Proč se nechat korumpovat, když lze zneužívat veřejných peněz?

3. 10. 2009 / Bohumil Kartous

Korupční provokace MF Dnes vzbudila předem kalkulovaný ohlas, pouze se "minula účinkem", protože Ústavní soud mezitím zrušil předčasné volby. Není však vůbec třeba vynakládat úsilí a prostředky na provokace, chce-li někdo přistihnout politiky při neetickém jednání. Často stačí otevřít poštovní schránku a vytáhnout z ní tiskovinu, kterou na své náklady připravuje a tiskne instituce financovaná z veřejných rozpočtů, přičemž celá tiskovina je ve skutečnosti mnohastránkovým propagačním materiálem jednoho politika a jedné politické strany.

Středočeský hejtman David Rath kmotrem narozeného dítěte. Středočeský hejtman David Rath pěje Rybovu mši vánoční, středočeský hejtman David Rath obdarovává dvaceti tisíci korunami novorozcence, středočeský hejtman David Rath sděluje světu, že v této nemocnici nemusí pacienti platit poplatky. Středočeský hejtman David Rath staví památník Jana Palacha, středočeský hejtman David Rath dohlíží na jmenování nových policistů, středočeský hejtman David Rath družně diskutuje se středoškoláky. S pokorou se středočeský hejtman David Rath dívá na maketu jezdecké sochy T. G. Masaryka, kterou nechá postavit. Na učilišti středočeský hejtman David Rath se zájmem přihlíží šití polštářků a s přesnou vizí vidí středočeský hejtman David Rath vyrůstat nový domov důchodců, kterých je ve Středočeském kraji nedostatek. Velkou událostí je bezpochyby replika císařské koruny

na Karlštejně, co kromě středočeského hejtmana Davida Ratha ocenili i jeho dva synové. Středočeský hejtman David Rath stojí u základů nového pavilonu kladenské nemocnice, v Příbrami si středočeský hejtman David Rath vyzkoušel křeslo v nové zubní pohotovosti, naopak v Benešově se při nové otevření nové zubní pohotovosti "podíval na zoubek řediteli krajského úřadu". "Nová zubní pohotovost v Kladně se může pochlubit unikátním laserem" a přítomností středočeského hejtmana David Ratha. Zatím poslední zubní pohotovost otevřel středočeský hejtman David Rath v Kolíně. Na paralympiádě se středočeský hejtman David Rath zjevil s květinami a diplomy, v dětském domově čekal na děti košík plný sladkostí a ... středočeský hejtman David Rath. V muzeu se středočeský hejtman David Rath dotkl historie, nezaměstnané ženě přispěl středočeský hejtman David Rath na rekvalifikační kurz a na závěrečné zkoušky jí přišel fandit. Sestrám v léčebně dlouhodobě nemocných vyjádřil středočeský hejtman David Rath poděkování a obdiv.

Připadá vám předešlý text hloupý a nesnesitelný? Ano, mně také. Stejný názor však nemá středočeský hejtman David Rath, který se nechal zvěčnit na prvních pěti stranách Středočeského magazínu, čtvrtletníku, který vydává a zejména financuje Středočeský kraj. Ano, Středočeský kraj, nikoliv středočeský hejtman David Rath. Přesto prvních pět stran převážně zaujímá fotografický seriál "Půlrok středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha v obrazech", aneb David Rath na sto způsobů: na různých místech, při různých příležitostech, v různých souvislostech. Jak je ale patrné, jedno mají výjevy ze života hrdiny společné. Odhalují jeho vznešené charakterové vlastnosti, jeho dobročinnost, kulturnost, láskyplnost k malým, starým, postiženým i nemocným, ukazují ho jako vizionáře, budovatele, otce dětí i občanů... Lidem, kteří našli začátkem září ve schránce Středočeský magazín (1/2009), muselo být najednou trochu lépe na světě.

Ale to není vše. Říše dobra, lásky a porozumění, ve kterou se pod vedením Davida Ratha proměnil Středočeský kraj, nevznikla sama od sebe. Nejprve musel hrdina svést tuhý boj s feudálem Petrem Bendlem, který chudým bral a bohatým dával. Právě tak by se dala charakterizovat fotografie bývalého hejtmana Bendla, kterou doplňuje souhrn hříchů, jichž se dopustil. Jinými slovy, občan by neměl zapomenout na říši temna, z níž hrdina toto království vymanil a s konečnou platností osvobodil. Proto na fotografický materiál o životě reka navazuje dvoustrana o zločinech padoucha...

