Duben má být zvláště svým nestabilním počasím znakem proměnlivosti?

3. 6. 2010 / Miloš Dokulil

Tradičně 1. dubna si vzájemně ze sebe "střílíme" -- copak není "apríl"? Přitom hned 2. dubna -- a to nebyl žádný žert -- měl být v Saúdské Arábii popraven za své předvídání budoucnosti jeden Libanonec, jehož kauza takto snad bude znovu projednána. (Ve světě mimo Čínu bylo za rok 2009 zaznamenáno 714 poprav.) 3. dubna byl uveden na trh nový elektronický produkt "iPad" (firmy Apple), jehož se rychle prodalo prvního půl milionu kusů. Zázrakem ze světa vědy a techniky je vznik nového, byť značně nestabilního prvku, podle tabulkového zařazení "117.", nazvaného "ununseptium". Své nečekané již dvacetileté jubileum má za sebou Hubbleův teleskop (23. 4.), díky němuž bylo možné opravit věk našeho Vesmíru na 13,5 miliard let. -- V dubnu také uplynulo 30 let od doby, kdy byly uvedeny do prodeje žluté samolepkové bločky na poznámky umísťované třeba jako výzvy na dveře kanceláří nebo ledniček.

7. 4. postihlo zemětřesení severní Sumatru (o stupni 7,4), a o týden později provincii Čching-chaj v Číně (s 2000 obětí a 5 x tolik raněných). A jen o den později (15. 4.) začala soptit na Islandu Eyjafjallajokull (zatím celkem jen třikrát od 9. století; takže jsou obavy, že jen o 25 km dále sousedící Katla, která mívá erupce nesrovnatelně častěji, by se také mohla aktivovat). Skoro sto tisíc letů bylo následně zrušeno, čímž vznikly leteckým společnostem přímé ztráty na úrovni 1,7 miliard dolarů. --- Nejen pro USA je katastrofou velkých rozměrů, že po požáru na vrtné plošině v Karibiku došlo k tak velkému úniku ropy, že zatím postižená oblast převyšuje svou plochou rozlohu ČR (a únik ropy trvá).

Pokud jde o tzv. čistou energii, málokdo zřejmě ví, že Čína teď globálně investuje nejvíc na světě. Je to 34,6 miliard dolarů. Pro srovnání: USA jen $18,6 miliard, a je-li zvažován podíl těchto výdajů vůči HDP, jsou až na 11. místě. Že sladit globální zájmy se státními může být nemalý problém, dosvědčuje i Brazílie; plánuje další vodní elektrárny na severu u jednoho přítoku Amazonky, v relativní blízkosti jejího ústí. Někdy a někde mají dosud megawatty před ochranou životního prostředí přednost. (Mimochodem, 50. výročí založení hlavního města Brasilie se oslaví letos 21. dubna.)

Určitě vstoupí významně do historie, že došlo (8. 4.) k dohodě o snížení jaderného potenciálu Spojených států a Ruska. Mnozí ji nazývají přelomovou, i když oběma zemím stále ponechává nemalý ničivý arzenál. Uvážíme-li, že ještě roku 1967 měly USA 32 tisíc atomových hlavic, a roku 1986 SSSR dokonce 45 tisíc, tak cesta vyznačená daty 1972, 1986 nebo 1991 jako mezníky při jednáních tehdejších supervelmocí vyznačila správný směr. Dnešní Rusko jako kdyby podpisem nové dohody v Praze (START II) opět mezinárodně-politicky navázalo na svůj dřívější supervelmocenský statut. Pouhé čtyři dny nato (12. 4.) byl ve Washingtonu zahájen "summit" k zvýšení nukleární bezpečnosti, jehož se zúčastnili zástupci ze 47 států (přímo přítomných bylo 38 hlav těchto států; takže tu šlo o největší akci svého druhu od roku 1945!). Sice se mohou lidé vzájemně stále zabíjet i jinak, a vůbec nejde ještě o odzbrojování, ale také finančně jde o aktivity správným směrem. (Kupodivu na zbraně vždycky rozpočty pamatují tak, že ještě nemalé procento může přejít do korupčních kanálů!)

