Skepse investorů ohledně těžby ropných písků

22. 4. 2010

KD│ Zatímco se v Londýně shromažďují akcionáři společnosti British Petroleum, aby se zúčastnili výroční valné hromady, američtí a britští investoři koordinují tlak na čtyři hlavní mnohonárodní ropné společnosti - BP, Shell, ConocoPhillips a ExxonMobil - ve věci kontrovezních projektů těžby ropy z z kanadských ropných písků.

Investoři z obou stran Atlantiku podepsali rezoluce adresované valným hromadám a požadující, aby zmíněné společnosti zveřejnily finanční, environmentální a sociální rizika spojená s investicemi do ropných písků. Vedle "zelených" konzultantských firem se v tomto úsilí značně angažují také penzijní fondy sledující zájmy svých klientů.

Kanadské ropné písky teoreticky představují druhý největší zdroj ropy na světě a obsahují kolem 173 miliard barelů suroviny. Avšak těžba a zpracování písků na použitelné palivo je energeticky intenzívní (uvažovalo se dokonce o výstavbě jaderného bloku určeného výhradně k rozmrazování písků kvůli umožnění těžby - KD), poškozuje životní prostředí, vyžaduje masivní odlesňování, spotřebovává velké množství vody a vytváří ohromné množství toxického odpadu. I nejkonzervativnější analýzy tvrdí, že využití této suroviny oproti ropě z konvenčních zdrojů způsobuje 15-40% nárůst emisí CO2. (Podle některých analýz se ukazatel Energy Return on Energy Invested (OROEI) u ropných písku pohybuje kolem úrovně 1:3, což tento zdroj činí prakticky nerentabilním - srovnej např. Hall, C. A. S.: "EROI: definition, history and future implications".)

Investoři a nezávislí analytikové vznášejí pochybnosti ohledně dlouhodobé ekonomické životaschopnosti těžby ropných písků, vzhledem k vysokým nákladům na těžbu a zpracování, možným dodatečným platbám za emise a fluktuacím cen ropy. Poukazují rovněž na možnost právních komplikací a ztráty reputace vzhledem k rostoucím ekologickým škodám a poškozování práv domorodých obyvatel. Například postižení Kríové se snaží blokovat těžbu prostřednictvím celé řady právních kroků.

Podle Shelley Alpern z Trillium Asset Management Corporation je zveřejnění všech příslušných rizik těžby ropných písků nezbytné, neboť další mlčení může znamenat, že společnosti vsadily vše na jedinou kartu a nemají žádný alternativní plán dalšího postupu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 22.4. 2010