Situace regionálních nemocnic je kritická

22. 4. 2010

Prohlášení Shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic

My, shromáždění delegáti 127 nemocnic ze všech krajů České republiky, na svém shromáždění konaném v Praze dne 21. 4. 2010, považujeme za svou povinnost upozornit Vládu České republiky, Parlament ČR, samosprávné orgány krajů a měst a všechny občany na kritickou situaci regionálních nemocnic.

Po třech letech marného upozorňování Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven i Vlády ČR je nutné již veřejně vyjádřit naše konsternování nad pokračující destrukcí regionálních nemocnic úhradovými vyhláškami Ministerstva zdravotnictví, jednosměrnými přesuny poskytované zdravotní péče a příslušných finančních prostředků do centrálních nemocnic a personální devastací malých a středních nemocnic; obavy o osud malých a středních nemocnic v městech a krajích, kde již dochází k podstatnému omezování zdravotní péče a v perspektivě již letošního roku je uzavírání ambulancí, jednotlivých oddělení a v důsledku i celých nemocnic; zděšení tím, že na Ministerstvu zdravotnictví, v některých velice vlivných lékařských kruzích, i v některých zdravotních pojišťovnách se prosadil záměr skutečný a někdy i umělý nedostatek finančních zdrojů, lékařů a sester ve zdravotnictví řešit likvidací jedněch nemocnic ve prospěch zbývajících; překvapení tvrzením o přebytku nemocnic v ČR, ačkoli situace ve srovnání s našimi nejbližšími vyspělými sousedy je přímo opačná: v Německu je 2 100 nemocnic, v Rakousku 260 a v ČR jen 192; v Německu na jednu nemocnici připadá 39 tisíc obyvatel, v Rakousku 32 tisíc a v ČR 54 tisíc; pobouření stavem, kdy nemocnice omezují plánované operace, předepisování léků a prodlužují se čekací doby a na účtech zdravotních pojišťoven jsou "zůstatky" přes 31 mld. Kč, u kterých je při plánovaném rychlejším růstu příjmů zdravotních pojišťoven nad výdaji skrytě plánován další růst.

Nevratné likvidaci části nemocnic a přetížení zbývajících může zabránit pouze změna řízení zdravotnictví a nové koncepční řešení s efektivní dělbou práce mezi celostátními a regionálními nemocnicemi.

Proto požadujeme:

  • vyvození odpovědnosti z nečinnosti ministryně D. Juráskové a naopak z činnosti jejího 1. náměstka M. Šnajdra a vyzýváme oba k odstoupení
  • novelizaci úhradové vyhlášky na rok 2010 včetně zvýšení předběžných úhrad (záloh)
  • u regionálních nemocnic použít vedle úhrady za výkon takový způsob úhrady, který zohlední péči o spádové území, dostupnost nemocnice pacientům a jistotu, že zde vždy najdou základní péči, lidský neanonymní přístup a doporučení pro specializovanou péči v případě nutnosti
  • plnou kompenzaci zvýšení platů lékařů a sester z roku 2009
  • ve veřejných rozpočtech včetně plánů zdravotních pojišťoven a prostředků z fondů EU oddělit a odděleně používat finanční prostředky pro centrální a regionální nemocnice
  • aby Ministerstvo zdravotnictví s AČMN projednalo připravovanou vyhlášku o personálním vybavení zdravotnických zařízení a přihlédlo k jejím připomínkám.

V Praze dne 21. 4. 2010

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 22.4. 2010