Vážné nepřesnosti v článku "Jak se vytváří nenávist proti Romům"

23. 4. 2010

Články paní Věry Říhové, které se týkají zaměstnanosti a zaměstnávání, čtu rád, protože se nebojí popsat reálné situace ze života, které si sama prožila, píše Ing.Vladimír Nedbal.

Její článek ze dne 22.4.2010 s názvem "Jak se vytváří nenávist proti Romům" je ale úplně mimo realitu. Vyplácení dávek hmotné nouze, o kterých paní Říhová v tomto článku hovoří, se řídí zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde jsou jasně stanovena pravidla pro jejich vyplácení. Pokud je žadatel o dávku nespokojen s rozhodnutím úřadu, a nebo pokud má pocit, že mu neoprávněně bylo odepřeno něco, na co má nárok, může se odvolat ke krajskému úřadu, který rozhodnutí obecního úřadu přezkoumá a v případě pochybení sjedná nápravu.

Orgán pomoci v hmotné nouzi nemůže nutit žadatele o dávku, aby prodal byt (či dům) v osobním vlastnictví, jak je psáno v článku. Zákon jasně říká že prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení. Možná se shodneme, že bude na místě, když se bude "úřad ptát" proč jako nezaměstnaný, bydlící ve vile o 2 bytových jednotkách, kdy jedna z nich je neobývaná, ji nepronajmu a nezvýším si svůj příjem takovýmto způsobem. Samozřejmě, že by mělo jít o legální pronájem, abych mohl příjmy dokázat. Myslím si, že to není diskriminace.

Moc nerozumím větě "....kterým odebírají sociální dávky kvůli různým doplatkům na složenku" . Metodika ministerstva říká, že "....obdrží-li tyto osoby za určité období v rámci vyúčtování přeplatek a tento přeplatek je jim vyplacen v hotovosti nebo na bankovní účet, jde o finanční prostředky (mnohdy z vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi) a je nezbytné je vzít v úvahu." Opět si nemyslím, že jde o diskriminaci -- z dávek platím zálohy na energii, při vrácení části záloh se o to sníží dávka. Dávky jsou vypláceny proto, že je člověk v hmotné nouzi, tedy aby měl z čeho žít a čím platit bydlení a ne na to, aby si z dávek ještě spořil (třeba tím, že si nechá stanovit vysoké zálohy).

Paní Říhová ve svém článku dále píše, že jsou některým lidem odnímány, respektive nevypláceny náklady na bydlení a jiným naopak zase jsou, že je to způsobeno nejasností a neurčitostí zákona "....delší dobu diskutovaná část nutných výdajů spojených s užíváním bytu. Které výdaje nutné jsou nebo nejsou, zákon nestanovuje, ...". Pokud jde tedy o odůvodněné náklady na bydlení, znění zákona je následující:

Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává

a) nájemné až do výše cílového nájemného a pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení; úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu, případně obdobnou vlastnickou formou bydlení, se rozumí úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením, a

b) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na další druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá.

Nechť si čtenáři sami zhodnotí, zda je jasné, které nutné výdaje se započítávají!

Peníze na tyto dávky jsou poskytovány ze státního rozpočtu, v žádném případě se nejedná o peníze obce a nebo města. O vyplácení dávek v hmotné nouzi nerozhoduje samospráva, tedy volení zástupci, či jednotlivci, jak je napsáno v článku, ale "dávkoví specialisté" na sociálních odborech a nebo jestli chcete, sociální pracovnice. Druhá věc je ta, že na tyto dávky je celorepublikový program, kdy pracovnice (ci) na základě údajů od žadatelů a také na základě vlastního šetření zadají tyto údaje do programu, který "sehraje" údaje o dávkách vyplácených Úřadem práce a výslednou dávku spočítá. Nelze tedy rozhodnout, že jedné skupině obyvatel se část dávek vyplácet nebude a druhé ano. Buď žadatel splní požadavky zákona a nebo ne. Vždy se jedná o správní rozhodnutí, ne o politické, jak píše autorka ve svém článku. Pokud máte poznatky, že se takto děje, že si (cituji z Vašeho článku) -- úředníci dělají, co chtějí -- obraťte se neprodleně se stížností na příslušný krajský úřad! Je jednoduché křičet z anonymního davu "chyťte zloděje" a nic pro to nedělat. Vy tu odvahu máte, tak do toho!

Pokud jde o formu výplaty, dávky lze v odůvodněných případech vyplácet přímo na pokladně úřadu, zpravidla se ale zasílají na účet a nebo složenkou. V žádném případě nemůže být nikomu snížena dávka proto, že nevlastní účet.

Paní Říhová, promiňte, ale tímto absolutně nefundovaným článkem vytváříte nenávist proti Romům Vy sama, protože veřejnosti podsouváte něco, co není pravda. Nadávat na úředníky a na Romy se v naší zemi stalo již folklórem. Co si ale takhle napřed ověřit, jak to všechno opravdu ve skutečnosti je?

PS: Paní Říhová, máte zapotřebí se vozit na vlně protiromských nálad?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.4. 2010