jich dokonce využíváme ke svému hmotnému prospěchu a tudíž nemáme právo ostatním říkat, co by měli dělat nebo jak by měli žít. Prý zkrátka kážeme vodu a pijeme víno.

Důchodová deforma

14. 6. 2010

Tématem dne je po plánovaném zavedení školného důchodová reforma. Nejen, že lidé, kteří ji připravují, pracují v přímém střetu zájmů (vrcholový management soukromých penzijních fondů). Jde navíc o skrytě veřejnou formu privatizace zbývajících veřejných financí, píše čtenář Tomáš Lajbl.

Postup je jako vždy tentýž. Nejprve jsou parametry systému (zde výběr důchodového pojištění) nastaveny tak, aby se systém dostal do červených čísel (snížení odvodů a stropů sociálního pojištění). Poté je svolána "rada moudrých", která navrhne kouzelné řešení. A na závěr několik vyvolených profituje z peněz daňových poplatníků.

Stošestiletá vězenkyně z Terezína hraje Chopina

14. 6. 2010

V rámci vzpomínkového koncertu, který se bude konat v Londýně na památku obětí koncentračního tábora v Terezíně, hraje stošestiletá někdejší vězeňkyně z Terezína, Alice Herz Sommerová, na stránkách deníku Guardian Chopina. VIDEO ZDE

V Kyrgyzstánu vypukla etnická válka

14. 6. 2010

Mezi kyrgyzskými a uzbeckými mladíky dochází k přestřelkám poté, co se nepokoje, vzniklé v městě Oš, rozšířily do dalších oblastí.

Kyrgyzská prozatímní vláda vydala svým bezpečnostním jednotkám právo na místě střílet násilníky, kteří vyvolávají nepokoje, avšak násilí pokračovalo a od čtvrtka zahynulo více než 100 osob. Nejméně 1100 lidí bylo zraněno v nejhorším etnickém násilí za posledních dvacet let. Davy kyrgyzských mužů vypalují uzbecké vesnice, vraždí obyvatelstvo a útočí na policejní stanice.

Další trapný apel Britských listů o finanční příspěvek od čtenářů

26. 5. 2010

Vážení čtenáři,

je nám to trapné a jsme si vědomi, že napínáme vaši trpělivost k prasknutí, nicméně stav finančních prostředků Občanského sdružení Britských listů je k dnešnímu dni 11 284,73 Kč. Nestačí na běžné provozní náklady listu a musíme se bohužel znovu obrátit na čtenáře, kteří pravidelně finančně nepřispívají, aby svůj list podpořili jakoukoliv minimální částkou. Musíme v blízké budoucnosti uhradit přibližně 30 000 Kč za vypracování účetnictví za rok 2009, máme nezaplacené účty za programování systému (v poslední době především dotazníku o postojích čtenářů k dnešnímu režimu a k režimu před rokem 1989; budeme muset hradit také jeho zpracování; provádíme průběžně i další nutné programátorské práce), zkolaboval nám redakční počítač, který jsme museli nahradit, zatím jsme ho nezaplatili; máme celou řadu dalších běžných provozních nákladů, bez nichž se provoz listu prostě neobejde.

Prosíme tedy čtenáře, kteří nepřispívají, o pravidelnější finanční příspěvek. Bohužel je smutnou skutečností, že se Britské listy úplně bez rozpočtu vydávat nedají.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Pro příznivce v zahraničí: Prosíme, neposílejte příspěvky bankovním převodem, české banky si za to účtují poplatek až 600 Kč. Máte-li úvěrovou kartu, pošlete příspěvek po jednoduché registraci pomocí systému www.paypal.com na adresu redakce@blisty.cz.

Bez finanční podpory čtenářů vycházet prostě nebudeme moci. Říkám vám to otevřeně, jak to je.

Děkujeme.

Jak víte, hospodaření Občanského sdružení Britské listy pravidelně zveřejňujeme.