Určitě nemálo otřáslo světem, když se 10. dubna v ranních hodinách zřítilo u Smolenska letadlo Tu-154 s polskou vládní delegací směřující k pietnímu setkání v Katyni. Všech 96 osob na palubě zahynulo, včetně prezidentského páru manželů Kaczyńských. Zavraždění nejméně 22 tisíc polských zajatců sovětskou tajnou službou na jaře 1940 bylo následně Sovětským svazem připisováno hitlerovskému Německu a vyjevovat pravdu bylo v poválečné tzv. "Východní Evropě" naprostým tabu. Zdá se, že právě ta druhá -- letošní -- tragédie jako kdyby konečně a paradoxně (po 70 letech) znamenala vzájemné smíření mezi Polskem a Ruskem. Na příkaz ruského prezidenta Medvěděva byly zveřejněny přísně tajné dokumenty, prokazující, že sám Stalin schválil tento masakr, který navrhl šéf jeho tajné policie Lavrentij Beria. (Jiní vysocí členové sovětského politbyra dokument také podepsali.) -- Nové prezidentské volby v Polsku proběhnou 20. června.

Evropská unie pociťuje stále silněji dřívější nezodpovědné počínání řeckých vlád, které na jedné straně dovedlo Řecko málem k bankrotu, a na straně druhé přispělo k tomu, že během pouhých čtyř měsíců (od 3/12/09 za 1 euro $1,51) klesl kurz eura vůči dolaru o 15 centů (14/4/10 už jen $1,36)! (To se pochopitelně promítne též do hospodářství států, které jsou mimo eurozónu.) Obdobné problémy už před tím mělo a má Irsko; jenže to okamžitě zahájilo drastické kroky k nápravě. Teď také s týmiž potížemi se přihlásilo Portugalsko, jež těsně před koncem měsíce (spolu s Řeckem) v ekonomickém ratingu kleslo o dva stupně. Rovněž se ví, že v oblasti eurozóny se další hospodářské potíže kupí v Itálii nebo ve Španělsku. Pokud si z názvů těchto států vykrojíme vždy jen počáteční písmeno, můžeme z těch písmen složit "PIIGS" (a kdo chce, odvodí si jakoby přes angličtinu nelichotivý význam "prasata"!). Pokud by ty hospodářské potíže byly omezeny jen na Řecko, pak jeho váha v HDP nepřesahuje 2 % v rámci EU. Vzhledem k ekonomické potenci Německa se očekává, že lví podíl na pomoci Řecku zůstane na krku právě Německu. Vyskytly se dnes nevčasné úvahy, že kdyby Řecko uplatňovalo ještě svou předchozí drachmu, devalvovalo by, a takto by si zajistilo lepší odbyt svého zboží. Takto ale -- při provázanosti na další dnes špatně fungující ekonomiky -- sýčkové již větří možný rozpad společenství vázaného na euro.

Přitom bychom asi neměli zároveň přehlížet, že Evropa si stále za poslední desetiletí (od roku 2000) udržuje podíl na světovém exportu zhruba 17 %, zatímco třeba USA z obdobných 17 % zaznamenaly pokles na 11 %! EU si udržela roční profit průměrně na 13 %, zatímco USA vykazují jen 7 %. --- Jenže není ukazatel jako ukazatel. Bereme-li v úvahu perspektivy za časový úsek 50 let (do roku 2050), pak v USA věková kategorie výdělečně činných (zhruba mezi 15 -- 64 lety) vzroste o 42 % (ve 400-milionové populaci!); v téže skupině ale má být o 10 % méně v Číně, a dokonce o 44 % v Japonsku. Zároveň ti starší mezi námi vědí, že Rusko -- jako SSSR před 30 lety -- bylo lidnatější než USA! (To Rusko bude mít do roku 2050 o 30 % obyvatelstva méně, tj. pouhou třetinu stavu v USA.)

Jako kdyby se svět již dostával z ekonomické recese. Zdá se, jako kdyby ta vývojová křivka (od roku 2007 směřující dolů) už zase směřovala nahoru; vyhlíží povzbudivě jako "V"! Přitom banky, jejichž vinou ten neblahý hospodářský pokles nastal, zůstaly rizikově spekulující ("nenasytné") i nadále. Mezinárodní měnový fond předvídá letos expanzi ekonomiky o 4 %! V USA vzrostl opět prodej nemovitostí (za březen o 6,8 %). Zato nezaměstnanost tam zatím zůstala na 9,7 %. Čína naprotitomu se teď snaží tlumit obchodování nemovitostmi. (30. 4. se v Šanghaji při účasti 189 zemí otevře velkolepá světová výstava -- EXPO.)

