Nepřeháníme to v odporu vůči šlechtickým titulům?

15. 3. 2010 / Jan Potměšil

Pan Kotrba má pravdu v tom, že zákon č. 61/1918 Sb. zrušil nadobro užívání šlechtických titulů. Otázka je, jaký význam takový zákon má -- šlo spíše o akt politický podmíněný dobovými okolnostmi, a přijde mi asi stejně smysluplný jako "rušit" církevní čestný titul msgre., zdvořilostní oslovování madame apod. Existence šlechtických rodů je historická skutečnost a pochybuji, že ji lze zákonem efektivně "rušit".

Další panem Kotrbou cit. zákon, tedy zákon č. 268/1936 Sb., který ovšem jmenovaný objevil až poté, co jsem jej upozornil, že § 6 zákona č. 243/1920 Sb. byl zrušen zákonem č. 268/1936 Sb., byl zase zrušen zákonem č. 247/1949 Sb., takže strašit přestupky, jak opět pan Kotrba činí, i nadále není na místě -- zákon č. 247/1949 Sb. ostatně pan Kotrba sám cituje, ovšem zrušení postihů mj. za užívání šlechtických titulů či označování někoho šlechtickým titulem (v tisku) cudně zamlčuje. Pro úplnost -- zákon č. 247/1949 Sb. byl později zrušen zákonem č. 62/1962 Sb., ten zas byl zrušen zákonem č. 404/1990 Sb., a posledně citovaný zákon byl zase téměř celý zrušen zákonem č. 157/1994 Sb.

Pokud bych měl pana Kotrbu parafrázovat -- to je tak, když někdo zaslepen národoveckým odporem vůči šlechtě, katolíkům a "cizákům" (resp. odchován v tomto duchu komunistickými čítankami) uvede první zákon, který se mu hodí, a jeho platnost a účinnost si neověří ani v tom ASPI. V každém případě pan Kotrba ve svém boji proti šlechtickým titulům může nadále argumentovat jen politickým zákonem č. 61/1918 Sb. o jejich zrušení, nikoliv už hrozbou postihu za to, když si někdo z úcty či zdvořilosti dovolí šlechtický titul vypustit z úst.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.3. 2010