Jan Čulík, šéfredaktor

Největší ekologická katastrofa v dějinách Ameriky ohrožuje penze britských důchodců

14. 6. 2010

Prezident Barack Obama se pokusil zastavit vznikající politický konflkt ohledně ropné katastrofy v Mexickém zálivu tím, že telefonicky ujistil britského premiéra Davida Camerona, že z katastrofy neobviňuje Británii.

Při výbuchu na vrtné plošině Deepwater Horizon zahynulo 11 osob. Vědci nyní konstatovali, že ropy, která uniká z vrtu, je daleko více, než se dosud odhadovalo. Americký geologický průzkum vypočítal, že z vrtu zřejmě unikalo před zahájením pokusů ho ucpat až 40 000 barelů denně.

VV se nikterak neliší od ostatních bafuňářských stran

14. 6. 2010 / Stanislav A. Hošek

V letošních volbách se ze všech politických stran, které dosud nebyly v parlamentu, dostala do sněmovny jediná, Věci veřejné. Již skoro dva roky se veřejnosti představovala především jako strana přímé demokracie a odpůrce zbyrokratizování správy státu a politiky. Většinovou veřejností byla dokonce vnímána jako odpůrce politické kultury dlouhodobě v politice působících bafuňářů, jak sama známé politiky nazývala.

Deset důvodů, proč nezavádět školné

11. 6. 2010 / Jan Keller

První velký pokus zavést školné na vysokých školách podnikli poslanci ODS (Walter Bartoš) a US-DEU (Petr Matějů) v letech 2000 až 2002.

Navrhované školné bylo už tehdy vydáváno za investici studenta do jeho vlastní budoucnosti, za jakýsi poplatek za to, že investuje do vzdělání. Pro ty, kterým investice do studia k nadprůměrným příjmům nepomůže, mělo být splácení školného odloženo až do doby, kdy jejich platy překročí průměrný příjem.

Kundéra redaktora Lidových novin

11. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

Redaktor Lidových novin Jaroslav Krupka se rozhodl, že udělá glosu z konference mezinárodního festivalu etické reklamy Duhová kulička ve Zlíně, kde proběhla i doprovodná konference, na níž řada teoretiků i praktiků vyjadřovala své názory na různé aspekty mediální komunikace. Tak vznikl text, zveřejněný 7.6.2010 v LN pod titulkem "Umí mladí lidé ,,přečíst" média? A média je?". Bohužel ovšem autor opomíjí kontext toho, co vše na konferenci zaznělo. Pohoršuje se, že jsem prolomil omertu mainstreamových médií o morálce jimi tvořených mediálních obsahů. Prolomil. Schválně - kvůli přítomným studentům multimediálních studií Zlínské univerzity. Aby nežili v bludech.

Levičáctví NENÍ out, ale...

14. 6. 2010

Ráda bych reagovala na článek, který mě velice zaujal a to 'Levičáctví je OUT` od slečny Karolíny Křišťanové, se kterou se osobně znám, píše studentka Veronika Krupová.

Nejdříve bych chtěla Karolíně vyjádřit uznání, že přestala skrývat své politické názory před svými rádoby kamarády (proboha -- píši toto skutečně v roce 2010?) a sepsala článek, ve kterém vyjádřila názory nejen levicového tábora. I když jsem z druhé strany politického spektra -- tedy pravicová volička -- `odéesačka`, musím s Karolínou souhlasit v několika bodech:

Pište, ženy a dívky!

14. 6. 2010

Na Britských listech lze najít několik levicově zaměřených autorů, kteří vytvářejí různé fiktivní skupiny obyvatel, jako jsou například "poctiví", "slušní", či vůbec nejoblíbenější sekta zvaná "obyčejní" lidé, aby se vzápětí mohli se čtenáři podělit o temnou rozkoš z jejího pozemského utrpení. Autor takové obyčejné lidi vždy s chutí ji připoutá na obětní oltář pravicové politiky, nebo rovnou kapitalismu, míní Michal Jendrišák.

