Zemřel kardinál Tomáš Špidlík

23. 4. 2010 / Boris Cvek

Čechům se často stává, že opravdové osobnosti svého kulturního života přehlížejí. Jednou z takových osobností světového formátu byl i kardinál Tomáš Špidlík, který umřel v pátek 16. dubna v Římě. Narodil se v roce 1919 v Boskovicích, o třicet let později byl vysvěcen na řádového kněze v rámci Tovaryšstva Ježíšova (v Holandsku).

Jezuité jsou u nás spíše spojováni s protireformací a s mocenskými ambicemi Vatikánu (jejich boj s galikanismem, s osvícenci atd.), ačkoli se ve dvacátém století stali jedním z nejprogresivnějších řádů uvnitř římské církve (výraznou flexibilitu vykazovali ovšem vždy, ať už ve své kazuistické teorii hříchu nebo při svých misiích v Asii). Příkladem jezuitského "kacíře", který ve své době bezprecedentně spojil myšlenku evoluce s katolickou teologií, může být Teilhard de Chardin.V rámci české církve je takovým disidentem, vytlačeným na okraj, jezuita Tomáš Halík.

Mezi nejvlivnějšími kardinály posledních desetiletí je to zas jezuta Martini, který odvážně vystoupil s myšlenkou (naprosto tabuizovanou v římské církvi) morální oprávněnosti používání kondomů.

Špidlík byl teologem, který se zabýval východní křesťanskou spiritualitou a hledal mosty mezi již více než tisíc let rozštěpenou církví. Proslul díky svým nedělním homiliím, vysílaným vatikánským rozhlasem za železnou oponu. Dokázal mluvit jednoduše a dotýkat se jádra věci.

Jeho křesťanství je nedogmatické, pracuje zejména s biblickými texty a hledá jejich spojitost se současným životem věřících i nevěřících lidí. Působil jako vysokoškolský profesor v Římě, ale i jinde po světě (USA, Indie, Kongo).

Dosáhl postupně velkého vlivu ve Vatikánu: v roce 1995 vedl duchovní cvičení papeže Jana Pavla II., v roce 2003 ho tentýž papež jmenoval kardinálem (byť Špidlík neměl biskupské svěcení) a 18. dubna 2005 právě jeho projev ukončil konkláve před volbou nového papeže. Špidlík v něm měl (podle nového zvyku, zavedeného zemřelým papežem) shrnout současnou situaci církve a výzvy, které ji čekají v budoucnosti. Kardinálským heslem Tomáše Špidlíka byla slova "z celého srdce". Umřel 16. dubna 2010 v devět hodin večer.

Více informací: ZDE Odkaz na Špidlíkovu homilii na téma "pravda vítězí" ZDE

Chtělo by se mi dodat, že kdyby se Češi více inspirovali svou opravdovou elitou, mezi niž Špidlík patřil, jejich komplex méněcennosti, jejich rasismus a nacionální šovinismus by pominuly. Jiným příkladem takového člověka může být kněz jezuita František Lízna, který ze solidarity k Romům přijal romskou národnost. ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.4. 2010