Kellerovy tři sociální světy

17. 3. 2010 / Štěpán Kotrba

Jan Keller označil na úvod své přednášky téma "Arogance financí aneb sociální stát ve službách zisku" za klamavou reklamu. Přesto se touto klamavou reklamou zabýval v rámci předmětu Konflikty v mediální komunikaci skoro dvě hodiny. Do posledního místa plná velká aula Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů vyslechla jadrnou ostravštinou provedený sociologický rozbor pozic elit, střední třídy a deklasované vrstvy v "potravním řetězci společnosti" a analýzu mýtů, kterým tato třída podléhá, s občasnými výbuchy smíchu. To když autor knih Soumrak sociálního státu, Politika s ručením omezeným, Až na dno blahobytu a Abeceda prosperity Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. glosoval četbu sociologického dotazníku o příslušnosti k diskrétní elitě, a komentoval pozici novinářů jako součást servisní třídy. Jen ty nejlepší zařadil do elity... Ale do pomocné elity. Depresivní hodnocení vývoj společnosti nicméně podle Kellera nabízí východisko: jediným řešením je, aby se střední vrstvy se přestaly prát o drobky, padající ze stolu elit a jako statusová skupina voličů sociálního státu zvolily kolektivní strategii. Střední vrstvy jsou podle Kellera ty vrstvy, které jsou s obrovským nasazením odhodlány hájit zájmy někoho jiného.

Audiozáznam přednášky profesora Jana Kellera - Windows Media Audio 39,3 MB WMA

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 17.3. 2010