Petra Kovačíková v článku "Jsem mladý, jsem trendy, volím TOP 09" argumentuje, že vysokoškoláci volili pravici, protože jim to nakukali profesoři. Což je podle mě šílená konstrukce! Zajímavý byl ale závěr článku; autorka se přiznává ke své levicové orientaci a taky k tomu, že se naučila své názory nedávat najevo. Není to prý "in" a je lepší své názory nevyjadřovat, když se to zrovna nenosí.

Ovšem článek Karolíny Křišťanové "Levičáctví je OUT" - to už je fakt bomba. U článku jsem se dobře pobavil.

Výzva a protest

14. 6. 2010

tisková zpráva

Iniciativa Čas na změnu vyzývá budoucí ( ministryni) ministra kultury, aby se bezprostředně po nástupu do své funkce detailně seznámil s výsledky výběrového řízení z 14. dubna 2010 na místo generálního ředitele Národní galerie v Praze.

Odborně zdůvodněný výsledek mezinárodní výběrové komise byl jednoznačný, srozumitelný a transparentní.

Ministerstvo kultury v čele s ministrem Václavem Riedelbauchem přesto tuto respektuhodnou, profesní volbu a doporučení výběrové komise nezohlednilo.

Gultúrní fronta už zase lobbuje u ministra

14. 6. 2010 / Štěpán Kotrba

Lenka Lindaurová, výtvarná kritička a kurátorka, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, Jiří David a Tomáš Císařovský napsali další, v pořadí už druhý pamflet, kritizující situaci v Národní galerii poté, co ministr kultury Riedelbauch nejmenoval po kontroverzním rozhodnutí výběrové komise kandidáta Jiřího Fajta. Po zveřejněném dopisu Jiřího Davida ministru kultury Václavu Riedlbauchovi v krátké době druhá akce bez jakékoliv odezvy. To se rovná definitivní prohře.

Pentagon hledá zakladatele serveru WikiLeaks ve snaze tento server umlčet

12. 6. 2010Voják Bradley Manning údajně zprostředkoval serveru WikiLeaks tisíce tajných amerických diplomatických depeší a video, na němž američtí vojáci zabíjejí Iráčany.

Američtí činitelé uspořádali hon na Juliana Assangeho, zakladatele serveru WikiLeaks, protože se ho snaží donutit, aby nezveřejnil tisíce důvěrných a potenciálně velmi ztrapňujících diplomatických depeší, které obsahují otevřené hodnocení vlád a vedoucích politiků na Blízkém východě.

BRITÁNIE:

Soudce rozhodl, že poslanecká imunita se nevztahuje na finanční podvody a krádeže

12. 6. 2010

Tři bývalí labourističtí poslanci a bývalý konzervativní člen Sněmovny lordů, kteří zneužívali poslanecké diety, budou postaveni před soud poté, co britský soudce rozhodl, že se nemohou chránit poslaneckou imunitou. (Vzpomínáte na Vladimíra Železného, který se právě takto v ČR bránil poslaneckou imunitou, a to nikoliv kvůli právu na svobodu projevu...? :)

Vrtěti PSEM

11. 6. 2010 / Jiří Šteg

PES neboli poradní expertní sbor Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí dokončil svojí práci a předložil veřejnosti, státní správě a politikům zásadní návrh reformy důchodového systému. Jedná se o zcela zásadní materiál o rozsahu odpovídajícím velikosti úkolu. Při jeho vypracování vycházel sbor z nejlepších světových zkušeností, které aplikuje je na podmínky České republiky. Sbor jmenovali pp. Janota a Šimerka, odborníci v nepolitické vládě. I proto jsme měli to štěstí, že byl PES sestaven z nezávislých odborníků. Jedná se o následující nezávislé odborníky:

An English version of this article is in CLICK HERE

Jak je to s rušením železničních tratí v ČR?

11. 6. 2010

Dovoluji si Vám zaslat informace, které naše redakce po dvou týdnech obdržela od ministra dopravy Gustava Slamečky na otázky týkající se rušení železničních tratí, píše Miroslav Vyka ze serveru dopravni.net.

Na tuto problematiku upozornil sám pan ministr na tiskové konferenci v pondělí 17. května. Poté se objevily v médiích titulky "Taxi by někde bylo levnější než vlak".

