Neexistovaly snad ozonové díry vždycky?

15. 12. 2009 / Tomáš Krček

Vážený pane Dokulile, ve svém textu "Kodaň, klima a klídek? (I.)", jehož povšechné hodnocení nyní ponechám stranou, píšete mimo jiné :

Snad jsme ještě nezapomněli na odhalení vlivů freonů na vznik ozonové díry! (Kupodivu: díra se objevila poměrně rychle; nesrovnatelně déle potrvá, aby byl tento defekt napraven.)

Můžete mi prosím - a potažmo čtenářům BL - nějakým způsobem doložit, že ony ozonové díry neexistovaly i ve vzdálenější minulosti, tzn. před freonovou érou? Tedy, že jsou způsobeny freony?

Jak známo, existence ozonových děr byla odhalena a je zjistitelná a pozorovatelná pouze "shora", tzn. pomocí satelitů. Jak dlouho existují satelity se schopnostmi pozorovat ony ozonové díry? Dovolím si v této souvislosti upozornit, že od vypuštění prvního ruského "sputniku", který ovšem nebyl k takovému pozorování vybaven, uplynulo teprve 52 let...

Odkud berete Vámi sugerovanou jistotu, že ozonové díry jsou způsobované freony? Před érou freonů, nebo před érou satelitů, které jsou vůbec ve stavu ozonové díry zjišťovat a měřit, ozonových dír nebylo - nebo snad, jak logicky odvozeno - pouze nebyly identifikovatelné?

Jste informován o jiných, mimochodem publikovaných hypothésách, vysvětlujícím, jakým způsobem se dostávají halogeny do stratosféry?

Budu rád, když nejen mne, ale i čtenáře BL seznámíte s podklady svého tvrzení. Vaše reputace vysokoškolského učitele by Vás měla zavazovat svá tvrzení podložit důkazy. Agitátoři tento morální a odborný závazek ovšem nemají...

V úctě

Tomáš Krček

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.12. 2009