Ale to není vše. Následují oslavné texty na další záměry hejtmana Davida Ratha: Zdravotnictví bude ve Středočeském kraji komplexnější a modernější. Nová univerzita přispěje ke vzdělanosti a pomůže i trhu práce. Krajská vláda plní slib, posílá obcím první půlmiliardu! Žákovské jízdné zdarma od začátku roku. Brdy si zaslouží být chráněny. Vedle toho však nelze zapomenout, co se v osmi letech vlády temna ve Středočeském kraji dělo: Dostali jsme zadlužený kraj. Za špatné silnice poděkujte Bendlovi. Náš kraj není žádné odkladiště.

Žádný článek není podepsán, u použitého grafu není uveden žádný zdroj. Jediné, co je uvedeno v "tiráži" na poslední straně je vydavatel (Středočeský kraj), původ fotografií (archiv Středočeského kraje) a informace, že tiskovinu pro Středočeský kraj zhotovuje společnost ACTUAL AVER CZ, což je pražská reklamní agentura. Nikde žádná informace o nákladu tiskoviny, nikde žádná informace o distribuci, kupodivu žádná inzerce, která by snížila náklady, které musí Středočeský kraj na politickou propagaci Davida Ratha vynaložit.

A nestálo to nějakých pár korun. Dvaatřiceti stránkový tisk na relativně kvalitním křídovém papíře se slušnou gramáží a s lepenou vazbou by se i při pouhém vyčíslení nákladů těžko dal pořídit levněji než za 3 Kč za jeden výtisk. Vezmeme-li v úvahu počet obyvatel Středočeského kraje (1 230 691 v roce 2008) a průměrný počet členů v domácnostech (2,29 na domácnost v roce 2008), vychází z toho náklad zhruba 540 000 výtisků Středočeského magazínu. Při pouhém vyčíslení nákladů by jen tisk tohoto periodika vyšel na 1 620 000 Kč za jedno vydání.

Zhruba stejnou částku je však nutno vydat za distribuci a lze předpokládat, že firma ACTUAL AVER CZ nepracuje za režijní náklady, tudíž by bylo nutné kalkulovat její zisk a také obětavou práci neznámých autorů -- redaktorů, kteří obsah Středočeského zpravodaje připravili. Za jedno vydání krajských "rozhledů" tak kraj zřejmě vyplatil řádově několik milionů korun, a jedná-li se o čtvrtletník, mohla by být konečná částka vyčíslena v desítkách milionů.

V tomto kontextu se zdá být třicet dva stran Středočeského magazínu (design by David Rath) téměř neuvěřitelných. Žádný sofistikovaný PR tisk, v němž by se podpora konkrétního politika a konkrétní politické strany skrývala mezi řádky a v pozadí ilustrací. Naopak, naprosto "upřímná" a nepokrytá propaganda, z níž vybočuje jen článek o Hornickém muzeu v Příbrami na stranách 24 a 25, přehled kulturních akcí na stranách 30 a 31, a možná ještě křížovka na straně 32, ačkoliv to nemohu tvrdit s jistotou, protože tajenku neznám...

V kontextu celého tohoto propagandistického materiálu však i kulturní přehled působí dojmem, že za jakoukoliv z padesáti avizovaných akcí stojí omnipotentní hejtman Středočeského kraje David Rath. Jen pro pořádek, v době, kdy byly Středočeským magazínem zaplněny schránky středočeských domácností, se pevně počítalo s říjnovým termínem předčasných voleb.

Nechci rozhodně tvrdit, že David Rath je jediným, kdo podobně zneužívá veřejných prostředků k tomu, aby posiloval své volební vyhlídky. Jsem naprosto proti mediální démonizaci jeho osoby, pokud k tomu sám nezvadá tak flagrantní příčinu, jako v případě Středočeského magazínu. Mimochodem, Bendlův předvolební Středočeský list v říjnu 2008 nesl stejné stopy propagandy, Bendl kupříkladu také stavěl nemocnici a na hlavě měl tutéž "akční" helmu jako Rath...:) Na tomto příkladu chci pouze poukázat na pokročilý rozklad etických omezení v nakládání s veřejnými prostředky.

Problém je tak velmi široký. Kolik peněz z veřejných rozpočtů vlastně podobným způsobem proteče za účelem marketingu pro politické exponenty na státní i lokální úrovni, aniž by bylo třeba riskovat obvinění z korupce? A neměly by o to být zkráceny státní příspěvky politickým stranám? A zajímá to vůbec někoho?:)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.10. 2009