Celou problematiku týkající se rušení železničních tratí (včetně otázek naší redakce i odpovědí z ministerstva dopravy) naleznete ZDE

Proč se odečítají od nákladů podniků často soukromě zneužívané náklady na automobily?

11. 6. 2010 / Jiří Baťa

Stejně jako se teprve rýsuje nová vláda, rýsují se i plány na to, jak se vymanit z ekonomické nedostatečnosti státu. Je navrhována celá řada opatření, více či méně přijatelná. Tedy jak pro koho. Nicméně jsou to návrhy a nepochybuji, že kolem jejich schvalování bude dostatečně dusno.

V této souvislosti si dovolím malou poznámku. Jak je zřejmé, peníze stát, resp. rýsující se vláda tří koaličních stran, hledá všude. Opravdu všude? Nebo jen tam, kde se to zdá být nejvýhodnější, tedy myšleno do řad občanů? U těch se dá nejméně předpokládat, že budou klást relevantní odpor či nesouhlas, ačkoliv se všeobecný nesouhlas, případně rebelie dají více než očekávat. A po právu. Zvýšení DPH na jednotných 19% (dosud 10 a 20%) znamená zdražení potravin a služeb jakožto i celé řady dalších produktů denní spotřeby. Ani návrh důchodové reformy není důvodem k radosti, zvláště těch mladších (40 let a méně). Za těmito představami či návrhy stojí tzv. Bezděkova expertní komise. Je vidět, že se snaží, seč mohou řešit neutěšený stav financí, hlavně jejich propad.

Mádl, Issová a pravicová média

11. 6. 2010 / Boris Cvek

Napadlo nás s kamarádem, že když už se vyplnilo přání Mádla, Issové a Zelenky, aby ve volbách zvítězila pravice, mohla by nová vláda zodpovědně ořezat i vyhazování miliónů korun českých na podporu české kinematografie. Když se člověk podívá na stránky Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (pod Ministerstvem kultury), najde např. že za 1. čtvrtletí dostal např. Petr Zelenka (položka 67 seznamu, na který odkazuji níže) na svůj projekt "1938" 200 tisíc Kč z kapsy daňových poplatníků, Petr Vachler milion korun na propagaci Českého lva 2009, Evolution films s.r.o. 6 milionů Kč na projekt "K moři", tutéž částku Bio Illusion na projekt "Bella Mia" atd.

Seznam projektů podpořených Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie za 1. kvartál roku 2010: ZDE

Říše znaků a hájemství neideologické řeči Jakuba Češky

11. 6. 2010 / Jan Matonoha

Pragmatická kontradikce (rozpor mezi tím, co se tvrdí na rovině propozice a co se skrze toto tvrzení činí) je -- coby reflektovaná epistemická strategie -- živnou půdou literatury a literární reflexe. Úvaha Jakuba Češky však vykazuje pragmatické kontradikce nevědomé a fatální: politická korektnost je manipulativní ideologií, zatímco má řeč literární teorie je čistá a z mechanismů ideologičnosti a manipulace vyňatá; text je jen fikce, a proto je potřeba se zabývat "realitou". Od čtenáře, jehož živí četba či přepisování (v barthesovském smyslu, nikoli smyslu eklektismu) Rolanda Barthesa zní takové postuláty či presupozice poněkud bizarně.

Strážná řeč

10. 6. 2010 / Jakub Češka

Vynucená angažovanost? Snad. Konečně literatura roste z potřeby říci si svoje, třebaže z posledních polemik kolem genderové a politické korektnosti zaznívá také obtížně pochopitelný hlas, z něhož jako by mělo plynout, že literatura je tlampačem všech, ke všem ohleduplná, jak se dnes strašidelným slovem říká: korektní. Nakolik již na tomto místě předesílat, že by stálo za to, vytvořit seznam slov, jež by se měla vymýtit?

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2010

2. 5. 2010

V dubnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 202 osob celkovou částkou 38 685.45 Kč. Příjem z reklamy byl 8750 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.4 2010 částku 15 861.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.