Také státy "BRIC" stále zaznamenávají nebývalý ekonomický rozmach. Rezervy v cizích měnách u nich dosáhly již 40 % světových rezerv (z toho jen Čína 30 %!). Také teď již pokrývají 15 % svět. exportu. A nepřehlédnutelně se dostaly stále rostoucím trendem už na 33 % zplodin CO2 (r. 2008). Obdivuhodná je způsobilost Indie vyrábět auta jen za 3000 dolarů nebo notebooky za $300.

Letos na jaře v řadě států buďto již volby byly, anebo brzy k nim dojde, často s nemalými změnami v podílu na moci. Ve Francii (21. 3.) triumfovali socialisté, v bloku se zelenými (54 %). V Maďarsku (11. a 25. 4.) naopak zvítězili konzervativci (Fidesz, téměř 68 %!); a ultrapravicová Jobbik získala dalších 12 %. V Británii se bude volit do parlamentu 6. 5., v ČR 28. 5.; a v obou případech se dají konkrétní výsledky stěží předvídat. V Rakousku (25. 4.) byl zvolen podruhé prezidentem H. Fischer. -- Prezidentské a parlamentní volby v Súdánu (11. 4.) byly po 24 letech prvními, které opět připouštěly více stran. Po prezidentských volbách v Afghánistánu zůstal prezidentem H. Karzai, ale projevil nelibost nad postoji Západu vůči jeho vládě, kompromitované úplatky a podvody. V Iráku dva nejsilnější soupeři z parlamentních voleb se vzájemně drží v šachu poměrem 91 a 89 mandátů, neboť k spolehlivému vládnutí je minimální potřeba mít podporu 163 hlasů. V Thajsku navázaly na demonstrace žlutých košil z roku 2008 několikatýdenní demonstrace červených košil, které vyústily (25. 4.) ve zvolení novým premiérem Somčaje Vongsavata (švagra toho premiéra, který byl svržen při vojenském převratu roku 2006). --- V té krizi důvěryhodnosti kolem pedofilie vyšly nové vatikánské doporučující směrnice (12. 4.), nikoli však výslovný požadavek, aby hodnostáři zločiny hlásili odpovídajícím civilním orgánům.

Duben v ČR je rámován odchodem ze scény dvou čelných politiků: na svou poslední stranickou funkci (předsedy ODS) nejdřív rezignoval M. Topolánek a ze všech svých funkcí odstoupil k 30. 4. M. Vlček (ČSSD). Novým arcibiskupem pražským se stal královéhradecký biskup Duka.

Měli bychom si připomenout také 35. výročí od skončení války ve Vietnamu (k 30. 4. 1975). -- Poslední argentinský diktátor, Reynaldo Bignone (mezi 1976 -- 83), byl teď odsouzen k 25-letému vězení. -- Rusku se podařilo prodloužit již teď nájem sevastopolského přístavu o dalších 25 let (i když stávající smlouva má vypršel teprve. r. 2017!). -- V Kyrgyzstánu musel (7. 4.) prchnout ze země prezident Kurmanbek Bakijev. Mj. také prohlásil, že demokracie západního typu není pro jeho zemi vhodná. Moc ve státě převzala Roza Otunbajevová.

Pár dalších řádků o ženách v politice: Za "ministra financí roku 2009" prohlásily The Financial Times Christinu Lagarde(ovou) z Francie. Podle vyhlášení OSN zavraždění Benazir Brutto(ové) (z prosince 2007) bylo možno předejít. Na Kubě nyní "ženy v bílém" pravidelně protestují proti věznění z politických důvodů. -- Dorothy Height(ová), 98-letá, zemřela 20. 4., dlouholetá bojovnice za občanská práva, také spoluautorka Všeobecné deklarace lidských práv OSN z 1948 (spolu s Eleanor Rooseveltovou); přispěla k tomu, že Eisenhower vyhlásil desegregaci. Byla také proslulá nošením purpurového klobouku. - Wilma Mankiller(ová), skonala 6. 4., 64-letá; první náčelnice Čirokézů od 1985, kteří se opět početně rozrostli, z 55 na 200 tisíc příslušníků. Mankillerovou vedená organizace měla nakonec na svém účtu jak 75 milionů dolarů rozpočet, tak povznesení postavení žen. Ačkoliv sama byla setrvale nemocná, snažila se zvýšit sebevědomí svého kmene (aby se spoléhal jen na sebe!)

1. 4. zemřel na zápal plic, 92-letý, John Forsytie, známý především svou rolí v seriálu "Dynasty". 16. 4. skonal v Římě kardinál T. Špidlík. -- 26. 4. 1988 byl v komunistickém žaláři ubit Pavel Wonka.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.6. 2010