Kondomy způsobují šíření AIDS

2. 10. 2009 / Štefan Švec

Kondomy můžou obalovat ledacos. Například lidi, kteří kvůli nim kritizují církev "za genocidu". Ano, církev si zaslouží přes držku za spoustu věcí. Ve sporu o to, jsou-li kondomy dobrým řešením epidemie AIDS, má ale pravdu spíš ona než hysterická BBC. Tady je pár důvodů:

 • Účastníci anticírkevního tažení vyvolávají dojem, že to hlavní, co černoprdelníci v Africe hlásají, je zákaz kondomů. To je lež. Církev hlásá předmanželskou čistotu a manželskou věrnost. Kdyby všichni dělali to, co hlásá, AIDS by se nešířilo. Ano, mnoho věrných afrických žen dostalo AIDS od svých manželů. Ale církev ukládá čistotu a věrnost jako povinnost i pro muže. Pokud ji neposlouchají v tomhle základu a uhnali si AIDS, proč by ji měli poslouchat v okrajových doporučeních o nasazování prezervativu? Mimochodem abstinenci a věrnost považuje za nejlepší ochranu proti AIDS i Světová zdravotnická organizace.
 • Všechny oslavné citáty o kondomech, které Britské listy tak poctivě otiskly, zdůrazňují už v prvních větách jejich používání "systematicky a správně". Byli jste někdy v Africe? Zkoušeli jste někdy sex? Je podle vás průměrný Afričan (stejně jako Evropan nebo Američan) schopný provádět v sexu cokoliv "systematicky a správně"? Sex je postavený na pocitech, vůních, opojení a improvizaci. Afrika je plná rituálů, mýtů, horkých nocí a tance. Slova "systematicky a správně" z formulářů západní vědy jsou v tomhle kontextu trapná. Máte dojem, že donutit promiskuitního člověka z africké chýše systematicky a správně používat kondom s každým novým partnerem v každé nové situaci je reálnější, než ho (už od školní výchovy) přesvědčit, aby si vystačil s jednou partnerkou?
 • Církev Afričany zná. Na rozdíl od BBC, která tam posílá své předem přesvědčené reportéry v klimatizovaných vozech, mají papeženci v Africe nemocnice, školy, domovy pro sirotky a pro chudé. Jejich řešení -- tedy omezit volný sex jeho prohlášením za vážný hřích a pokusit se sublimovat sexuální pud do touhy po jednom partnerovi, se zdá být logičtější i osvědčenější než rozhazování kondomů, z nichž bude použita "systematicky a správně" asi tak setina.
 • Hlasatelé kondomové pravdy vytvářejí dojem, že s prezervativem je promiskuita bezpečná, ne-li dokonce správná a přirozená. Dávají jí zelenou. Kondom, málokdy použitý "systematicky a správně" tak dává alibi sexuálnímu chování, které je kvůli hrozbě AIDS jasně rizikové. Ano, biskupové možná hlásají bludy o tom, že "virus" projde gumou. Říkají ale taky, že je nutné se ovládnout a nebezpečný sex vůbec neprovozovat. Kondomy způsobují rozmach nemoci mnohem zhoubnější představou, že místo sebeovládání a zdrženlivosti stačí ke klidu technický prostředek, s nímž je každé sexuální chování bez rizika. Taková naivita se zdá být mnohem úspěšnějším východiskem nákazy než pavědecká tvrzení církve. Ta mají totiž metaforicky pravdu -- kondomy svým ideovým působením šíří AIDS.

  Pozn. JČ. Proti tomu však strovnejte toto: Nedávná studie poklesu výskytu HIV v Ugandě nenalezla důkazy pro tvrzení, že by sexuální abstinence či monogamie vedla k poklesu výskytu HIV. Zkoumání zjistilo, že pokles výskytu HIV v Ugandě je důsledkem zvýšeného používání kondomů v Ugandě při náhodných sexuálních stycích.

  Zdroj: ZDE

  Je-li podle Štefana Švece "v žáru lásky" nemožné, aby zdravotnické organizace přesvědčily sexem posedlé sexuální partnery, aby kondom používali "správně", je katolická církev "efektivnější" a dokáže své sexem posedlé farníky skutečně odradit od sexu zcela? Kdekoliv na světě vedlo vždycky kázání o sexuální abstinenci k vyšší sexuální promiskuitě. Zejména komické je to v případech amerických "kruhů mladistvých", kteří se zapřísahají, že budou mít sex až po svatbě - sexuální promiskuita mezi tou mládeží je pak vyšší než v normální kohortě mladých lidí. Katolická církev na rozdíl od protestantské v minulosti dokázala chápat, že člověk je hříšný a omylný a pracovala s tím, jaký je. Nevnucovala mu neuskutečnitelný ideál. Teď s hříšným a omylným, a "vášnívým" člověkem, jaký je, pracují paradoxně jen světové zdravotnické organizace.

 • V Africe je mnoho zemí, ve kterých má vliv mnoho náboženství. Dokud kdokoliv nepředloží statistiky, ve kterých by převážně katolické země (není jich tolik) v rozšíření AIDS výrazně překonávaly země ostatní, budu jeho slova o africké "genocidě" lidí katolickou církví považovat za žvásty. Pánové a dámy, kondomové řešení přes všechna ujištění WHO nefunguje o nic líp než to katolické. Takže si laskavě vytáhněte břevno z oka.

K poznámce Jana Čulíka dodává Štefan Švec: V Ugandě je katolická méně než polovina obyvatel. Přesto je to kupodivu země s vysokým výskytem AIDS. Bylo by zajímavé zjistit, jaké procento nakažených má obyvatelstvo katolické a jaké obyvatelstvo ostatní. Teprve pak by se mohlo mluvit o tom, že se "nenašly důkazy pro snižování výskytu AIDS monogamií a sexuální zdrženlivostí". Co když u katolíků už není moc co snižovat? Ale to je jen planá spekulace. Každopádně jestli katolíci v Ugandě nemají vyšší výskyt AIDS než ostatní, což je dost pravděpodobné, tak je honba na církev za "genocidu" nemocných AIDS úplně mimo.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.10. 2009